Importanţa testului de transformare limfoblastică – indicator al imunităţii celulare

  • Rita GOLBAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

This paper includes scientific research results related to the lymphoblastic transformation test (LTT) “in vitro” under the action of anticarburising antigens and purified protein derivative, as a result of stimulation of lymphocytes which are central cells of the immune system. It was studied the mechanism of the stimulated lymphocytes blastization, which proliferates due to their mitosis and it was practically determined a cellular population, which corresponds numerically and functionally to an immune high quality answer. At the same time, it was stated that due to blast transformations, lymphocytes leave the stage of immunological inactivity and pass to the kinetic stage, being capable to produce specific effects, both on other cells they cooperate with and on the antigenic substrate, which causes immunological reactions. We have also observed activated macrophage changes after the re-vaccination in young animals with 15.5 % of blasts, compared to the reference sample where stimulation indices were 3.5 %. Modifications of the nonspecific blast are necessary to evaluate the functional capacity of lymphocytes.


Key words: Lymphoblastic transformation; Antigen; Lymphocyte; Clone; Cellular Immunity.


Rezumat. În lucrare sunt redate rezultatele investigaţiilor ştiinţifice cu privire la efectuarea testului de transformare limfoblastică (LTT) „ in vitro” sub acţiunea antigenilor anticarbunos şi protein purified derivative, ca rezultat al stimulării limfocitelor, celule centrale ale sistemului imunitar. S-a studiat mecanismul blastizării limfocitelor stimulate care proliferează datorită mitozelor acestora şi s-a determinat practic o populaţie celulară ce corespunde numeric şi funcţional unui răspuns imun de un nivel înalt calitativ. De asemenea s-a constatat că, graţie transformărilor blastice, limfocitele părăsesc starea de inactivitate imunologică şi trec în starea cinetică, devenind capabile să producă efecte specifice atât asupra altor celule cu care cooperează, cât şi asupra substratului antigenic declanşator al reacţiilor imunologice. Concomitent, s-au observat tansformări macrofagale active după revaccinare la animalele mai tinere, cu 15,5 % blaşti, comparativ cu varianta martor, unde indicele de stimulare a constituit 3,5 %. Modificările indicelui de blastizare nespecifică sunt semnificative pentru aprecierea capacităţii funcţionale a limfocitelor.


Cuvinte-cheie: Transformare limfoblastică; Antigen; Limfocite; Clonă; Imunitate celulară.

References

1. ANDRIEŞ, L. (2014). Imunologie clinică. Chişinău. 556 p. ISBN 978-9975-53-383-6.
2. ANDRIEŞ, L., OLINESCU, A. (1992). Compendiu de imunologie fundamentală. Chişinău: Ştiinţa. 476 p.
3. GÂJÂILĂ, G. (2003). Sistemul imunitar la suine. Bucureşti: Cartea Universitară. 131 p. ISBN 973-86231-7-0.
4. GÂJÂILĂ, G. (2002). Imunologia analitică. Aspecte fundamentale şi metodologice. Bucureşti: Printech. 224 p. ISBN 973-652-583-X.
5. SILOŞI, I. (2014). Imunologie. Craiova: SITECH. 266 p. ISBN 978-606-11-3717-6.
6. SILOŞI, I. (2013). Investigaţiile de laborator în imunologie clinică. Craiova: Ed. Medicală Universitară. 241 p.
7. TAŞBAC, A. (2014). Îndrumar pentru laboratorul de imunologie veterinară. Ed. a 2-a, rev. şi adăug. Bucureşti: Larisa Câmpulung Muscel. 170 p. ISBN 978-606-715-271-5.
Published
2017-04-27
How to Cite
GOLBAN, Rita. Importanţa testului de transformare limfoblastică – indicator al imunităţii celulare. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 111-114, apr. 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=93>. Date accessed: 23 feb. 2024.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)