Determinarea distribuţiei temperaturii în straturile compensatoare de uzură a pieselor recondiţionate cu materiale compozite polimerice

  • Dumitru ȘEREMET Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Grigore MARIAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

The main purpose of this work was to determine the distribution of thermal field in coatings made of composite materials which are applied as a compensating wear layer to recondition machine parts. The proposed purpose is reflected in some objectives, and namely: to obtain a field of axially symmetric temperatures, which is distributed over the layer of composite materials; to validate the results by addressing the limit problem by means of direct integration and Green’s functions methods. The authors proposed a methodology to calculate the temperature in different layers of the polymer coating as well as the result of mathematical modeling and theoretical analysis. There have been developed analytical expressions and graphs of both Green’s function and temperature field for the problem of an axially symmetric limit of thermal conductivity. The graphical presentation has been developed by means of “Maple 15” software. The obtained data will be used for engineering design calculations and selection of clamping fits renovated with the use of polymer composites.


Keywords: Clamping fit; Polymeric coatings; Temperature field; Direct integration method; Green’s function method; Axially symmetric problem.


Rezumat. Scopul principal al acestei lucrări este stabilirea distribuţiei câmpului termic în acoperirile din materiale compozite aplicate în calitate de strat compensator de uzură la recondiţionarea pieselor de maşini. Realizarea scopului propus şi-a găsit oglindire în câteva obiective şi anume: obţinerea câmpului de temperaturi axial simetrice, repartizat pe grosimea stratului de material compozit; validarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea problemei de limită prin metoda integrării directe şi prin metoda funcţiilor Green. În rezultatul modelării matematice şi analizei teoretice se propune metodica de calcul al temperaturii în diferite straturi ale acoperirii polimerice. Au fost construite expresiile analitice şi graficele atât ale funcţiei Green, cât şi ale câmpului de temperatură pentru problema de limită axial simetrică a conductibilităţii termice. Prezentarea grafică a fost realizată cu aplicarea softului Maple 15. Datele obţinute vor fi folosite în calculele inginereşti de proiectare şi alegere a ajustajelor cu strângere renovate cu materiale compozite polimerice.


Cuvinte-cheie: Ajustaj cu stranger; Acoperiri polimerice; Câmp de temperatură; Metoda integrării directe; Metoda funcţiei Green; Problema axial simetrică. 

References

1. KARTAŠOV, E.M. (2001). Analitičeskie metody v teorii teploprovodnosti tverdyh tel. Moskva: Vysšaâ škola. 553 p. ISBN 5-06-004091-7.
2. MARIAN, Gr. (2005). Contribuţii teoretico-experimentale la studiul fiabilităţii pieselor şi îmbinărilor utilajului agricol recondiţionate cu compozite pe bază de polimeri: tz. doct. habilitat în şt. tehnice. Chişinău. 252 p.
3. MELNIKOV, Yu. (1995). Green’s Functions in Applied Mechanics. Southampton: Computational Mechanics Publications. 267 p. ISBN 1-85312-387-0.
4. NOWACKI, W. (1983). Thermoelasticity. California: Pergamon Press. 566 p. ISBN 978-0080-247-67-0.
5. ŞEREMET, V., MARIAN, G. (2005). Aplicarea funcţiilor Green la calculul ajustajelor restabilite cu compozite polimerice. In: Lucrări şt., Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 13: Inginerie agrară, pp. 72-79. ISBN 9975-64-024-9.
6. ŞEREMET, V., MARIAN, G. (2004). Contrbuţii privind aplicarea funcţiilor Green la calculul stării de deformaţii şi tensiuni a pieselor recondiţionate cu straturi compensatoare de uzură. In: Lucrări şt., Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 12, pp. 65-71. ISBN 9975-9855-7-2.
Published
2017-04-27
How to Cite
ȘEREMET, Dumitru; MARIAN, Grigore. Determinarea distribuţiei temperaturii în straturile compensatoare de uzură a pieselor recondiţionate cu materiale compozite polimerice. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 55-60, apr. 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=84>. Date accessed: 23 sep. 2020.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>