EVALUAREA PERFORMANȚELOR ECOLOGICE ALE MOTORULUI CU APRINDERE PRIN COMPRIMARE ALIMENTAT CU DIVERSE TIPURI DE COMBUSTIBILI

  • Eduard BANARI Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Republica Moldova

Abstract

Abstract. The research reflected in this study aimed to determine the ecological performance of the compression ignition engine (4DC (110X125) powered by diesel oil, rapeseed biodiesel (B 100) and diesel oil-biodiesel mixture (B20 (diesel oil 80% + biodiesel 20%), B50 (diesel oil 50% + biodiesel 50%)), based on experimental tests at the stand. The purpose was achieved by using a gas analyzer (Cartec CET 2000) that allowed the measurement of the concentration of pollutant emissions from exhaust gases at various loads and speeds of diesel engine operation. It was established that powering the engine with biodiesel and diesel oil-biodiesel mixture produces a minimal impact on the environment by reducing the concentration of harmful substances emitted into the atmosphere.


Key words: Biodiesel; Diesel oil; Carbon dioxide; Carbon monoxide; Hydrocarbons; Oxygen.


Rezumat. Cercetările au avut ca scop evaluarea performanțelor ecologice ale motorului cu aprindere prin comprimare (4DC (110X125) alimentat cu motorină, biodiesel (B100) transesterificat din ulei de rapiță şi amestec din motorină și biodiesel (B20 (motorină 80% + biodiesel 20%), B50 (motorină 50% + biodiesel 50%)), în cadrul încercărilor experimentale la stand. Scopul propus s-a realizat prin folosirea unui analizator de gaze (Cartec CET 2000) care a permis măsurarea concentrației emisiilor poluante din gazele de eșapament la diverse sarcini și turații ale funcționării motorului diesel. Alimentarea motorului cu biodiesel și amestec de motorină și biodiesel produce un impact minim asupra mediului, prin reducerea concentrației de substanțe nocive emise în atmosferă.


Cuvinte-cheie: Biodiesel; Motorină; Bioxid de carbon; Monooxid de carbon; Hidrocarburi; Oxigen.

References

1. BENEA, B.C. (2014). Cercetări privind utilizarea biocarburanților pentru motoarele de autovehicule: tz. de doct. în şt. tehnice. Brașov, 92 p.
2. GEAMBAȘU, S. (2018). Cercetări privind influența biocombustibililor asupra comportamentului ecologic și energetic al motoarelor cu aprindere prin comprimare: autoref. tz. de doct. în şt. tehnice. Brașov, 249 p.
3. HANAKI, K., PORTUGAL-PEREIRA, J. (2018). The Effect of Biofuel Production on Greenhouse Gas Emission Reductions. In: K. Takeuchi, H. Shiroyama, O. Saito, M. Matsuura, eds. Biofuels and Sustainability. Holistic Perspectives for Policy-making. Tokyo, pp. 53-75. ISBN 978-4-431-54895-9.
4. HĂBĂŞESCU, I., CEREMPEI, V., ESIR, M. et al. (2005). Indicii de performanţă a motorului cu aprindere prin comprimare alimentat cu biocombustibil. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare: conf. intern., Chișinău, 21-24 sept., ed. a I-a, pp. 672-683. ISBN 9975-62-145-7.
5. HĂBĂȘESCU, I., red. (2011). Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură. Chişinău: Bons Offices. 312 p. ISBN 978-9975-80-531-5.
6. HĂBĂȘESCU, I., CEREMPEI, V., DELEU, V. et al. (2009). Energie din biomasă: Tehnologii și mijloace tehnice. Chișinău: Bons Offices. 368 p. ISBN 978-9975-80-301-4.
7. RAMARAJU, A., KUMAR, A.T.V. (2011). Biodiesel development from high free fatty acid Punnakka oil. In: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 6(4), pp. 1-6.
8. STĂNESCU, R.C. (2012). Cercetări privind tehnologiile de producere și performanțele biocarburanților pentru automobile: autoref. tz. de doct. în şt. tehnice. Brașov, 77 p.
9. TUTUNEA, D. (2009). Folosirea combustibililor neconvenţionali la motoarele cu ardere internă: rez. tz. de doct. în şt. tehnice. Craiova, 10 p.
10. АЛЕКСАНДРОВ, А.А., АРХАРОВ, И.А., МАРКОВ, В. А. и др. (2014). Нефтяные моторные топлива: экологические аспекты применения. Москва: ООО НИЦ «Инженер», 691 с.
11. АЛЕКСЕЕВ, В.П., ВОРОНИН, В.Ф., ГРЕХОВ, Л.В. и др. (1990). Двигатели внутреннего сгорания: Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей. Москва: Машиностроение. 288 с. ISBN 5-217-00117-8. Доступ: http://xn-----8kcbtc0a5adc4apig4ck2a9b.xn--p1ai/f/dvigateli_vnutrennego_
sgoraniya.pdf
12. БИРЮКОВ, В.В. (2017). Методы повышения эффективности работы дизеля при использовании этанола в качестве экологической добавки к дизельному топливу: дис. д-ра технических наук. Москва, 173 с.
13. ГОРБУНОВ, В.В., ПАТРАХАЛЬЦЕВ, Н.Н. (1998). Токсичность двигателей внутреннего сгорания. Москва: Изд-во Российского университета дружбы народов. 216 с.
14.ЛИХАНОВ, В.А., САЙКИН, А.М. (1994). Снижение токсичности автотракторных дизелей. Москва: Колос. 224 с.
15. МАРКОВ, В.А., БАШИРОВ, Р.М., ГАБИТОВ, И.И. (2002). Токсичность отработавших газов дизелей. Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 376 с.
16. МАРКОВ, В.А., НАГОРНОВ, С.А., РОМАНЦОВА, С.В., НЕВЕРОВА, В.В., БОВЭНЬ, Са. (2017). Метиловый эфир рапсового масла как дизельное топливо. В: Транспорт на альтернативном топливе, № 6 (60), с. 17-31. ISSN 2073-1329.
17. СЛЮСАРЕНКО, В., ГАНЯ, Г., ЛАКУСТА, И., БАНАРЬ, E., (2010). Технологический процесс производства биотоплива. In: Ştiinţa agricolă, nr.1, pp. 58-61. ISSN 1857-0003.
Published
2022-08-18
How to Cite
BANARI, Eduard. EVALUAREA PERFORMANȚELOR ECOLOGICE ALE MOTORULUI CU APRINDERE PRIN COMPRIMARE ALIMENTAT CU DIVERSE TIPURI DE COMBUSTIBILI. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 92-96, aug. 2022. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=781>. Date accessed: 03 dec. 2023.
Section
Table of contents