BILANȚUL ELEMENTELOR NUTRITIVE LA APLICAREA DEȘEURILOR LOCALE ORGANOGENE PE CERNOZIOM LEVIGAT

  • Vasile PLĂMĂDEALĂ Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului ,,Nicolae Dimo”, Republica Moldova
  • Ludmila BULAT Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”, Republica Moldova
  • Natalia BÎSTROVA Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”, Republica Moldova

Abstract

Abstract. The article presents the balance of nitrogen, phosphorus and potassium when applying different types and doses of farmyard manure and sewage sludge on leached chernozem for five crops (winter wheat, winter barley, grain corn, sunflower and grain peas). The calculation of nutrient element balance was performed based on the research carried out in the period 2011-2020 in the Laboratory of Soil Agrochemistry and Plant Nutrition (Institute of Pedology, Agrochemistry and Soil Protection “Nicolae Dimo”). A negative balance of biophilic elements was established in the control unfertilized variant regardless of the cultivated crop. In the fertilized variants the nitrogen balance was positive under green peas and sunflower and deficient under spiked cereals and corn. Phosphorus balance was positive under all crops when applying twice the dose of manure, while potassium balance has positive values for all crops, except corn. At the experimental field level, a deficient balance of nitrogen and a positive balance of phosphorus and potassium were established.


Key words: Agricultural crops; Farmyard manure; Sewage sludge; Soil; Balance; Nitrogen; Phosphorus; Potassium.


Rezumat. În articol este prezentat bilanțul azotului, al fosforului și al potasiului la aplicarea diferitor tipuri de gunoi de grajd și nămol orășenesc, în doze diferite, pe cernoziom levigat pentru cinci culturi (grâu și orz de toamnă, porumb boabe, floarea-soarelui, mazăre boabe). Calcularea bilanţului elementelor nutritive s-a efectuat în baza cercetărilor efectuate în perioada 2011–2020 în cadrul Laboratorului Agrochimia Solului și Nutriția Plantelor (Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Soluluii “Nicolae Dimo“. În varianta martor (nefertilizată) s-a constatat un bilanț negativ al elementelor biofile indiferent de cultura cultivată. În variantele fertilizate, bilanțul azotului a fost pozitiv în cazul mazării și al florii-soarelui și deficitar în cazul spicoaselor și al porumbului. Bilanțul fosforului a fost pozitiv pentru toate culturile la dublarea dozei de deșeu, iar bilanțul potasiului a înregistrat valori pozitive la toate culturile, cu excepția porumbului. La nivel de câmp experimental s-a stabilit un bilanț deficitar de azot și bilanț pozitiv de fosfor și potasiu.


Cuvinte-cheie: Culturi agricole; Gunoi de grajd; Nămol orășenesc; Sol; Bilanț; Azot; Fosfor; Potasiu

References

1. ANDRIEȘ, S. (2011). Agrochimia elementelor nutritive. Fertilitatea și ecologia solurilor. Chişinău: Pontos. 224 p. ISBN 978-9975-51-203-9.
2. ANDRIEŞ, S. et al. (2012). Recomandări privind aplicarea îngrăşămintelor pe diferite tipuri şi subtipuri de sol la culturile de câmp. Chişinău: Pontos. 66 p. ISBN 978-9975-51-343-2.
3. DONOS, A., ANDRIEȘ, S. (2001). Instrucțiuni metodice perfecționate pentru determinarea și reglarea bilanțului de elemente biofile în solurile Moldovei. Chișinău. 23 p.
4. DONOS, A. (2008). Acumularea și transformarea azotului în sol. Chişinău: Pontos, 208 p. ISBN 978-9975-72-036-6.
5. RECOMANDĂRI privind aplicarea îngrășămintelor. Chişinău: AgroInformReclama, 1994. 170 p.
6. ZAGORCEA, C. (1989). Evoluţia circuitului şi bilanţului elementelor biofile în agrofitocenozele din Republica Moldova în ultimul secol. Resursele funciare şi acvatice. Valorificarea superioară şi protecţia lor. Vol.2. Chişinău, pp.121-125.
Published
2022-08-17
How to Cite
PLĂMĂDEALĂ, Vasile; BULAT, Ludmila; BÎSTROVA, Natalia. BILANȚUL ELEMENTELOR NUTRITIVE LA APLICAREA DEȘEURILOR LOCALE ORGANOGENE PE CERNOZIOM LEVIGAT. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 20-26, aug. 2022. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=771>. Date accessed: 03 dec. 2023.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)