Starea actuală și perspectivele dezvoltării ramurii florii-soarelui în Republica Moldova

  • Andrei ZBANCĂ Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Sergiu PANUŢA Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Vasile ȘARBAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Gheorghe NEGRITU Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. The sunflower sector is a basic one in the Republic of Moldova and is part of the group of technical field crops. The article provides a comprehensive analysis of the current state of development of the sunflower branch, the use of production and trade in sunflower seeds. An important role is given to the analysis of the eco­nomic efficiency of sunflower cultivation by applying three cultivation technologies, namely: classical, express and clearfield. The authors developed budgets for the cultivation of sunflower with the application of the three technologies and compared the economic results and the level of profitability. Based on the research and analyzes performed, strategic conclusions were formulated for the sustainable development of the sunflower branch neces­sary to be implemented by the actors of the value chains in the sector.


Key words: Production costs; Profitability; Sales income; Cost of sales; Gross profit; Sales income; Trade bal­ance; Export; Import; Budget.


Rezumat. Floarea-soarelui face parte din grupul culturilor tehnice de câmp și constituie unul dintre sectoarele de bază din Republica Moldova. Articolul oferă o analiză cuprinzătoare a stării actuale de dezvoltare a ramurii florii-soarelui, a utilizării producției și a comerțului cu semințe de floarea-soarelui. O atenție deosebită se acordă în articol analizei eficienței economice a cultivării florii-soarelui prin aplicarea a trei tehnologii de cultivare și anume: clasică, expres și clearfield. Autorii au elaborat bugete pentru fiecare tehnologie și au comparat rezultatele economice și nivelul de profitabilitate. Pe baza cercetărilor și analizelor efectuate au fost formulate concluzii strategice pentru dezvoltarea durabilă a ramurii florii-soarelui, care necesită a fi implementate de către actorii lanțurilor valorice din sector.


Cuvinte-cheie: Costuri de producție; Profitabilitate; Venituri din vânzări; Cost al vânzărilor; Profit brut; Balanță comercială; Export; Import; Buget.

References

1. BIROUL Național de Statistică al Republicii Moldova, © 2020 [citat 20.12.2020]. Disponibil: http://www. statistica.md
2. DUCA, M., CLAPCO, S., MARTEA, R. (2019). Floarea – soarelui în vizorul cercetătorilor din Republica Moldova. In: Akademos, nr. 1(52), pp. 37-44. ISSN 1857-0461.
3. IGNAT, V. (2016). Eficacitatea economică a producţiei seminţelor de floarea soarelui în Republica Moldova. In: Meridian Ingineresc, nr. 1(60), pp. 101-104. ISSN 1683-853X.
4. ZBANCĂ, A., PANUȚA, S., MOREI, V., FALA, Iu., STRATAN, A., LITVIN, A. (2017). Bugetarea activităților din sectorul vegetal al Republicii Moldova. Chișinău: Editura Bons Offices. 248 p.
Published
2021-08-17
How to Cite
ZBANCĂ, Andrei et al. Starea actuală și perspectivele dezvoltării ramurii florii-soarelui în Republica Moldova. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 148-156, aug. 2021. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=750>. Date accessed: 02 dec. 2021.
Section
Table of contents