Efectele suplimentării hranei găinilor tinere cu produsul zoobior asupra statusului clinico-hematologic

  • Gheorghe PISTOL Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Vasile MACARI Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Victor PUTIN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Ana ROTARU Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. The study aimed to investigate how the local product ZooBioR, obtained by modern technologies from Spirulina platensis, influences the health and, in particular, the parameters-markers of the clinical and haema­tological status in hens, in the first technological period of laying. The experiments included 70 hens, divided into 5 groups, in four of which the food was supplemented with the tested remedy, in different doses (5.0; 10.0; 15.0; 20.0 mg active substance/kg feed). During the 4 months of experiment, the evolution of the clinical parameters, body temperature and respiratory movements, as well as the parameters-markers of the haematological status have been studied. It has been established that the local product ZooBioR improves the health of laying hens, especially the haematopoietic function (the increase of haemoglobin concentration, the increase of the average erythrocyte haemoglobin concentration, the decrease of the average erythrocyte volume and the increase of thrombocyte num­bers), the positive impact being reflected in the constant values of non-specific resistance and productivity.


Key words: Laying hens; Remedy; Spirulina platensis; Clinical status; Haematological status; Haematopoiesis.


Rezumat. Studiul a avut drept scop cercetarea modului în care produsul autohton ZooBioR, obţinut prin tehnologii moderne din Spirulina platensis, influențează sănătatea şi, în special, parametrii markeri ai statusului clinico-hematologic la găinile aflate în prima perioadă tehnologică de ouat. Experienţele au inclus 70 de puicuţe, divizate în 5 loturi, la patru dintre care hrana a fost suplimentată cu remediul testat în diferite doze (5,0; 10,0; 15,0; 20,0 mg substanţă activă/kg furaj). S-a studiat evoluţia parametrilor clinici, temperatura corporală şi mişcările respiratorii, precum şi cea a parametrilor markeri ai statusului hematologic pe durata experimentului de circa 4 luni. S-a stabilit că produsul autohton ZooBioR ameliorează starea de sănătate a găinilor ouătoare, îndeosebi îmbunătățește funcţia hematopoietică (creşterea concentrației de hemoglobină, a concentraţiei eritrocitare medii de hemoglobină, diminuarea volumului eritrocitar mediu și majorarea numărului de trombocite), impactul pozitiv fiind reflectat în valorile constante ale rezistenței nespecifice şi ale productivității.


Cuvinte-cheie: Găini ouătoare; Remediu; Spirulina platensis; Status clinic; Status hematologic; Hematopoieză.

References

1. BECZE, Anca, CEPOI, Liliana, SIMEDRU, Dorina, RUDI, Ludmila, CHIRIAC, Tatiana, RUDIC, Valeriu. (2017). Study regarding the influence of the salinity stress on the antioxidant capacity of Arthrospira platensis. In: Agricultura, nr. 3-4(103), pp. 12-16. ISSN 1221-5317.
2. BULIMAGA, V., DJUR, S., RUDIC, V. (2012). Elaborarea tehnologiei de obţinere a preparatelor cu conţinut de germaniu în baza biomasei de spirulină. In: Intellectus, nr. 2, pp. 98-101. ISSN 1810-7079.
3. CHILIMAR, S. (2010). Situaţia şi perspectivele sectorului zootehnic în Republica Moldova. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 26: Zootehnie şi Biotehnologii, pp. 25-33. ISBN 978-9975-64-195-1.
4. CURCĂ, D., RĂDUŢĂ, A., PANTĂ, L. (2014). Unele observaţii privind efectele suplimentării hranei cu seleniu şi respectiv L-carnitină la puicuţe. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 40: Medicină Veterinară, pp. 242-247. ISBN 978-9975-64-263-7.
5. EWUOLA, E.O., JIMOH, O.A., ATUMA, O.V., SOIPE, O.D. (2012). Hematological and serum biochemical response of growing rabbits fed graden level of Morigna oleifera leaf meal. In: Proceedings 10th World Rabbit Congress, September 3-6, Sharm El-Sheikh, Egypt, pp. 679-683.
6. FALCA, C., CRISTESCU, M. (1998). Semiologie, Patologie şi Clinică Medicală Veterinară. Vol. 1. Timişoara: Editura Eurobit. 337 p. ISBN 973-9336-51-5.
7. GLOMSKI, C.A., PICA, A. (2011). The Avian Erythrocyte:its Phylogenetic Odyssey. Jersey: Science Publish¬ers. 640 p. ISBN 978-1-57808-718-1.
8. MACARI, A., PAVLICENCO, N., MACARI, V., GHERGHELIGIU, M. (2013). Modificările statusului clin¬ico-hematologic la prepeliţele adulte tratate cu un bioprodus autohton. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 35: Medicină Veterinară, pp. 72-76. ISBN 978-9975-64-247-7.
9. MACARI, V., MAŢENCU, D., ROTARU, A., DIDORUC, S. (2017). Impactul preparatului BioR asupra statusului clinico-hematologic la iepuroaice în diferite stări fiziologice. In: Ştiinţa Agricolă, nr. 2, pp. 111-118. ISSN 1857-0003.
10. MACARI, V., MAŢENCU, M., MAŢENCU, D., ROTARU, A., PUTIN, V., DIDORUC, S., PISTOL, Gh. (2019). Influenţa produsului BioR-pulbere asupra statusului clinic şi productivităţii la tineretul cunicul. In: 45 ani de învăţământ superior medical veterinar din Republica Moldova: Simpozion ştiinţific internaţional, UASM, Chişinău, vol.54: Medicina Veterinară, pp. 178-184. ISBN 978-9975-64-310-8.
11. MACARI, V., PUTIN, V., RUDIC, V., MACARI, A., BĂLĂNESCU, S., ENCIU, V. (2014). Procedeu de ameliorare a sănătăţii şi stimulare a productivităţii la puii de carne: Recomandări. Chişinău: „Print-Caro”. 35 p. ISBN 978-9975-64-260-6.
12. MOROZ, M., ŢURCANU, Şt., USATENCO, V. (2014). Acţiunea remediului Apifitostimulin asupra hema¬topoiezei şi indicilor eritrocitari la miei. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 40: Medicină Veterinară, pp. 89-92. ISBN 978-9975-64-263-7.
13. PAVLICENCO, N. (2019). Efectele remediului BioR asupra indicilor fiziologo-metabolici şi bioproductivi la prepeliţă: autoref. tz. doct. în ştiinţe biologie. Chişinău. 29 p.
14. PUTIN, V. (2014). Aspecte fiziologo-metabolice ale acţiunii preparatului BioR asupra puilor-broiler: autoref. tezei. doct. în şt. biologie. Chişinău. 30 p.
15. ROTARU, A. (2016). Impactul remediului BioR asupra statusului pro-antioxidant la puii broiler şi prepeliţe: autoref. tezei. doct. în şt. medical-veterinare. Chişinău. 31 p.
16. RUDIC, V., DJUR, S., CEPOI, L., CHIRIAC, T., RUDI, L., ŞOVA, S. (2014). Cianobacteria Spirulina pla¬tensis – matrice pentru producerea compuşilor organici selenocomponenţi. In: Academos, nr. 1(32), pp. 83-88. 2587-3687.
17. ВОРОБЬЕВ, А.В., ДАТЧЕНКО, О.О. (2011). Влияние экспериментальных биопрепаратов на общее состояние, мясную продуктивность и качество мяса кроликов. В: Достижения современной науки и практики в области охраны здоровья животных и человека: материалы региональной научно- практической межвузовской конференции, ГНУ Самарская научно-исследовательская ветеринарная станция. Том. II. Самара, c. 49-54. ISBN 978-601-7352-15-8.
18. КАШАПОВА, Р.А. (2007). Гематологические показатели у кроликов, содержащихся в различных условиях загрязнения окружающей среды: автореф. дис. канд. биол. наук. Казань. 19 с.
19. ФУРДУЙ, Ф.И. и др. (1992). Стресс и адаптация сельскохозяйственных животных в условиях индустриальных технологий. Кишинев: Штиинца. 223 с.
Published
2021-08-17
How to Cite
PISTOL, Gheorghe et al. Efectele suplimentării hranei găinilor tinere cu produsul zoobior asupra statusului clinico-hematologic. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 129-136, aug. 2021. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=748>. Date accessed: 02 dec. 2021.
Section
Table of contents