Evaluarea cărnii de iepure de casă din comerţ

  • Tatiana MARDARI Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. Rabbit meat is an ecological, dietary and easily digestible human food product. It has a high nutri­tional value, contains little fat and few calories. Residual pesticides and other xenobiotics do not accumulate in rabbit meat. Regardless of the thermal state, rabbit meat intended for human consumption or used as raw material for the food industry, must have specific characteristics of fresh meat. Commercially purchased rabbit carcasses were used as biological research material. The evaluation of the meat was performed on the basis of organoleptic indicators, physicochemical indicators (mass fraction of fat, protein and moisture), microbiological indicators (En­terobacteriaceae, Salmonella), radiobiological indicators (cesium, strontium), and toxic metal parameters (lead, cadmium). The examined carcasses had various thermal states: fresh carcass, refrigerated carcass, frozen carcass. The results of the study confirmed the compliance and fit of rabbit meat within the requirements and limits pro­vided by the current normative regulations, standards, and technical regulations stipulating requirements for the assessment of the quality of domestic rabbit meat.


Key words: Rabbit meat; Organoleptic indicators; Physicochemical indicators; Enterobacteriaceae; Salmo­nella; Toxic metals.


Rezumat. Carnea de iepure este un produs alimentar ecologic, dietetic și ușor digerabil. Are o valoare nutritivă ridicată, conține puține grăsimi și calorii. În carnea de iepure nu se acumulează pesticide reziduale și alte xenobiotice. Indiferent de starea termică, carnea de iepure destinată consumului uman prin valorificare ca atare sau folosită ca materie primă pentru industria alimentară trebuie să aibă caracteristici specifice cărnii proaspete. În calitate de mate­rial biologic de cercetare au servit carcasele de iepuri de casă achiziţionate din comerţ. Evaluarea cărnii s-a efectuat în baza indicilor organoleptici, fizico-chimici (fracția masică de grăsime, proteină și umiditate), microbiologici (En­terobacteriaceae, Salmonella), radiobiologici (cesiu, stronțiu) şi după prezenţa metalelor toxice (plumb, cadmiu). Carcasele examinate au avut diverse stări termice: carcasă proaspătă, carcasă refrigerată, carcasă congelată. Rezul­tatele studiului au confirmat corespunderea şi încadrarea cărnii de iepure în limitele şi cerinţele prevăzute de actele nomative, standardele şi reglementările tehnice în vigoare care prevăd aprecierea calităţii cărnii de iepure de casă.


Cuvinte-cheie: Carne de iepure; Indici organoleptici; Indici fizico-chimici; Enterobacteriaceae; Salmonella; Metale toxice.

References

1. BUD, I., VLADĂU, V.V., PERESCU-MAG, Valentina. (2011). Creşterea iepurilor. Bucureşti: Ceres, 236 p.
2. HOTĂRÂREA Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Reglementări tehnice „Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea: nr. 696 din 04-08-2010. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2010, nr. 141-144, art. 779, pp. 50-57.
3. HOTĂRÂREA Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbio¬logice pentru produsele alimentare: nr. 221 din 16.03.2009. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2009, nr. 59-61, art. 272, pp. 41-49.
4. HOTĂRÂREA Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare: nr. 520 din 22.06.2010. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2010, nr. 108-109, art. 607, pp. 18-25.
5. LASLO, C., ŞTEŢCA, Gh., SUHAROSCHI, Ramona et al. (2008) Controlul calităţii şi igiena produselor ali-mentare de origine animala. Cluj-Napoca: Risoprint, 310 p.
6. MARDARI, Tatiana. (2013). Caracteristicile tehnologice a cărnii iepurelui de casă. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 34: Zootehnie şi biotehnologii, pp. 209-212. ISBN 978-9975-64-246-0.
7. NORME fundamentale de radioprotecţie. Cerinţe şi reguli igienice: nr 06.5.3.34 din 2001. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2001, nr. 40-41. [accesat 05.02.2021]. Disponibil: http://amac.md/Biblioteca/ data/21/06/03.04.1.pdf
8. POPA, G. (1988). Ghid pentru controlul alimentelor de origine animală. Bucureşti: Ceres, 230 p.
9. STĂNCIULESCU, M., SÂRBULECU, V. (1981). Producţiile animaliere. Bucureşti: Ceres.
10. TOMŞA, M., BONDOC, I. (2014). Igiena şi tehnologia prelucrării produselor şi subproduselor de origine animală. Chişinău, 471 p. ISBN 978-9975-53-393-5.
11. TOMŞA, M. (2018). Siguranţa alimentelor. Chişinău, 432 p. ISBN 978-9975-144-71-1.
12. ГОСТ 20235.0-74. Мясо кроликов. Методы отбора образцов. Органолептические методы определения свежести [Carnea de iepure. Metode de colectare a probelor. Metodele organoleptice de apreciere a prospeţimii]. Доступ: http://docs.cntd.ru/document/1200021643
13. ГОСТ 23042-86. Мясо и мясные продукты. Методы определения жира [Carnea şi produsele din carne. Metodele de determinare a grăsimii]. Доступ: http://docs.cntd.ru/document/1200021649
14. ГОСТ 31107-2002. Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги [Carnea şi pro-dusele din carne. Metodele de determinare a umidităţii]. Доступ: https://shop.belgiss.by/ru/gosudarstvennye-standarty/gost-31107-2002
15. ГОСТ 25011-2017. Мясо и мясные продукты. Методы определения белка [Carne şi produse din carne. Metode de apreciere a proteinelor]. Доступ: https://docs.cntd.ru/document/1200146783
16. ГОСТ 7269-79. МЯСО. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести [Carne. Metode de eşantionare şi senzoriale de determinare a prospeţimii]. Доступ: https://docs.cntd.ru/docu-ment/1200021593
17. ГОСТ 30178-96. Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов [Metoda de determinare a elementelor toxice prin absorbţie atomică]. Доступ: https://docs.cntd.ru/ document/1200021152
18. ГОСТ 9959-91. Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки [Cerinţe generale pentru efectuarea evaluării organoleptice]. Доступ: https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294820/4294820536.htm
Published
2021-08-17
How to Cite
MARDARI, Tatiana. Evaluarea cărnii de iepure de casă din comerţ. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 117-122, aug. 2021. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=746>. Date accessed: 02 dec. 2021.
Section
Table of contents