Utilizarea imunomodulatorului şi aditivului nutriţional în hrana stimulatoare a albinelor în perioada de primăvară

  • Nicolae EREMIA Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Larisa CAISÎN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Ivan CATARAGA Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Olga COLELEVA Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. The paper presents the results of the study on the use of the peat-based immunomodulator and the nutritional additive “Stimulcom” for stimulating feeding of bees in the spring. It was found that feeding bees sugar syrup with immunomodulator in doses of 2-6 ml/l stimulates a 0,5-21,51% increase of bee colony power, 1,73- 33,02% increase in the number of capped brood and 0.69 -29.9% increase of honey production against the control group. The optimal dose of the immunomodulator is 2 ml/l of sugar syrup, and its use is recommended from the first days of April to the beginning of the main honey flow, one liter per colony once every 6 days. The application of the elaborated procedure ensures the increase of productivity of bee colonies by 29.9%. The use of the nutri­tional additive “Stimulcom” in feeding bees in the spring until the beginning of black locust honey flow ensures an increase in productivity by 4.13%.


Key words: Bee colonies, Stimulating feed; Immunomodulator; Nutritional additive; Morpho-productive indices.


Rezumat. În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului privind utilizarea imunomodulatorului obţinut din turbă și a aditivului nutrițional „Stimulcom” în hrana stimulatoare a albinelor în perioada de primăvară. S-a con­statat că hrănirea familiilor de albine cu sirop de zahăr cu imunomodulator în doze de 2-6 ml/l stimulează creșterea puterii cu 0,5-21,51%, creşterea numărului puietului căpăcit – cu 1,73-33,02%, sporirea producției de miere – cu 0,69-29,9% faţă de lotul martor. Doza optimă a imunomodulatorului este de 2 ml la 1 litru de sirop de zahăr, iar utilizarea procedeului se recomandă din primele zile ale lunii aprilie până la începutul culesului principal, câte un litru la o familie o dată la 6 zile. Aplicarea procedeului elaborat asigură creșterea productivități familiilor de albine cu până la 29,9%. Utilizarea aditivului nutrițional „Stimulcom” în hrănirea albinelor în perioada de primăvară de până la începutul culesului de la salcâmul alb asigură sporirea productivității cu 4,13%.


Cuvinte-cheie: Familii de albine; Hrană stimulatoare; Imunomodulator; Aditiv nutrițional; Indici morfo-productivi.

References

1. PĂTRUICĂ, S. et al. (2011). Research on the influence of apiary biostimulators on bee family’s development in spring. In: Scientifical papers Animal Science and Biotechnologies, Timisoara, 44(2), pp. 267-271.
2. БИЛАШ, Н.Г. (2003). Сравнительный анализ белковых заменителей. B: Пчеловодство, № 1, с. 53-54.
3. БОРОДАЧЁВ, А.В. и др. (2002). Методы проведения научно-исследовательских работ в пчеловодстве. Рыбное: Гос. учреждение «Науч.-исслед. ин-т пчеловодства». 156 с. ISBN 5-900205-35-5.
4. КРИВЦОВ, Н.И., ЛЕБЕДЕВ, В.И., ТУНИКОВ, Г.М. (2000). Пчеловодство. Москва: Колос.
5. ЛУГАНСКИЙ, С.Н., КЛОЧКО, Р.Т., БЛИНОВ, А.В. (2003). Ковитсан – стимулятор развития семей. В: Пчеловодство, № 4, с. 26-27. ISSN 0369-8629.
6. МАХМАДИЯРОВ, О.А., ТУРАЕВ, О.С. (2019). Белковые подкормки и развитие пчел в Узбекистане. В: Пчеловодство, № 4, с. 62-63. ISSN 0369-8629.
7. МЕРКУРЬЕВА, Е.К. (1970). Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. Москва: Колос, 423 с.
8. МОРЕВА, Л.Я., ДАВЫДОВА, О.Я. (2018). Влияние стимулирующих подкормок на развитие пчелиных семей в весенний период. В: Тезисы докладов ХХII международного конгресса Апиславия, Москва, 09- 13 сентября 2018, с. 71-72. ISBN 978-5-900205-67-0.
9. МОРЕВА, Л.Я., КОЗУБ, М.А. (2013). Влияние стимулирующих подкормок на весеннее развитие пчелиных семей в Краснодарском Крае. B: Пчеловодство, № 8, с. 10-11. ISSN 0369-8629.
10. МОСОЛОВ, А.А. (2005). Новая подкормка для пчел. В: Пчеловодство, № 5, с. 17. ISSN 0369-8629.
11. САТТАРОВА, А.А., ГИНИЯТУЛЛИН, М.Г. (2013). Виды белковых подкормок и хозяйственно полезные признаки пчелиных семей. В: Пчеловодство, № 6, с. 17-19. ISSN 0369-8629.
12. ШИШКАНОВ, Д.В., ВЕРЕЩАКА, И.Ю. (2004). Стимулирование развития семей пчел. В: Пчеловодство, № 8, с. 14-15. ISSN 0369-8629.
Published
2021-08-17
How to Cite
EREMIA, Nicolae et al. Utilizarea imunomodulatorului şi aditivului nutriţional în hrana stimulatoare a albinelor în perioada de primăvară. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 112-116, aug. 2021. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=745>. Date accessed: 02 dec. 2021.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>