Contribuții la îmbunătățirea parametrilor tehnico-economici ai instalațiilor frigorifice din punctele de colectare a laptelui

  • Nicolai URSATII Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Augustin VOLCONOVICI Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Ala CHIRSANOVA Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Onorin VOLCONOVICI Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Victorin SLIPENCHI Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Ina VOLCONOVICI Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. The aim of the study is to reduce electricity consumption in rural milk collection points from the popu­lation. The paper presented a study on milk cooling refrigeration installations used at milk collection points in the Republic of Moldova. The design of the installation and the ratio of its electricity consumption nodes were analyzed. In order to reduce energy consumption, solutions have been proposed to improve the constructive-technological parameters of the electric motors in the refrigeration installations for milk cooling. It was proposed to modernize the asynchronous motors by placing permanent magnets on the rotors, which will increase the efficiency and the power factor of the motor, therefore reducing the consumption of active and reactive energy in the electrical network.


Key words: Milk; Cooling; Refrigeration installation; Eelectric motor; Permanent magnets; Electricity; Low consumption.


Rezumat. Scopul studiului este de a contribui la reducerea consumului de energie electrică la punctele rurale de colectare a laptelui de la populație. În lucrare sunt analizate instalaţiile frigorifice de răcire a laptelui folosite la punctele de colectare a laptelui pe teritoriul Republicii Moldova. A fost descrisă construcţia instalației și raportul nodurilor de consum al energiei electrice ale acesteia. Pentru reducerea consumului de energie s-au propus soluții de îmbunătățire a parametrilor tehnologici de construcţie a motoarelor electrice din instalațiile frigorifice de răcire a laptelui. Se recomandă modernizarea motoarelor asincrone prin plasarea pe rotoare a magneților permanenți, ceea ce va permite majorarea randamentului şi a factorului de putere a motorului şi va avea drept consecinţă redu­cerea consumului de energie activă şi reactivă din reţeaua electrică.


Cuvinte-cheie: Lapte; Răcire; Instalație frigorifică; Motor electric; Magneți permanenți; Eenergie electrică; Consum redus.

References

1. AMBROS, T. (2008). Convertizoare electrice şi electromecanice speciale. Chişinău: Editura „Tehnica-Info”. 288 p.
2. ANSP (2017). Direcţia Sanitar-Veterinară, Siguranță şi Calitatea Produselor Alimentare de Origine Animală: Lista unităţilor autorizate care produc si procesează alimente de origine animală. Centre de colectare a laptelui crud: ©2017 [accesat 26.03.2021]. Disponibil: http://www.ansa.gov.md/ro/content/informa%C5%A3ii-publice
3. BURDUNIUC, M., AMBROS, T., IAZLOVEŢCHI, L. (2006). Autosincronizarea motorului sincron cu magneţi permanenţi. In: Meridian Ingineresc. 2006, nr. 4, pp. 35-36. ISSN 1683-853X.)

4. CUŞNIR, M., VOLCONOVICI, L., VOLCONOVICI, A.,UCEVATCHIN, A., CUŞNIR, N., SLIPENCHI, V., DAICU, A., VOLCONOVICI, O., POPA, A. (2018). Analiza complexă a proceselor tehnologice automatizate de răcire a laptelui, eficiente din punct de vedere energetic. In: Lucrări științifice: materialele Simpozionului științific internațional „Realizări şi perspective în ingineria agrară şi transport auto”, Univ. Agrară de Stat din Moldova. Chișinău, vol. 51: Inginerie Agrară şi Transport Auto, pp. 374-381. ISBN 978-9975-64-300-9.
5. DAICU, A., SCRIPNIC, E., VOLCONOVICI, A., CHIRSANOVA, A., VOLCONOVICI, O., SLIPENCHI, V., VOLCONOVICI, I. (2020). Elaborarea instalației frigorifice automatizate cu consum redus de energie electrică pentru răcirea laptelui. In: Știința agricolă, nr. 1, pp. 107-114. ISSN 1857-0003.
6. „INCOMLAC” S.A. (2021). Situația actuală a întreprinderii privind punctele de colectare a laptelui [site]. [accesat 22.03.2021]. Disponibil: http://incomlac.md/ro/view_raw.php?id=6
7. VOLCONOVICI, L., CHIORSAC, M., TURCUMAN, L., VOLCONOVICI, A., OPREA, D., ROTARI, V., SLIPENCHI, V. (2007). Sisteme de răcire a laptelui şi de păstrare a fructelor şi legumelor cu consum redus de energie. In: Problemele energeticii regionale, nr.1, pp. 60-67. ISSN 1857-0070.
Published
2021-08-17
How to Cite
URSATII, Nicolai et al. Contribuții la îmbunătățirea parametrilor tehnico-economici ai instalațiilor frigorifice din punctele de colectare a laptelui. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 97-103, aug. 2021. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=743>. Date accessed: 02 dec. 2021.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)