Influența portaltoiului asupra creșterii și fructificării culturii de cireș

  • Valerian BALAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Igor IVANOV Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Vasile ȘARBAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. The paper is focused on the tree crown formation and the choice of rootstock for modern cherry plantations. The investigations regarding the establishment of cherry cultivation systems for high level produc­tivity varieties were carried out in the southern and central fruit growing areas of the Republic of Moldova, in 6 stationary experiments located on common chernozem. The authors studied the influence of the rootstocks Gisela 6, Maxima 14 and Mahaleb on the growth and fructification of cherry varieties Valerii Cikalov, Record, Ferrovia, Kordia, Regina, Stella, Skeena, Bigarreau Burlat, Lapins, Early Star, Samba and Black Star in various combina­tions and analyzed the interaction between the planting distance and crown shape as basic factors that determine the bearing age of fruit trees, the yield and the fruit quality. All the variety-rootstock associations analyzed and tested in the conditions of the Republic of Moldova find in the respective areas favorable pedoclimatic conditions for cultivation. Their share in the new plantations should be chosen according to the main objective pursued, the cultivation system and the technology applied.


Key words: Prunus avium; Variety; Rootstock; Tree crown form; Planting distance; Cultivation system; Yield.


Rezumat. Lucrarea se referă la formarea coroanei și alegerea portaltoiului pentru plantațiile moderne de cireș. Investigațiile cu privire la constituirea unor sisteme de cultură la specia de cireș cu un nivel înalt de productivitate au fost efectuate în zonele pomicole de sud și centru ale Republicii Moldova, în 6 experiențe staționare, amplasate pe cernoziom obișnuit. S-a studiat influența portaltoaielor Gisela 6, Maxima 14 și Mahaleb asupra creșterii și fructificării soiurilor de cireș Valerii Cikalov, Record, Ferrovia, Kordia, Regina, Stella, Skeena, Bigarreau Burlat, Lapins, Early Star, Samba, Black Star, în diferite combinații și s-a urmărit interacțiunea dintre distanța de plantare și forma de coroană, ca factori de bază care determină intrarea pomilor pe rod, recolta şi calitatea fructelor. Toate asociațiile de soi-portaltoi analizate și testate în condițiile Republicii Moldova găsesc în zona respectivă condiții pedoclimatice favorabile de cultură. Ponderea lor în noile plantații trebuie să fie aleasă în funcție de obiectivul principal urmărit, de sistemul de cultură și tehnologia aplicată.


Cuvinte-cheie: Prunus avium; Soi; Portaltoi; Formă de coroană; Distanță de plantare; Sistem de cultură; Recoltă.

References

1. AGLAR, E., SARACOGLU, O., KARAKAYA, O., OZTURK, B., GUN, S. (2019). The relationship between fruit color and fruit quality of sweet cherry (Prunus avium L. cv. ‘0900 Ziraat’). In: Turkish journal of food and agriculture sciences, vol. 1(1), pp. 1-5. ISSN 2687-3818.
2. AGLAR, E., YILDIZ, K. (2014). Influence of rootstocks (Gisela 5, Gisela 6, MaxMa SL 64) on performance of ‘0900 Ziraat’ sweet cherry. In: Journal of Basic and Applied Science, vol. 10, pp. 60-66.
3. AGLAR, E., YILDIZAND, K., LONG, L.E. (2016). The effects of rootstocks and training systems on the early
performance of ‘0900 Ziraat’ sweet cherry. In: Notulae Botanicae Horti Agrobotanici. Cluj-Napoca, vol. 44(2), pp. 573-578. DOI:10.15835/nbha44210401.
4. 4. BALAN, V. (2009). Sisteme de cultură în pomicultură. Randamentul producţiei de fructe. In: Akademos, nr. 4(15), pp. 82-90. ISSN 1857-0461.
5. 5. BALAN, V. (2015). Tehnologii în intensificarea culturii mărului şi cireşului. In: Akademos, nr. 2, pp. 74-79. ISSN 1857-0461.
6. 6. BALAN, V., CIMPOIEŞ, Gh., BARBĂROŞIE, M. (2001). Pomicultură: manual pentru studiile universitare. Chişinău: Muzeum. 450 p. ISBN 9975-906-39-7.
7. 7. BABUC, V. (2012). Pomicultura. Chişinău. 664 p. ISBN 978-9975-53-067-5.
8. 8. BUJDOSÓ, G., HROTKÓ, K. (2012). Preliminary results on growth, yield and fruit size of some new preco¬cious sweet cherry cultivars on Hungarian bred mahaleb rootstocks. In: Acta Horticulturae, vol. 1058, pp. 559-564. ISSN 2406-6168.
9. 9. CALABRO, J.M., SPOTTS, R.A. and GROVE, G.G. (2009). Effect of Training System, Rootstock, and Culti¬var on Sweet Cherry Powdery Mildew Foliar Infections. In: HortSciense, vol. 44, pp. 481-482.
10. 10. CIMPOIEŞ, Gh. (2018). Pomicultura specială. Chişinău: Print Caro. 558 p. ISBN 978-9975-56-572-1.
11. 11. GJAMOVSKI, V., KIPTIJANOVSKI, M., ARSOV, T. (2016). Evaluation of some cherry varieties grafted on Gisela 5 rootstock. In: Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol. 40(5), pp. 737-745. ISSN 1300-011X.
12. 12. GYEVIKI, M., BUJDOSÓ, G. and HROTKÓ, K. (2008). Results of cherry rootstock evaluations in Hungary. In: International Journal of Horticultural Science, vol. 14(4), pp.11-14. ISSN 2676-931X.
13. 13. LONG, LYNN E., LONG, MARLENE, PEŞTEANU, A., GUDUMAC, E. (2014). Producerea cireşelor: Man¬ual tehnologic. Chişinău, 266 p.
14. 14. LONG, L.E. (2003). Cherry Training Systems: Selection and Development. Oregon State University, 26 p.
15. 15. LONG, L.E., FACTEAU, T., NUÑEZ-ELISEA, R. and CAHN, H. (2005). Developments in High Density Cherries in the USA. In: Acta Horticulturae, vol. 667, pp. 303-309. ISSN 2406-6168.
16. 16. MILOŠEVIĆ, T., MILOŠEVIĆ, N., GLIŠIĆ, I., NIKOLIĆ, R., MILIVOJEVIĆ, J. (2014). Early tree growth, productivity, fruit quality and leaf nutrients content of sweet cherry grown in a high-density planting system. In: Horticultural Science (Prague), vol. 42, pp. 1–12. ISSN 1805-9333.
17. 17. MITRE, V., MITRE, I., SESTRAS, A.F., SESTRAS, R.E. (2012). Effect of root pruning upon the growth and fruiting of apple trees in high density orchards. In: Bulletin UASMV, Horticulture, vol. 69(1-2), pp. 254-259.
18. 18. MUSACCHI, S., GAGLIARDI, F., SERRA, S. (2015). New training systems for high density planting of sweet cherry. In: HortScience, vol. 50(1), pp. 59-67. ISSN 0018-5345.
19. 19. SUMEDREA, D., ISAC, IL., IANCU, M. (2014). Pomi, arbuşti fructiferi, căpşun: Ghid tehnic şi economic. Otopeni: Invel Multimedia. 546 p. ISBN 978-973-1886-82-4.
20. 20. USENIK, V., FAJT, N., MIKULIC-PETKOVSEK, M., SLATNAR, A., STAMPAR, F., VEBERIC, R. (2010). Sweet cherry pomological and biochemical characteristics influenced by rootstock. In: Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 58(8), pp. 4928-4933. ISSN 0021-8561.
21. 21. VERCAMMEN, J. (2004). Dwarfing rootstocks for sweet cherries. In: Acta Horticulturae, vol. 658, pp. 307- 311. DOI 10.17660/ActaHortic.2004.658.44.
22. 22. ДОСПЕХОВ, Б.А. (1985). Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования). Москва: Агропромиздат. 351 с.
23. 23. МОЙСЕЙЧЕНКО, В. Ф., ЗАВЕРЮХА, А.Х., ТРИФАНОВА, М.Ф. (1994). Основы научных исследований в плодоводстве, овощеводстве и виноградарстве. Мocква: Колос, 365 p.
Published
2021-08-17
How to Cite
BALAN, Valerian; IVANOV, Igor; ȘARBAN, Vasile. Influența portaltoiului asupra creșterii și fructificării culturii de cireș. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 27-37, aug. 2021. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=732>. Date accessed: 02 dec. 2021.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>