Comportarea unor soiuri de cais conduse după coroana trident în zona de nord a ţării

  • Ananie PEȘTEANU Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. The researches were conducted during 2020 in the orchard of “Vilora” enterprise (northern zone of Moldova). The object of the research was apricot trees of Spring Blush, Pinkcot, Kioto and Faralia varieties, grafted on the Myrobalan 29C rootstock. Planting distance was 4.0x2.2 m. The planting of apricot trees was carried out in spring of 2018. Trees were trained to a Trident canopy. It was established that the biological characteristics of the va­riety influenced the parameters of trees, vegetative macrostructure and fruiting microstructure, the onset of phenophases of generative organs, the period between flowering and harvest maturity of these apricot varieties, morphological parameters of fruits and stones, shape index, orchard productivity and fruit distribution in diverse quality classes. The Kioto variety had a higher resistance to spring lower temperatures which are frequently occurring in our country. In the conditions of the northern area, it recorded yields of 17.03 t/ha in the third year after planting.


Key words: Prunus armeniaca; Varieties; Biological properties; Blooming; Ripening; Productivity; Fruit; Quality.


Rezumat. Cercetările s-au efectuat în livada întreprinderii SRL „Vilora” în anul 2020. Obiect al cercetărilor au fost pomii soiurilor de cais Spring Blush, Pinkcot, Kioto şi Faralia, altoiţi pe portaltoiul Myrobalan 29C. Distanţa de plantare a fost 4,0 x 2,2 m. Plantarea pomilor de cais s-a efectuat în primăvara anului 2018. Pomii au fost conduşi după sistemul trident. S-a stabilit că particularităţile biologice ale soiului influenţează parametrii pomilor, macrostructura vegetativă şi microstructura roditoare, declanşarea fenofazelor organelor generative, perioada din­tre înflorire şi maturarea de recoltare la aceste soiuri, parametrii morfologici ai fructelor şi sâmburilor, indicele de formă, productivitatea plantaţiei şi distribuiţia fructelor în diverse clase de calitate. Mai rezistent la temperaturile scăzute din perioada de primăvară, frecvent întâlnite pe teritoriul țării noastre, a fost soiul Kioto, care, în condiţiile zonei de nord, a înregistrat producţii de 17,03 t/ha în anul trei după plantare.


Cuvinte-cheie: Prunus armeniaca; Soiuri; Proprietăți biologice; Înflorire; Maturitate; Productivitate; Fruct; Calitate.

References

1. ABBAS, M. M., BAKHSH, M. A., SUMRAH, M. A., HUSSAIN, A., AKHTAR, A. (2016). Evaluation of dif¬ferent apricot varieties under climatic conditions of Soon Valley. In: Journal of Agricultural Research, vol. 54 (4), pp. 727-735. ISSN 2076-7897.
2. BABUC, V. (2012). Pomicultura. Chişinău. 662 p. ISBN 978-9975-53-067-5.
3. BALAN, V., CIMPOIEŞ, Gh., BARBĂROŞIE, M. (2001). Pomicultura. Chişinău: Museum. 453 p. ISBN 9975-906-39-7.
4. BALAN, V., STĂNICĂ, Fl., CHIRA, L. et al. (2008). Caisul şi caisele. Bucureşti: Ceres. 686 p. ISBN 978-7- 973-40-0797-4.
5. CIMPOIEŞ, Gh. (2018). Pomicultură specială. Chişinău: Print-Caro, 2018. 558 p. ISBN 978-9975-56-572-1.
6. COCIU, V. (1993). Caisul. Bucureşti: Ceres. 401 p. ISBN 973-40-0273-2.
7. DEJAMPOUR, J. (2012). New Apricots from a Breeding Program in Sahand Horticultural Research Station. In: Acta Horticulturae, vol. 966, pp. 75-79. DOI 10.17660/ActaHortic.2012.966.11.
8. DORIGONI, A., LEZZER, P., DALLABETTA, N., SERRA, S., MUSACCHI, S. (2011). Bi-axis: an alternative to slen-der spindle for apple orchards. In: Acta Horticulturae, vol. 903, pp. 581-588. DOI 10.17660/ActaHortic.2011.903.80.
9. DUVAL, H., MASSE, M., JAY, M., LOQUET, B. (2012). Results of French Apricot Rootstock Trials. In: Acta Horticulturae, vol. 966, pp. 37-41. DOI: 10.17660/ActaHortic.2012.966.4.
10. GOUBLE, B., SCOFIELD, C., MCGLONE, A., BOLDINGH, H., CLARK, C., AUDERGON, J.M., BU¬REAU, S., STANLEY, J. (2020). Evaluation of apricot fruit quality diversity in two countries, France and New Zealand. In: Acta Horticulturae, vol. 1290, pp. 147-154. DOI 10.17660/ActaHortic.2020.1290.27.
11. LAURI, P.E., HUCBOURG, B., RAMONGUILHEM, M., MÉRY, D. (2011). An architectural-based tree train¬ing and pruning - identification of key features in the apple. In: Acta Horticulturae, vol. 903, pp. 589-596. DOI 10.17660/ActaHortic.2011.903.81.
12. LIU, W., LIU, N., ZHANG, Y., YU, X., SUN, M., XU, M., ZHANG, Q., LIU, S. (2012). Apricot cultivar evolution and breeding program in China. In: Acta Horticulturae, vol. 966, pp. 223-228. DOI 10.17660/Acta¬Hortic.2012.966.35.
13. MARIA, L. M., SOSNA, I. (2006). Evaluation of several apricot cultivars and clones in the lower Silesia climatic conditions. In: Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, vol. 13, pp. 39-48. ISSN 2300-8849.
14. MILATOVIC, D., ĐUROVIC, D., ZEC, G. (2013). Evaluation of french apricot cultivars in the region of Bel¬grade. In: IV International Symposium „Agrosym 2013“, pp. 196-201. DOI 10.7251/AGSY1303196M.
15. MUSACCHI, S. (2008). Bibaum®: a new Training system for pear orchards. In: Acta Horticulturae, vol. 800, pp. 763-768. DOI 10.17660/ACTAHORTIC.2008.800.104.
16. NEGRU, I. (2018). Dezvoltarea pomilor de cais altoiţi pe portaltoiul Mirobalan 29C în funcţie de modul de formare a coroanei în perioada de creştere a plantaţiei. In: Lucrări ştiinţifice. Chişinău, vol. 47: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor, pp. 77-82. ISBN 978-9975-64-296-5.
17. NEGRU, I., PEŞTEANU, A. (2019) Comportarea unor soiuri de cais din colecţia mondială cultivate în zona de sud a Republicii Moldova. In: Ştiinţa Agricolă, nr. 2, pp. 52-59. ISSN 1857-0003.
18. NEGRU, I. (2019). Effect of tree conduce on the precocity, yield and fruit quality to apricot. Annals of the Uni¬versity of Craiova. In: Biology, horticulture, food products processing technology, environmental engineering, vol. XXIV(LX), pp. 142-145. ISSN 1453-1275.
19. NERI, D., MORINI, F., MASSETANI, F., PIRAZZINI, P. (2010). Pruning: how to manage shoot growth. In: Acta Horticulturae, vol. 862, pp. 355-363. DOI 10.17660/ActaHortic.2010.862.55.
20. PEŞTEANU, A., MANZIUC, V., CUMPANICI, A., GUDUMAC, E., BRAGHIŞ, A. (2018). Producerea caiselor: Manual tehnologic. Chişinău. 291 p. ISBN 978-9975-56-563-9.
21. PÎNTEA, M. (2018). Date preliminare privind promovarea sortimentului de cais în Republica Moldova. In: Lucrări ştiinţifice. Chişinău, vol. 47: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor, pp. 25-28. ISBN 978-9975-64-296-5.
22. PÎNTEA, M. (2019). Cercetări agrobiologice asupra sortimentului modern de cais. In: Lucrări ştiinţifice. Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective. Bălti, pp. 249-253.
23. ROBINSON, T.L., HOYING, S.A., REGINATO, G.H. (2011). The tall spindle planting system: principles and performance. In: Acta Horticulturae, vol. 903, pp. 571-579. DOI 10.17660/ActaHortic.2011.903.79.
24. SOUTY, M., AUDERGON, J.M., CHAMBROY, L. (1990). Apricot, le critere de qualite. In: L’arboriculture fruitiere, Nr. 91, pp. 16-24. ISSN 0003-794X.
25. STĂNICĂ, F. (2019). New tendencies in fruit trees training and orchard planting systems. In: Scientific Papers. Series B, Horticulture, vol. LXIII, Issue 2, pp. 25-32. ISSN 2285-5653.
26. STĂNICĂ, F., ARMEANU, I., DUMITRAŞCU, M., PETICILĂ, G.A. (2010). Influence of the Climate Condi¬tions on Apricot Floral Biology in Bucureşti Area. In: Acta Horticulturae, vol. 862, pp. 283-291. DOI 10.17660/ ActaHortic.2010.862.44.
27. STĂNICĂ, F., BUTCARU, A.C., MIHAI, C.A., FLOREA, I.M., ŞERBAN, D. (2020) Preliminary results regarding the behaviour of some new apricot cultivars in Bucureşti area. In: Romanian Journal of Horticulture, vol. I, pp. 59-66. DOI 10.51258/RJH.2020.08.
28. STĂNICĂ, F., EREMIA, A. (2014). Behaviour of some new apricot cultivars under the parallel trident plant¬ing system. In: Acta Horticulturae: 10th ISHS International Symposium on Orchard Systems, Stellenbosch University, vol. 1058, pp. 129-136. DOI 10.17660/ActaHortic.2014.1058.13.
29. XUE, X.M., WANG, J.Z., HAN, X.P., CHEN, R. (2020). A new late ripening apricot cultivar – „Longjinmi”. In: Acta Horticulturae, vol. 1290, pp. 185-190. DOI 10.17660/ActaHortic.2020.1290.32.
Published
2021-08-17
How to Cite
PEȘTEANU, Ananie. Comportarea unor soiuri de cais conduse după coroana trident în zona de nord a ţării. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 16-26, aug. 2021. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=731>. Date accessed: 02 dec. 2021.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)