Model tehnologic de pregătire, stocare și valorificare a gunoiului de grajd amestecat produs în gospodăriile populației rurale

  • Vasile PLĂMĂDEALĂ Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului ,,Nicolae Dimo”, Republica Moldova
  • Alexandru RUSU Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”, Republica Moldova
  • Ludmila BULAT Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”, Republica Moldova

Abstract

Abstract. The article reflects the key points in the use of mixed manure from different species of animals and birds as organic fertilizer in agriculture. The technological model for the evacuation, storage and administration of the manure was developed based on the results of field experiments in the period 2010-2019. Mixed manure contains on the average 56,1% water, 18,4% organic matter and 25,5% ash. Compared to the cattle manure with bedding (conventional) the mixed manure contains 1.21 times more nitrogen, 1.32 times more phosphorus and about 7% more organic matter. The application of 22 t/ha of mixed manure during four years ensured a specific annual income per 1 ton of manure of 67 MDL. The specific income per 1 MDL spent was about 1.03 MDL.


Key words: Mixed livestock manure; Chemical composition; Fertilizer application; Economic efficiency.


Rezumat. În articol sunt reflectate punctele-cheie în utilizarea gunoiului de grajd amestecat, provenit de la diferite specii de animale și păsări, în calitate de fertilizant organic în agricultură. Modelul tehnologic pentru evacuarea, stocarea și administrarea gunoiului a fost întocmit în baza cercetărilor efectuate în perioada 2010–2019. Gunoiul de grajd amestecat conține, în medie, 56,1% apă, 18,4% substanţă organică şi 25,5% cenuşă. Comparativ cu gunoiul de bovine cu așternut (convențional), gunoiul de grajd amestecat conține de 1,21 ori mai mult azot, de 1,32 ori mai mult fosfor și cu circa 7% mai multă materie organică. Aplicarea, pe parcursul a 4 ani, a 22 t/ha de gunoi de grajd amestecat a asigurat un venit specific anual de 67 lei per tonă de gunoi. Venitul specific pentru 1 leu cheltuit a constituit circa 1,03 lei.


Cuvinte-cheie: Gunoi de grajd amestecat; Compoziție chimică; Fertilizare; Eficiență economică.

References

1. BANARU, A. (2003) Călăuză pentru utilizarea îngrăşămintelor organice. Chişinău: ACSA, p. 17.
2. BIROUL Naţional de Statistică al Republicii Moldova (2017). Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chișinău, 486 p. ISBN 978-9975-78-932-5.
3. PLĂMĂDEALĂ, V., RUSU, A., BULAT, L. (2015). Gunoiul de grajd amestecat ca sursă de sporire a fertilităţii solului şi productivităţii cultupilor de câmp în agricultura conservativă. In: Agricultura conservativă: concept, oportunităţi, aplicaţii: Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională, 25 februarie 2015. Chişinău, p. 21. ISBN 978-9975-80-940-5.
4. PLĂMĂDEALĂ, V., RUSU, A., BULAT, L. (2015). Acţiunea diferitelor tipuri de gunoi de grajd asupra indi¬cilor agrochimici ai solului şi recoltei culturilor de câmp. In: Ştiinţa în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective: Conferinţa naţională cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015. Bălţi: Indigo Color, pp. 145-149. ISBN 978-9975-3054-5-7.
5. PLĂMĂDEALĂ, V., BULAT, L. (2017). Modificarea indcilor agrochimici şi agrofizici ai cernoziomului levigat sub influenţa diferitor tipuri de gunoi de grajd. In: Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană: Conferinţă știinţifică internaţională, consacrată aniversării a 120 de ani de la naşterea academicianului Ion Di¬cusar, 6-7 septembrie 2017: Culegere de articole știinţifice. Chişinău: CEP USM, 2017, pp. 158-164.
6. PLĂMĂDEALĂ, Vasile, BULAT, Ludmila, RUSU, Alexandru (2018). Acţiunea gunoiului de grajd amestecat asupra productivităţii culturilor de câmp cultivate pe cernoziom levigat. In: Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova: Materialele conf. șt. naţionale cu participare internaţională, Bălţi, 21-22 iunie 2018. Chișinău; Bălţi, pp. 102 – 107. ISBN 978-9975-3225-3-9.
7. RUSU, Al., PLĂMĂDEALĂ, V., SIURIS, A. et al. (2012). Ghid de utilizare a îngrăşămintelor organice. Chişinău: Pontos, 116 p. ISBN 978-9975-51-300-5.
8. ПЛЭМЭДЯЛЭ, В.И., РУСУ, А.П., БУЛАТ, Л.И. (2015). Состав и эффективность различных видов навоза в современных условиях ведения сельского хозяйства Республики Молдова. В: Современное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства: Материалы международной научно- практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства, 16-17 ноября, 2015. Тирасполь: Eco-TIRAS, с. 524-528. ISBN 978-9975-53-552-6.
9. ДОСПЕХОВ, Б.А. (1990). Методика полевого опыта. Москва: Колос, 351 с.
Published
2021-08-17
How to Cite
PLĂMĂDEALĂ, Vasile; RUSU, Alexandru; BULAT, Ludmila. Model tehnologic de pregătire, stocare și valorificare a gunoiului de grajd amestecat produs în gospodăriile populației rurale. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 10-15, aug. 2021. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=730>. Date accessed: 02 dec. 2021.
Section
Table of contents