Efectul produsului Sel-Plex asupra performanțelor de creștere și a indicilor sangvini la puii Argintii de Adler

  • Eugen VOINIŢCHI Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

The study carried out on a lot of 9909 Adler silver breed chickens, divided into a control group and an experimental group assessed the influence of Sel-Plex product (organic selenium) on the bioproductive indices and blood parameters. The chicks from the experimental group were administered, in addition to their basic ration, the Sel-Plex product in dose of 0,4 mg Se/1kg of feed, from one to 90 days of age. The results of investigations of clinical indices (general state, plumage, behavior, feed intake, daily weight gain, morbidity and lethality) revealed the positive effect of supplementing daily rations with organic selenium on the growth and development of chickens. The lethality rate was lower in experimental group (2,4 %) in comparison with the control (6.3 %). The body weight was 7% higher compared to chickens of the control group. The studied paraclinical indices (malondialdehyde content in serum and erythrocytes, total antioxidant content in plasma and erythrocytes, superoxide dismutase and catalase activity in erythrocytes and haematological parameters) show that Sel-Plex product have beneficial effects on haematopoietic, immune and antioxidant systems.


Key words: Chickens; Feed supplement; Organic selenium; Biological indices; Body weight; Blood parameters.


Rezumat. Cercetările s-au efectuat pe un eşantion de 9909 pui din rasa Argintie de Adler, divizat în două loturi (martor și experimental) cu scopul de a stabili efectul produsului Sel-Plex (pe bază de seleniu organic) asupra indicilor bioproductivi și parametrilor sangvini. Puilor din lotul experimental le-a fost administrat suplimentar la rația de bază, de la vârsta de o zi până la 90 zile, produsul Sel-Plex în doza 0,4 mg Se la 1 kg furaj. Rezultatele cercetării indicilor clinici (starea generală, starea penajului, comportamentul, consumul de furaje, adaosul zilnic de masă corporală, morbiditatea și mortalitatea) au scos în evidență efectul pozitiv al suplimentării rației zilnice cu seleniu organic asupra creșterii și dezvoltării puilor. S-a constatat reducerea procentului letalităţii, care a constituit 2,4% în lotul experimental şi 6,3% în lotul martor. Greutatea corporală a puilor a crescut cu 7% faţă de lotul martor Indicii paraclinici studiați (conținutul de dialdehid malonic din ser și din eritrocite, activitatea antioxidantă totală în plasmă și în eritrocite, activitatea superoxidismutazei și a catalazei din eritrocite și parametrii hematologici) arată că produsul Sel-Plex prezintă efecte benefice asupra sistemelor hematopoietic, imun și antioxidant.


Cuvinte-cheie: Pui; Supliment furajer; Seleniu organic; Indici biochimici; Greutate corporală; Parametri sangvini.

References

1. BĂLĂNESCU, S. (2013). Prophylaxis of immune deficiencies and neonatal diarrhea syndrome among sucking piglets by administration of organic Selenium (Sel-Plex). In: Global J. of medical research veterinary science and veterinary medicine, vol. 13(2), pp. 57-62. ISSS 0975-5888.
2. BĂLĂNESCU, S. (2013). Efectul seleniului organic (Sel-plex) şi prebioticului Biomos asupra indicilor bioproductivi, sistemului prooxidant şi oxidant la scroafe şi purceii sugari. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova. 2014, vol. 40: Medicină veterinară, pp. 232-237. ISBN 978-9975-64-263-7.
3. CURCĂ, D. (2005) Faza 1. Acţiunea L-carnitinei în prevenirea miopatiei exsudative, diatezei hemoragice şi encefalomalaciei la păsările ouătoare şi la puii de carne. Nr. contract: 33378/29.06.2004, act adiţional 34659/24.06.2005.
4. NOLLET, L., Van der FLIS, J.D., LENSING, M., SPRING, P. (2007). The effect of replacing inorganic with organic trace minerals in broiler diets on productive performance and mineral excretion. In: J. of Applied Poultry Research, vol. 16, pp. 592-597. ISSN 1056-6171.
5. READ-SNYDER, Jessica, EDENS, F.W., CANTOR, A.H. (2009). Effect of dietary selenium on small intestine villus integrity in reovirus-challenged broilers. In: International Journal of Poultry Science, vol. 8(9), pp. 829-835. ISSN 1682-8356.
6. SURAI, P.F. (2006). Selenium in nutrition and health. Nottingham University Press. 974 p. ISBN 978-1-904761-16-7.
7. UNDERWOOD, E.J., SUTTLE, N. (1999). The Mineral Nutrition of Livestock. 3rd ed. Wallingford: CABI Publishing. ISBN 0-85199-128-9.
8. ZAICTCEVA, Diana. (2013). Evaluarea comparativă a acţiunii seleniului în formă organică şi anorganică asupra statusului antioxidant la puii de carne COB 500. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 35: Medicină veterinară, pp. 128-132. ISBN 978-9975-64-247-7.
9. БАЛАНЕСКУ, С. (1988). Молозивный токсикоз поросят: автореф. дис…. канд. ветеринарных наук. Москва. 16 с.
10. ГОЛБАН, Д., БАЛАНЕСКУ, С., ДОНИКА, Г. (1989). Молозивный токсикоз поросят. В: Болезни ягнят и поросят (Межвузовский сборник), Труды Целиноградского с.-х. ин-т, с. 70-76.
11. ГОЛБАН, Д., ПАРИЙ, Б., БАЛАНЕСКУ, С., ХАМЕР, Б., СКРИПНИК, В. (1987). Рекомендации по профилактике и лечению молозивного токсикоза поросят. Кишинев. 8 с.
Published
2021-03-23
How to Cite
VOINIŢCHI, Eugen. Efectul produsului Sel-Plex asupra performanțelor de creștere și a indicilor sangvini la puii Argintii de Adler. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 126-131, mar. 2021. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=724>. Date accessed: 13 june 2021.
Section
Table of contents