Schimbările periodice ale parametrilor morfometrici ai aparatului reproductiv la iepuroaice

  • Sergiu DIDORUC Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Valeriu ENCIU Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Abstract

In the last period in the Republic of Moldova the breeding of domestic rabbits has become a highperspective livestock sector, in which more and more people are involved, every year. The transition to industrial growth of this species can lead to various complications in the reproduction process. The rabbit, being a species that acquires the reproductive qualities at a certain age, at a certain level of body development and reproductive organs, requires a special control in improving the reproductive process. Premature use of breeding females has harmful consequences for their bodies. Thus, the determination of the morpho-functional changes of age of the reproductive organs in rabbits will provide us with the valuable scientific-practical material which could be used for practical purposes, to avoid early or late use of females in reproduction and to correct the reproductive performance of animals.


Key words: Rabbit females; Reproductive organs; Morphometric changes; Physiological maturation.


Rezumat. În ultimul timp, în Republica Moldova, creșterea iepurilor de casă a devenit un sector de perspectivă al zootehniei, în care sunt implicați, din an în an, tot mai mulți oameni. Trecerea la creșterea industrială a acestei specii poate duce la apariția diferitor complicații în procesul de reproducere. Iepurele, fiind o specie care capătă calitățile de reproducere la o anumită vârstă şi la un anumit nivel de dezvoltare corporală și a organelor de reproducere, necesită un control deosebit în îmbunătățirea procesului de reproducere. Utilizarea prematură a femelelor reproducătoare atrage după sine consecințe dăunătoare pentru organismul lor. Astfel, studiul schimbărilor morfofuncționale de vârstă ale organelor reproductive la iepuroaice ne vor asigura cu material științifico-practic valoros, care să fie folosit pentru a evita utilizarea precoce sau târzie a femelelor în reproducere și pentru corectarea performanțelor reproductive ale animalelor.


Cuvinte-cheie: Iepuroaice; Organe reproductive; Modificări morfometrice; Maturizare fiziologică.

References

1. ARAGÓN, H.J.,SUÁREZ ,S.J., PÉREZ-MARTÍNEZ, M. (2010) Morphometric characteristics of female reproductive organs of New Zealand rabbits with different body weight in peripuberal period of transition. In: Veterinaria Mexico, vol. 41 (3), pp. 211-218.ISSN0301-5092.
2. BUCĂTARU, N., MACIUC, V., (2009). Afaceri în creșterea iepurilor de casă și animalelor de blană. Chișinău: Tipografia Centrală. 104 p. ISBN 978-9975-78-761-1.
3. COȚOFAN, V., ENCIU, V. et al. (2007). Anatomia animalelor domestice, Vol. 2: Organologie. Timișoara: Ed. Orizonturi Universitare. 476 p. ISBN 978-973-638-325-0.
4. DIDORUC, S.A. (2019). Modificări morfometrice ale sistemului reproductiv la iepuroaice în perioada maturizării sexuale postnatale. In: Lucrări ştiinţifice, UASM, vol. 54: Medicină Veterinară, pp. 213-218. ISBN 978-9975-64-310-8.
5. DOUGNON, J.T. et al. (2016). Effect of Annona senegalensis leaves on morphometric parameters of reproductive organs in rabbits. In: Phytopharmacology, vol.5(3). Abomey-Calavi. pp. 122-125. ISSN 2230-480X.
6. POPOVICI, M., BUDANȚEV, A. (2002).Obstetrica veterinară, ginecologie și biotehnologii în reproducția animalelor. Chișinău: Ed. Litera. 589 p. ISBN 9975-74-354-4.
7. АВТАНДИЛОВ, Г.Г. (1990). Медицинская морфометрия. Москва: Изд. “Медицина”. 384 с.
8. БАЛАКИРЕВА, Н.А. (2007). Кролиководство. Москва: Изд. Колос. 232 с. ISBN 978-5-9532-0578-8.
9. БОДУР, И., КРИВЧАНСКИЙ, И. (1982). Приусадебное кролиководство. Кишинёв: Картея молдовеняскэ. 168 с.
10. МОРЕВА, C.A. (2017). Морфология репродуктивной системы крольчих. In: Молодежь и наука, N4. ISSN 2308-0426. Available: http://min.usaca.ru/issues/59/articles/2691.
Published
2021-03-23
How to Cite
DIDORUC, Sergiu; ENCIU, Valeriu. Schimbările periodice ale parametrilor morfometrici ai aparatului reproductiv la iepuroaice. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 112-118, mar. 2021. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=722>. Date accessed: 13 june 2021.
Section
Table of contents