Caracterizarea reziduurilor provenite din lanțul de producere a cătinii albe

  • Grigore MARIAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Alexandru BANARI Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Andrei GUDÎMA
  • Nicolae DARADUDA Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Andrei PAVLENCO Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

This paper deals with the possibility of using agricultural residues for the production of densified solid biofuels. The aim of the study is to evaluate energetic characteristics of plant residues that come from sea buckthorn production chain in the conditions of the Republic of Moldova. The biomass for investigations (branches obtained as a result of pruning sea buckthorn trees of the Cora variety) was collected from an experimental plantation established in 2014. The analyses carried out in the Laboratory of Solid Biofuels of the State Agrarian University of Moldova show that moisture content of the studied samples, estimated immediately after pruning, does not exceed 46%. Ash content varies within the limits of 0,49-1,94%, and the net calorific value is from 16,92 to 17,21 MJ/kg when the humidity equals to 10%. Based on the gained results, it has been proven that plant residues from sea buckthorn pruning can be used as a raw material for the production of densified solid biofuels with the qualitative characteristics that comply with European standards ENPlus 3.


Key words: Agricultural residues; Hippophae rhamnoides; Biomass; Moisture content; Ash content; Calorific value.


Rezumat. Această lucrare se referă la posibilitatea folosirii unor reziduuri agricole pentru producerea biocombustibililor solizi densificați. Scopul lucrării este evaluarea caracteristicilor energetice ale reziduurilor vegetale provenite din lanțul de producere a cătinii albe în condițiile Republicii Moldova. Biomasa pentru investigații (ramuri obținute în urma emondării pomilor de cătină albă din soiul Cora) a fost colectată de pe o plantație experimentală înființată în anul 2014. Analizele realizate în cadrul Laboratorului de biocombustibili solizi al Universității Agrare de Stat din Moldova arată că conținutul de umiditate al probelor investigate, estimat imediat după operațiile de emondare, nu depășește 46%. Conținutul de cenușă variază în limitele 0,49-1,94%, iar valoarea calorifică inferioară la umiditatea de 10% a marcat valori de la 16,92 până la 17,21 MJ/kg. În baza rezultatelor obținute s-a demonstrat că reziduurile vegetale provenite de la emondarea cătinii albe pot fi folosite în calitate de materie primă la producerea biocombustibililor solizi densificați cu caracteristici calitative conforme normelor europene ENplus 3.


Cuvinte-cheie: Reziduuri agricole; Hippophae rhamnoides; Biomasă; Conținut de umiditate; Conținut de cenușă; Valoare calorifică.

References

1. BACK, E. L. (1991). Oxidative activation of wood surfaces for glue bonding. In: Forest Products Journal, vol. 2(41), pp. 30-46.
2. BAL, L., MEDA, V., SATYA, S. 2011. Sea buckthorn berries: A potential source of valuable nutrients for nutraceuticals and cosmoceuticals. In: Food Research International, vol. 44, pp. 1718-1727. ISSN: 0963-9969.
3. CIMPOIEȘ, G., POPA, S. (2018). Cătina albă. Chișinău: UASM. 148 p. ISBN 978-9975-56-601-8.
4. CIMPOIEȘ, G. et al. (2018). Particularitățile de creștere a cătinii albe (hippophae rhamnoides l.) în funcţie de soi şi modul de conducere a pomilor. In: Știința Agricolă, nr.1, pp. 33-37. ISSN 2587-3202 (electronic); ISSN 1857-0003 (print).
5. DANNENBERGER, D. et al. (2018). Sea Buckthorn Pomace Supplementation in the Diet of Growing Pigs—Effects on Fatty Acid Metabolism, HPA Activity and Immune Status. In: Journal of Molecular Sciences. [Online] [Accessed 25 08 2020].
6. GUDÎMA, A. (2017). Evaluarea utilizării reziduurilor agricole pentru scopuri energetice. Studiu de caz pentru raionul Soroca, Republica Moldova. In: Meridian ingineresc, vol. 1, pp. 26-29. ISSN 2587-3474 / E-ISSN 2587-3482.
7. GUDÎMA, A. (2018). Tehnologia de obținere a peleților ENPlus din reziduuri agricole în condițiile Republicii Moldova. Teză de dr. în tehnică. Chișinău: Centrul Editorial UASM.
8. MARIAN, G. (2014). Managementul biomasei agrosilvice pentru scopuri energetice. Chișinău: UASM. 264 p. ISBN 978-9975-4021-4-9.
9. MARIAN, G. (2016). Biocombustibili solizi, producere și proprietăți. Chișinău: Bons Offices. 172 p. ISBN 978-9975-87-166-2.
10. PAVLENCO , A., MARIAN, G., GUDÎMA, A. (2018). Potențialul energetic al reziduurilor agricole: Studiu de caz pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Republica Moldova. In: Știința Agricolă, nr. 2, pp. 141-148. ISSN 2587-3202 (electronic); ISSN 1857-0003 (print).
11. PAVLENCO, A. (2018). Îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi densificați în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energie: teză de doctorat.
12. STEHR, M., JOHANSSON, I. (2000). Weak boundary layers on wood surfaces. In: Journal of Adhesion Science and Technology, vol. 14 (10), pp. 1211-1224. ISSN 0169-4243.
13. TIAN, J. et al. (2015). Investigation on the antidepressant effect of sea buckthorn seed oil through the GC-MSbased metabolomics approach coupled with multivariate analysis. In: Journal of Food & Function, pp. 3585- 3592. Print ISSN: 1464-4622. Series ISSN: 1464-4622.
14. VILAS-FRANQUESA, A., SALDO, J., JUAN, B. (2020). Potential of sea buckthorn-based ingredients for the food and feed industry – a review. In: Journal of Food Production and Nutrition. [Online] [Accessed 25 08 2020].
Published
2021-03-23
How to Cite
MARIAN, Grigore et al. Caracterizarea reziduurilor provenite din lanțul de producere a cătinii albe. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 91-96, mar. 2021. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=719>. Date accessed: 13 june 2021.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>