Cercetări asupra populației de carabide din plantațiile pomicole de măr în funcție de agrotehnica aplicată

  • Mihai TĂLMĂCIU Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iași, România
  • Nela TĂLMACIU Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iași, România
  • Monica HEREA Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iași, România
  • Nichita CROITORU Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Sergiu PANUȚA Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

The researches were conducted in an apple orchard in Falticeni locality, Suceava county (Romania). Two experimental variants were used according to the applied agrotechnical measure, namely: 1. grassed bands in orchard inter-rows using the species Bromus inermis Leyss and 2. grassed bands in orchard inter-rows using the species Bromus inermis Leyss and overseeding with the species Lotus corniculatus L. (birdsfoot trefoil). The observations were carried out periodically, from May to Sepember, when the captured material was collected from traps. Only the carabid species, which constitute the object of the present study, were retained for assessment. The structure and population dynamics of carabid species were evaluated over the whole observation period. For a most clear interpretation of the obtained results, various indices were calculated, namely: abundancy, constancy, dominancy, ecological signification index. Among the collected species were: Harpalus calceatus Duft., Harpalus tardus Panz., Harpalus pubescens Müll, Metabletus truncatellus L., Amara aenea De Geer, Anysodactilus binotatus F. etc.


Key words: Malus; Orchads; Grassing; Bromus inermis; Lotus corniculatus; Carabids; Species; Population dynamics.


Rezumat. Cercetările au fost efectuate într-o plantaţie pomicolă de măr din localitatea Fălticeni, judeţul Suceava. Au fost folosite două variante experimentale, în funcţie de agrotehnica aplicată, şi anume benzi înierbate pe intervalul dintre rânduri utilizând specia Bromus inermis Leyss şi benzi înierbate pe intervalul dintre rânduri utilizând specia Bromus inermis Leyss şi supraînsămânţate cu specia Lotus corniculatus L. (ghizdei). Observaţiile au fost făcute periodic, din luna mai până în luna septembrie, când era colectat materialul din capcane, reţinându- -se doar speciile de carabide, care constituie obiectul acestei lucrări. S-a urmărit structura şi dinamica speciilor de carabide pe toată perioada observaţiilor. De asemenea, pentru o interpretare cât mai clară a rezultatelor obţinute, au fost calculaţi mai mulţi indici ecologici ai populaţiei de carabide şi anume: abundenţa, constanţa, dominanţa, indicele de semnificaţie ecologic. Printre speciile colectate amintim: Harpalus calceatus Duft., Harpalus tardus Panz., Harpalus pubescens Müll, Metabletus truncatellus L., Amara aenea De Geer, Anysodactilus binotatus F. etc.


Cuvinte-cheie: Malus; Plantație; Înierbare; Bromus inermis; Lotus corniculatus; Carabide; Specii; Dinamica populației.

References

1. BEŞLEAGĂ, Ramona, GEORGESCU, T., CÂRDEI, E., TĂLMACIU, M., DIACONU, A. (2008). Dynamics of populations of apple mining moths correlated with their natural enemies in different conditions of phyto-sanitary protection. In: Lucrări Ştiinţifice, Iaşi: Ed. ,,Ion Ionescu de la Brad”, vol.59: Horticultură, pp. 1231-1234.
2. HEREA, Monica, TĂLMACIU, Nela, MOCANU, Ionela, TĂLMACIU, M. (2019). Contributions to the knowledge of the structure of coleopters species collected from the apple tree fruit orchards. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019: Conference Proceedings, vol. 19, Issue 5.1, pp.125-133. ISBN 978-619-7408-84-3 / ISSN 1314-2704.
3. MITREA, I. (2002). Entomologie agricolă. Craiova: Editura Universitaria, 406 p.
4. ROŞCA, I. (1999). Dăunători întâlniţi la măr. In: Rev. Horticultura; nr. 8, pp. 31-35.
5. TĂLMACIU, M., TĂLMACIU, Nela, PĂDURARU, L., HEREA, Monica. (2010). Observations on harmful species of apple orchards and prevention and control measures applied in the SA Loturi Service SRL Vaslui, Vaslui County. In: Lucrări ştiinţifice USAMV. Iaşi, vol. 52: Horticultură, pp. 635-638.
6. TĂLMACIU, Nela, TĂLMACIU, M., HEREA, Monica. (2010). Cercetări comparative privind structura şi abundenţa de coleoptere în unele livezi = Comparative research on the structure and abundance of beetles in some orchards. In: Analele Universităţii din Craiova, Ed. Universitaria, vol. XL/2: Agronomie, pp.156-161.
Published
2021-03-23
How to Cite
TĂLMĂCIU, Mihai et al. Cercetări asupra populației de carabide din plantațiile pomicole de măr în funcție de agrotehnica aplicată. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 41-49, mar. 2021. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=713>. Date accessed: 13 june 2021.
Section
Table of contents