Observații asupra viermelui vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera Le Monte, 1868) în Republica Moldova

  • Svetlana BACAL Institutul de Zoologie, Republica Moldova
  • Galina BUȘMACHIU Institutul de Zoologie, Republica Moldova
  • Daniela BURDUJA Institutul de Zoologie, Republica Moldova

Abstract

The paper includes new data on the distribution of the Western Corn Rootworm – Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, 1868 in the Republic of Moldova. The research was carried out in August, 2020 around the Municipality of Chisinau, the Central and Southern Regions of the country. For the Northern Region, the presence of the pest was confirmed in 2016. In total, 20 corn fields from 15 localities were investigated and 117 specimens of dangerous insects were collected. The pest was present in 11 corn fields from 8 localities, while in the other fields, adults were not observed, but some plants showed traces of the pest’s visit.


Key words: Diabrotica virgifera virgifera; Zea mays; Republic of Moldova.


Rezumat. Lucrarea expune informații referitoare la prezenţa viermelui vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, 1868) în Republica Moldova. Cercetările s-au desfășurat în luna august, anul 2020, au avut un aspect faunistic și au vizat Municipiul Chișinău, Regiunea de Dezvoltare Centru și Regiunea de Dezvoltare Sud, întrucât pentru Regiunea de Dezvoltare Nord prezența dăunătorului era confirmată din 2016. În total au fost investigate 20 de lanuri de porumb din 15 localități. Au fost colectate 117 exemplare din 11 lanuri de porumb din 8 localități. În celelalte lanuri, adulți nu au fost sesizați, dar unele plante prezentau urme de vizită a dăunătorului.


Cuvinte-cheie: Diabrotica virgifera virgifera; Zea mays; Republica Moldova.

References

1. ANSA (2020). Avertizare! Viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera). Disponibil: http://ansa.gov.md/ro/comunicate/avertizare-viermele-vestic-al-rădăcinilor-de-porumb-diabrotica-virgifera.
2. BAČA, F., CAMPRAG, D., KERESI, T., KRNJAJIĆ, S., MANOJLOVIĆ, B., SEKULIĆ, R., SIVCEV, I. (1995). Western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. In: Camprag D. (ed). Kukuruzna Zlatica. Drustvo za zastitu bilja Srbije. Beograd, Yugoslavia; Backa Palanka: Design Studio Stanisic, pp. 98–112.
3. BACAL, S., BUȘMACHIU, G., CALESTRU, L., MIHAILOV, I. (2020). Insecte invazive înregistrate în ultimii 20 de ani pe teritoriul Republicii Moldova. In: Akademos, nr. 2, pp. 1-8.
4. Biroul Național de Statistică a Republicii Moldova (2019). Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2019. Disponibil: https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168 &id=6425).
5. GROZEA, I. (2003). Biologia, ecologia si combaterea viermelui vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) in condițiile Câmpiei de Vest: Teză de doctor. Timișoara: USAB. 215 p.
6. JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE 7.2.2014. L 38 /46. Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:038:FULL&from=FR.
7. KEREŠI, T., SEKULIĆ, R., POPOVIĆ, A. (2016). Bolesti i štetoĉine u hortikulturi (deo - štetoĉine u hortikulturi) (Elektronski izvor). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Edicija Osnovni udţbenik. Naĉin dostupa (URL): polj.uns.ac.rs/udzbenici. 226 p. ISBN 978-86-7520-387-2.
8. KRYSAN, J. L., MILLER, T. A. (ed.) (1986). Methods for the study of pest Diabrotica. New York: SpringerVerlag. 260 p.
9. MIHAILOV, I., BACAL, S., ELISOVEŢCAIA, D. et al. (2019). Registrul național al celor mai periculoase specii de insecte din fauna Republicii Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, nr. 3(339), pp. 25-46.
10. PĂLĂGIEȘU, I. HANCU, M., ROȘCA, I. (2001). Ce trebuie să știm despre viermele vestic al rădăcinilor de porumb. București: Ed. SYLVI. 20 p. ISBN 973-8258-33-2.
11. PĂRĂU, T., OLTEAN, I., FLORIAN, V. (2007). Actual dates regarding the spreading of the pest of sanitary quarentin - Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, in Romania. In: Bulletin of USAMV. Cluj-Napoca. Agriculture, vol. 63.
12. ROȘCA, I. (1997). Implicațiile prezenței speciei Diabrotica virgifera virgifera Le Conte asupra tehnologiei culturii porumbului în România. In: USAMV Iași, Seria Agronomie, pp. 551-560.
13. ROŞCA, I., OLTEAN, I., MITREA, I., TÃLMACIU, M., PETANEC, D. I., BUNESCU, H. Ş. et al. (2011). Tratat de Entomologie generală şi specială. Buzău: Editura “Alpha MDN”, pp. 279 – 296.
14. VOINEAC, V., ELISOVEŢCAIA, D., CRISTMAN, D., LUNGU, S., TULGARA, E. (2016). Recomandări metodice privind monitorizarea, controlul si combaterea viermelui vestic al rădăcinilor de porumb Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Chișinău: Tipografia Print Caro. 34 p.
15. ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РФ от 15.12.14 г., № 501 «Об утверждении перечня карантинных объектов. Доступ: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=244673.
16. РОДАК, Наталья (2020). ТОП-10 стран по выращиванию кукурузы в 2019 году. Доступ: https://latifundist.com/rating/top-10-stran-po-vyrashchivaniyu-kukuruzy-v-2019-godu.
17. ФРОЛОВ, А.Н. (2012). О западном кукурузном корневом жуке LeConte. Доступ: http://kosmais.narod.ru/diabrotica.html
Published
2021-03-23
How to Cite
BACAL, Svetlana; BUȘMACHIU, Galina; BURDUJA, Daniela. Observații asupra viermelui vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera Le Monte, 1868) în Republica Moldova. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 35-40, mar. 2021. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=712>. Date accessed: 13 june 2021.
Section
Table of contents