Influenţa produselor pe bază de 1-NAD şi 1-NAA asupra calităţii fructelor de cireş din soiul Regina în sistemul superintensiv de cultură

  • Ananie PEȘTEANU Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Andrei CUMPANICI Universitatea Tehnica din Moldova
  • Andrei LOZAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

The experimental plot was placed in the orchard “Farm Prod” Ltd. founded in 2015 year. The study subject of the experience was Regina cherry variety, grafted on Gisela 5. The trees were trained as slender spindle system. The distance of plantation is 4.0×1.5 m. The research was conducted during the period of 2019 year. To study the effect of Auxiger preparation on physiological processes, fruit production and quality the following variants of treatment were experi mented: 1. Control – without treatment; 2. Auxiger, 0.5 l/ha; 3. Auxiger, 0.7 l/ha; 4. Auxiger, 0.9 l/ha. The active ingredient of Auxiger is constituted by 1-naphthylacetamide (1-NAD – 1.5 g/l) and 1-naphthylacedic acid (1-NAA– 0.6 g/l). The growth regulator Auxiger were sprayed one time, during the period of intensive fruit growing, when the fruits diameter was 12–13 mm (26.05.19). During the analyzed period, it was established that the physiological processes intensified, average weight of fruits, the productivity, fruit size, period of maturation increased while the cracking index reduced, when treating with Auxiger growth regulator in dose of 0.7 l/ha.


Key words: Cherry; Growth regulator; Production; Fruit; Quality; Cracking.


Rezumat. Cercetările s-au efectuat în plantaţia pomicolă a întreprinderii SRL „Farm Prod”, fondată în anul 2015. Obiect al cercetărilor au fost pomii de cireş din soiul Regina altoiţi pe portaltoiul Gisela 5. Coroana a fost condusă după sistemul fus subţire ameliorat. Distanţa de plantare a constituit 4,0 x 1,5 m. Cercetarea a fost efectuată în decursul anului 2019. Pentru a studia efectul preparatului Auxiger asupra proceselor fiziologice, producției de fructe și calității acestora au fost experimentate următoarele variante de tratament: 1. Martor – fără tratament; 2. Auxiger, 0,5 l/ha; 3. Auxiger, 0,7 l/ha; 4. Auxiger, 0,9 l/ha. Ingredientul activ al produsului Auxiger este constituit din 1-naftilacetamidă (1-NAD – 1,5 g/l) şi acid 1-naftilacetic (1-NAA – 0,6 g/l). Regulatorul de creștere Auxiger a fost administrat o singură dată, în perioada de creștere intensă a fructelor, când diametrul lor a atins 12-13 mm (26.05.19). În perioada de referinţă s-a stabilit că procesele fiziologice s-au intensificat, greutatea medie a fructelor, productivitatea, mărimea fructelor şi perioada de maturare au crescut, iar indicele de crăpare s-a redus la tratarea cu regulatorul de creștere Auxiger în doză de 0,7 l/ha.


Cuvinte-cheie: Cireș; Regulator de creștere; Producție; Fruct; Calitate; Crăpare.

References

1. ASĂNICĂ, Adrian (2012). Cireşul în plantaţiile moderne: între compatibilitate şi incompatibilitate. Bucureşti: Ceres, 2012. 152 p. ISBN 978-973-40-0957-2.
2. BABUC, V. (2012). Pomicultura. Chişinău. 662 p. ISBN 978-9975-53-067-5.
3. BALAN, V., CIMPOIEŞ, Gh., BARBĂROŞIE, M. (2001). Pomicultura. Chişinău: Museum. 453 p. ISBN 9975-906-39-7.
4. BALAN, V. (2015). Tehnologii pentru intensificarea culturii mărului şi cireşului. In: Akademos. 2015, nr. 3(38), pp. 82-87. ISSN 1857-0461.
5. BUDAN, S., GRADINARIU, G. (2000). Cireşul. Iaşi: Ed. Ion Ionescu de la Brad. 264 p. ISBN 973-8014-11-5.
6. CIMPOIES, Gh. (2018). Pomicultura specială. Chişinău: Print Caro. 557 p. ISBN978-9975-56-572-1.
7. CHRISTENSEN, J.V. (1972). Cracking in cherries. III. Determination of cracking susceptibility. In: Acta Agriculturae Scandinavica, vol. 22(2), pp. 128-136. ISSN 0906-4710.
8. DONICA, I., CEBAN, E., RAPCEA, M., DONICA, A. (2005). Cultura cireşului. Chişinău, 115 p. ISBN 9975-62-126-0.
9. LONG, L., PEŞTEANU, A., LONG, M., GUDUMAC, E. (2014). Producerea cireşilor. Chişinău: Editura Bons Offices. 258 p. ISBN 978-9975-120-43-2.
10. NEAMŢU, G., IRIMIE, F. (1991). Fitoregulatori de crestere: aspecte biochimice si fiziologice. Bucureşti, 332 p. ISBN 973-40-0182-5.
11. PEŞTEANU, A., BALAN, V., IVANOV, I. (2017). Influence of growth regulator Auxiger on development and fructification of cherry trees. In: Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology. Timişoara, vol. 21(2), pp. 1-6. ISSN 2066-1797.
12. PEŞTEANU, A., BALAN, V., IVANOV, I., LOZAN, A. (2018). Effect of Auxiger grow regulator on development and fructification of Regina cherry variety. In: BAHÇE, vol. 47(2), nr. special, pp. 50-57. ISSN 1300-8943.
13. REHMAN, M., RATHER G.H., MIR, M.M. et al. (2015). Causes and Prevention of Cherry Cracking: A Review. In: Crop Production and Global Environmental Issues, pp. 543-552, DOI 10.1007/978-3-319-23162-4_19.
14. ROZPARA, E. (2005). Intensyvny sad ceresniowy. Warszawa. 245 p. ISBN 9788389211521.
15. STERN, R.A., FLAISHMAN, M., APPLEBAU, S., BEN-ARIE, R. (2007). Effect of synthetic auxins on fruit development of “Bing” cherry (Prunus avium L.). In: Scientia Horticulturae, vol. 114(4), pp. 275-280. DOI 10.1016/j.scienta.2007.07.010
16. WETTSTEIN, D. (1957). Chlorophyll letale und der submikroskopische Formwechsel der Plastiden. In: Experimental Cell Research, vol. 12(3), pp. 427-506. ISSN 1090-2422.
17. WHITING, M.D., OPHARDT, D. (2005). Comparing novel sweet cherry crop load management strategies. In: HortScience, vol. 40, pp. 1271-1275. DOI 10.21273/HORTSCI.40.5.1271
18. ZHANGA, C., WHITING, M. (2013). Plant growth regulators improve sweet cherry fruit quality without reducing endocarp growth. In: Scientia Horticulturae, vol. 150, pp. 73-79. ISSN 0304-4238.
19.ДОСПЕХОВ, Б. А. (1985). Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат. 351 с.
20.ШИРОКОВ, Е.П. (1985). Практикум по технологии хранения и переработки плодов и овощей. Москва, Агропромиздат, 192 с.
Published
2021-03-23
How to Cite
PEȘTEANU, Ananie; CUMPANICI, Andrei; LOZAN, Andrei. Influenţa produselor pe bază de 1-NAD şi 1-NAA asupra calităţii fructelor de cireş din soiul Regina în sistemul superintensiv de cultură. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 25-34, mar. 2021. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=711>. Date accessed: 13 june 2021.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)