Pomological and phenological characteristics of local sweet cherry varieties (Prunus avium L.) grown in Çanakçi (Giresun, Türkiye)

  • Turan KARADENİZ Department of Horticulture, Agriculture Faculty, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversity, Bolu, Turkey
  • Fadıl ÖZTÜRK Trabzon Directorate of Provincial Agriculture and Forestry, Trabzon, Turkey
  • Emrah GÜLER Department of Horticulture, Agriculture Faculty, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversity, Bolu, Turkey
  • Tuba BAK Department of Horticulture, Agriculture Faculty, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversity, Bolu, Turkey

Abstract

In this study various local varieties of sweet cherry (Prunus avium L.) grown in the province of Çanakçı (Turkey) and facing the danger of extinction were evaluated for their phenological, pomological and morphological characteristics. Eight local types as White cherry, Crisp cherry, Niksar cherry, Buttermilk cherry, Alahnazc cherry, Çal cherry, Tönlük cherry, Orak cherry and 28 ÇN 01 type which is engrafted with Orak cherry were selected for study. The opinions of leader farmers and old people, whose expertise on fruit growing was approved by everyone in the villages, were taken into consideration. The genotypes used in the research were selected from 10-60-year-old cherry trees. Phenological examinations were carried out by taking into consideration the beginning of proliferate, beginning of blooming, full flowering, end of flowering and harvest. Pomological examinations were carried out by taking into consideration fruit dimensions and shape, fruit colour, sensory and chemical properties and seed characteristics. The fruit weight ranges between 2.56 g and 4.83 g; the ratio of fruit flesh – between 89.68% and 92.11%; fruit volume – between 2.30 ml/kg and 4.55 ml/kg; fruit size – between 15.65 mm and 20.46 mm. The flavors of the varieties and types were distributed in four groups as poor, moderate, good, and tasty. As a result of this examination, it was established that 28 ÇN 01 type, Niksar cherry and Orak cherry are more preferable than the other types.


Key words: Land varieties; Prunus avium; Phenology; Pomology; Çanakçı.

References

1. Anonim a, (2020). TÜİK, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr (Erişim tarihi:10.11.2020).
2. Anonim b, (2020). Türkiye kiraz ihracat rakamları. https://uib.org.tr/tr/elektronik-kutuphane.html?t=%C4%B0statistikler%2CYa%C5%9F+Meyve+Sebze&q=&d=&p=l (Erişim tarihi: 10.11.2020).
3. APOSTOL, J. (2005). New sweet cherry varıetıes and selectıons ın Hungary. In: Acta Horticulturae, vol. 667, pp. 59-64. DOI: 10.17660/ActaHortic.2005.667.5.
4. BARGIONI, G. (1996). Sweet Cherry Scions. In: Looney, N.E., A.D. Webster. Cherries: Crop physiology, production and Uses. Wallingford: CAB International. pp. 73-112.
5. DEMIRSOY, H., DEMIRSOY, L. (2004). Characteristics of Some Local Sweet Cherry Cultivars from Homeland. In: Journal of Agronomy, vol. 3(2), pp. 88-89. ISSN 1680-8207.
6. EDIZER, Y., ERDOĞAN, B. (1997). Tokat’ta Yetiştirilen Bazı Yerli Kiraz Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. GOPÜZZF Dergisi 71-75.
7. ERGUN, M., ERGUN, N., SÜTYEMEZ, M. (2008). Bazı Kiraz ÇeĢitlerinin Taze Kesme iĢlemine Uygunluğu. In: KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.11(2), pp. 92-96.
8. KALYONCU, I. H., ERSOY, N., YILMAZ, M. (2009). Some physico-chemical properties and mineral contents of sweet cherry (Prunus avium L.) type grown in Konya. In: African Journal of Biotechnology, vol. 8(12), pp. 2744-2749.
9. KAPPEL, F. (2005). New Sweet Cherry Cultivars from Pacific Agri-Food Research Centre. In: Acta Horticulturae, vol. 667, pp. 53-58. DOI: 10.17660/ActaHortic.2005.667.4.
10. KOYUNCU, M.A., KOYUNCU, F., KAZANKAYA, A. (1999). Van Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kiraz Çeşitlerinin Optimum Derim Zamanlarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma. In: Türkiye III Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, Cilt 1, pp. 690-693.
11. KÜDEN, A. (1998). Ülke Ölçeğinde Meyvecilik Entegre Projesi. Eğitim Programı Adana, 58 s.(Yayınlanmamış).
12. KÜDEN, A., VE SIRIŞ, Ö. (2001). Ülkemiz yayla koşullarına uygun yeni kiraz çeşitlerinin meyve verimi vekalitesi üzerinde çalışmalar. I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 25-28 Eylül, Yalova, s. 103-114.
13. NADERIBOLDAJI, M., KHUB, A.K., TABATABAEEFAR, A., VARNAMKHASTI, M.G., ZAMANI, Z. (2008). Some Physical Properties of Sweet Cherry (Prunus avium L.) Fruit. In: American-Eurasian Journal Agriculture & Environmental Science, vol. 3(4), pp. 513-520.
14. ÖZ, F. (1988). Kiraz ve vişne. In: TAV Yayınları, No16, 71 s. Ankara.
15. ÖZBEK, S. (1978). Özel meyvecilik (Kışın yaprağını döken meyve türleri) Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları N:128, Ders Kitapları :11, Adana. 468 s.
16. ÖZÇAĞIRAN, R. (1966). Kemalpaşa’nın Önemli Kiraz Çeşitleri Üzerinde Pomolojik ve Biyolojik Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Yayınları No:115, Doktora Tezi, İzmir. pp. 65-67.
17. ÖZÇAĞIRAN, R., ÜNAL, A., ÖZEKER VE, E., İSFENDIYAROĞLU, M. (2005). Ilıman İklim Meyve Türleri, Sert Çekirdekli Meyveler Cilt 1: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. No: 553. İzmir. 229 s.
18. PIRLAK, L., BOLAT, I. (2001). The phenological and pomological characteristics of sweet cherry cultivars under Erzurum conditions. In: Ataturk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 32(2), pp. 129-136.
19. SANCHEZ, R.P., SANCHEZ, M.A.G., CORTS, R.M. (2008). Agromorphological characterization of traditional Spanish sweet cherry (Prunus avium L.), sour cherry (Prunus cerasus L.) and duke cherry (Prunus x gondouinii Rehd.) cultivars. In: Spanish Journal of Agricultural Research, vol. 6 (1), pp. 42-55.
20. SÜTYEMEZ, M., ETI, S. (1995). Pozantı Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kiraz Çeşitlerinin Döllenme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar. In: Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol. 23, pp. 265-272.
21. TEKINTAŞ, F.E., CANGI, R., KOYUNCU, M.A. (1991). Van ve Çevresinde Yetiştirilen Mahalli Kiraz Çeşitlerinin Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. YYÜZF Dergisi 1/1 (35-54)
22. TURAN, B. (2010). Gümüşhane ilinde yetişen kiraz (Prunus avium L.) tiplerinin pomolojik özellikleri [Pomological characterisics of local sweet cheery (Prunus avium L.) types ın Gümüşhane provınce]: thesis. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ordu. 91 p.
23. WEBSTER, A.D., LOONEY, N.E. (1996). World Distribution of Sweet and Sour Cherry Production : National Statistics. In: Cherries: Crop Physiology Production and Uses. Vol 2, Wallingford: CAB International. 513 s.
Published
2021-03-23
How to Cite
KARADENİZ, Turan et al. Pomological and phenological characteristics of local sweet cherry varieties (Prunus avium L.) grown in Çanakçi (Giresun, Türkiye). Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 18-24, mar. 2021. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=710>. Date accessed: 13 june 2021.
Section
Table of contents