Elaborarea instalaţiei frigorifice automatizate cu consum redus de energie electrică pentru răcirea laptelui

  • Anatolie DAICU Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Elena SCRIPNIC Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Augustin VOLCONOVICI Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Ala CHIRSANOVA Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Onorin VOLCONOVICI Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Victorin SLIPENCHI Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Ina VOLCONOVICI Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

The aim of the study has been to determine the optimum period and the efficiency of the use of the automated installation with low energy consumption for milk cooling using natural cold. The use of the natu­ral cooling installation in the cold season and of the combined installation (refrigeration installation and natural cooling installation) in the warm season was substantiated from the point of view of energy saving. The specific consumption of electrical energy for milk cooling by using natural cold constitutes 0,3 kW h/t in the cold season against 30-35 kW h/t when using typical refrigeration installations. From the analysis of temperatures registered in the central zone of the Republic of Moldova, it was established that the natural cooling installation might be used for milk cooling, including in the months of October and April, the duration of water cooling in the cold accumula­tor constituting several hours (from 4 to 13 hours for t ≤ 40С).


Key words: Milk cooling; Natural cold; Refrigeration installation; Atmospheric temperature; Operating algorithms.


Rezumat. Scopul studiului este de a determina perioada optimă și eficiența utilizării instalației automatizate cu consum redus de energie electrică pentru răcirea laptelui cu utilizarea frigului natural. S-a argumentat din punct de vedere a economiei de energie electrică utilizarea instalației cu frig natural în perioada rece a anului și a instalației combinate (instalația frigorifică și instalația cu frig natural) în perioada caldă a anului. Consumul specific de ener­gie electrică pentru răcirea laptelui cu aplicarea frigului natural constituie 0,3 kW h/t în perioada rece a anului, față de 30-35 kW h/t la utilizarea instalațiilor frigorifice tipice. Din analiza temperaturilor înregistrate în zona centrală a Republicii Moldova s-a constatat, că instalația cu frig natural ar putea fi utilizată pentru răcirea laptelui inclusiv și în lunile octombrie şi aprilie, durata de răcire a apei în acumulatorul de frig constituind câteva ore (de la 4 până la 13 ore pentru t ≤ 40С).


Cuvinte-cheie: Răcirea laptelui; Frig natural; Instalație frigorifică; Temperatura aerului atmosferic; Algorit­muri de funcționare.

References

1. DAICU, A., SLIPENCHI, V., VOLCONOVICI, O., CHIRSANOVA, A., VOLCONOVICI, I., CUŞNIR, N. (2019). Contribuţii la elaborarea mijloacelor tehnice de automatizare a proceselor de conservare a alimentelor cu utilizarea frigului natural. In: Ştiinţa Agricolă, nr. 2, pp. 95-102. ISSN 1857-0003.
2. VOLCONOVICI, Liviu, CREŢU, Victor, VOLCONOVICI, A., ZVONKII, Vitalie, CUŞNIR , M. (2011a). Mathematical model of the ecological system with electricity consumption for milk cooling in the Republic of Moldova. In: Proceedings of the 8-th International Conference on electromechanical and power system (SIELMEN), Chișinău, 14 octombrie 2011.
3. VOLCONOVICI, Liviu, CREŢU, Victor, VOLCONOVICI, A., ZVONKII, Vitalie, CUŞNIR , M. (2011b). Experimental researches of the ecological system for cooling of milk with low energy consumption. In: Proceedings of the 8-th International Conference on electromechanical and power system (SIELMEN), Chișinău, 14 octombrie 2011.
4. VOLCONOVICI, A. (2009). Utilizarea tehnicii pentru conservarea alimentelor utilizând frigul natural. Chişinău : Editura Tehnica Info. 186 p. ISBN: 978-9975-63-278-2.
5. ВОЛКОНОВИЧ, Л., СЫРГИ, К. (2002). Энергосберегающие, экологические системы естественного холода для хранения пищевых продуктов. Кишинев. 334 с. ISBN 9975-62-078-7.
6. КУШНИР, М. (2015). Выбор и обоснование оптимальных параметров и режимов работы, автоматизированных энергосберегающих технологических систем охлаждения молока. In: Lucrări ştiinţifice, UASM, vol. 45: Inginerie agrară şi transport auto, p. 437. ISBN 978-9975-64-276-7.
7. ЛАВРОВ, В. А. (2006). Электротехническая система охлаждения молока на фермах с использованием природного холода: Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. техн. Наук. Москва.
8. ЛЕСЮК, Е. А. (1999). Исследование процессов в аккумуляторах холода с теплопроводящей насадкой и разработка расчетных методов их оптимизации : Дис. ... канд. техн. наук : 01.04.09 Москва.
9. МУСИН, А., МАРЬЯХИН, Ф., УЧЕВАТКИН, А. (2006). Структура системы электрооборудования технологических линий обработки молока. В: НТБ ВИ¬ЭСХ, вып. 2(54), с. 3-11.
10. УЧЕВАТКИН, А. (2008). Минимизация и оптимизация алгоритмов управления холодильных установок технологических линий для обработки молока. В: Проблемы электрификации, автоматизации и теплоснабжения с.-х. производства: тез. докл. Всесюзн. научн. конф., 25-27 ноября 2008, с. 109-110.
11. ШИЛИН, В.А., ГЕРАСИМОВА, О.А., ЛОБАЧЕВ, А.В. (2012). Охлаждение молока на фермерских хозяйствах с применением естественного холода. В: Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования. Санкт-Петербург, с. 303-305.
Published
2020-08-09
How to Cite
DAICU, Anatolie et al. Elaborarea instalaţiei frigorifice automatizate cu consum redus de energie electrică pentru răcirea laptelui. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 107-114, aug. 2020. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=697>. Date accessed: 21 oct. 2021.
Section
Table of contents