Indicii fizico-chimici şi limitele elementelor toxice în mierea de albine

  • Nicolae EREMIA Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Iana NARAEVSCAIA Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Angela CHIRIAC Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

The purpose of accomplished investigations was to determine physical and chemical indices of polyfloral bee honey and the presence of toxic elements, radionuclides and pesticides. Honey samples submitted by the economic agents to the Testing Laboratory of the Animal Origin Products of the Republican Veterinary Diagnostic Center during 2012-2013 have served as object of these investigations. It was revealed that the mass fraction of water in the investigated polyfloral honey constituted on average 16,61-16,87%, invert sugar – 81,37- 94,6%, sucrose – 1,52-1,97%, diastase index – 17,88-18,58 Gote units, the content of oxymethylfurfural (HMF) was 7,83-7,99 mg/kg, total acidity – 2,08-9,74 cm3 NaOH solution (in milliequivalents) per 100 g of honey, ash – 0,08%, substances in soluble in water – absence. It was determined that the presence of toxic elementsin polyfloral honey is much lower than the admissible norms for this product, constituting on average: lead – less than 0,02- 0,024 mg/kg, cadmium– 0,004-0,009 mg/kg, arsenic – 0,011-0,031 mg/kg. The level of radionuclides constituted: cesium-137 – 3,26-3,422 Bq/kg, strontium-90 – 2,71-4,485 Bq/kg, hexachlorocyclohexane a, b, g – < 0,001 mg/kg; DDT and metabolites – < 0,005 mg/kg. Polyfloral honey obtained in the Republic of Moldova, according to the organoleptic indices, physical and chemical indices, the presence of toxic elements, radionuclides and pesticides, meets the required norms and is recommended for consumption.


Key words: Polyfloral honey; Physicochemical indices; Toxic elements.


Rezumat. În studiul de faţă s-au determinat indicii fizico-chimici ai mierii poliflore şi prezenţa elementelor toxice, radionucleidelor şi pesticidelor. Ca obiect al investigaţiilor au servit mostrele de miere prezentate de agenţii economici în Laboratorul de Încercări ale Produselor de Origine Animalieră de la Centrul Republican Diagnostic Veterinar pe parcursul anilor 2012-2013. S-a relevat că fracţia masică de apă în mierea polifloră cercetată constituie, în medie, 16,61-16,87%, de zahăr invertit – 81,37-94,6%, de zaharoză – 1,52-1,97%, indicele diastazic – 17,88-18,58 un. Gote, conţinutul de oximetilfurfurol (HMF) – 7,83-7,99 mg/kg, aciditatea totală – 2,08-9,74 cm3 NaOH soluţie în (miliechivalenţi) la 100 g miere, cenuşa – 0,08%, substanţe insolubile în apă – lipsă. S-a determinat că în mierea polifloră prezenţa elementelor toxice este mult mai redusă decât normele admisibile la acest produs ce constituie, în medie: plumb – mai puţin de 0,02-0,024 mg/kg, cadmiu – 0,004-0,009 mg/kg şi arsen – 0,011-0,031 mg/kg. Nivelul radionucleidelor a constituit: cesiu-137 – 3,26-3,422Bq/kg, stronţiu-90 – 2,71-4,485 Bq/kg, hexaclorciclohexan a, b, g – <0,001 mg/kg şi DDT şi metaboliţi – <0,005 mg/kg. Mierea polifloră obţinută în Republica Moldova corespunde, după indicii organoleptici, fizico-chimici şi nivelul de elemente toxice, radionucleide şi pesticide, normelor admisibile şi este recomandată pentru utilizare de către consumatori.


Cuvinte-cheie: Miere polifloră; Indici fizico-chimici; Elemente toxice.

References

1. BANU, C. et al. (2002). Calitatea şi controlul calităţii produselor alimentare. Bucureşti: AGIR. pp. 462-465.
2. BOGDANOV, S. (2006). Contaminants of bee products. In: Apidologie, vol. 37, pp. 1-18. ISSN 0044-8435.
3. BULANCEA, M. (2002). Autentificarea, expertizarea şi depistarea falsificărilor produselor alimentare. Galaţi: Academica, pp. 81-98.
4. BURENIN, N., KOTOVA, G. (1977). Spravočnik po pčelovodstvu. Moskva: Kolos. 366 s.
5. CALALB, M., CEBOTARU, V., BUGAIAN, L. (2007). Afaceri apicole. Chişinău. 297 p. ISBN 978-9975-64-029-9.
6. EREMIA, N. (2009). Apicultura. Chişinău. 350 p. ISBN 978-9975-9823-6-8.
7. EREMIA, N., MODVALA, Susana, NARAEVSCAIA, Ina (2013). Dinamica efectivului familiilor de albine şi a suprafeţelor pomilor fructiferi în Republica Moldova. In: Lucrări şt., Univ Agrară de Stat din Moldova. Vol. 34: Zootehnie şi biotehnologii, pp. 313-316. ISBN 978-9975-64-246-0.
8. ES’KOV, E.K. (2006). Tehnogennye zagrâzneniâ prirodnoj sredy i pčely. V: Pčelovodstvo, ą 7, s. 10-13. ISSN 0369-8629.
9. GRIGORE, Gr. (2008). Fitoterapia şi apiterapia: Boli tratate cu plante medicinale şi produse apicole. Bucureşti: Ed. Ştefan. 207 p. ISBN 978-97311-8-100-4.
10. LEBEDEV, V.I., MURATOVA, E.A. (2003). Ékologičeskaâ čistota produktov pčelovodstva. V: Pčelovodstvo, ą 4, s. 42-44.ISSN 0369-8629.
11. LENCO, G., BULANCEA, M. (2003). Caracteristicile de calitate ale mierii de albine utilizată în procese de valorificare biotehnologică. In: Ştiinţa şi ingineria alimentelor. Studii şi cercetări: Buletinul AGIR, an. VIII, nr. 3, pp. 56-59. ISSN 1224-7928.
12. MERKUR’EVA, E. (1970). Biometriâ v selekcii i genetike sel’skohozâjstvennyh žyvotnyh. Moskva: Kolos. 424 s.
13. PLOHINSKIJ, N. (1971). Rukovodstvo po biometrii dlâ zootehnikov. Moskva: Kolos. 259 s.
14. POHL, P. (2009). Determination of metal content in honey by atomic absorption and emission spectrometries. In: TrAC Trends in Analytical Chemistry, vol. 28 (1), pp. 117-128. ISSN: 0165-9936.
15. EREMIÂ, N., EREMIÂ, Nina (2011). Pčelovodstvo. Chişinău: Print-Caro. 531 s. ISBN 978-9975-56-007-8.
16. KRASOČKO, P., EREMIÂ, N. (2013). Produkty pčelovodstva v veterinarnnoj medicine. Minsk. 669 s.ISBN 978-985-7060-34-4.
17. LEBEDEV, V., MURATOVA, V. (2005). Biotehnologičeskie aspekty proizvodstva ékologičeski čistyh produktov pčelovodstva. V: Écologičeskie aspekty proizvodstva pererabotki i ispol’zovaniâ produktov pčelovodstva. Rybnoe, s. 31-43.
Published
2017-04-21
How to Cite
EREMIA, Nicolae; NARAEVSCAIA, Iana; CHIRIAC, Angela. Indicii fizico-chimici şi limitele elementelor toxice în mierea de albine. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 109-113, apr. 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=69>. Date accessed: 07 june 2020.
Section
Table of contents