Conducerea pomilor de măr în formă de fus zvelt

  • Inna BÎLICI Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Petru BALAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Sergiu VĂMĂȘESCU Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Valerian BALAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

The paper refers to a process for forming the crown of the apple tree in the form of a slender spindle with a vertical central axis, weakly curved and well branched, with a single level of semiskeletal branches and fruiting branches. The Granny Smith variety was used, grafted onto the M9 rootstock and planted at a distance of 3.2 x 0.8 m. Before planting, a trellis was installed and 5 wires spaced 50, 80, 160, 240, 320 cm from the ground were fixed. The process of training the central axis includes: the bending of the vigorous axis and its fixation in horizontal position in spring in the first year after planting at the onset of the bud opening; the selection of an extension shoot of the central axis and pruning of vertical shoots at the collar when they reach a length of 20-25 cm; the fixation of the extension shoot in vertical position, in July.


Key words: Apple; Variety; Slender spindle crown; Central axis.


Rezumat. Lucrarea se referă la un procedeu de formare a coroanei pomului de măr în formă de fus zvelt cu ax central vertical, slab cotit şi bine garnisit cu un singur nivel de ramuri de semischelet şi ramuri de rod. S-a utilizat soiul Granny Smith, altoit pe portaltoiul M9, plantat la distanța de 3,2 x 0,8 m. Înainte de plantare a fost instalat spalier și fixate 5 sârme distanțate la 50, 80, 160, 240, 320 cm de la sol. Procedeul de dresare a axului central la măr include: arcuirea axului puternic şi negarnisit cu fixarea lui în poziţie orizontală primăvara în primul an după plantare la începutul dezmuguririi; selectarea unui lăstar de prelungire a axului central cu tăierea la inel a lăstarilor verticali la atingerea lungimii lor de 20-25 cm; fixarea lăstarului de prelungire în poziţie verticală, în luna iulie.


Cuvinte-cheie: Măr; Soi; Fus zvelt; Ax central.

References

1. BABUC, V. PEȘTEANU, A., GUDUMAC, E. (2015). Conducerea și tăierea pomilor și arbuștilor fructiferi: manual tehnologic. Chișinău: ACED. 256 p. ISBN 978-9975-87-021-4.
2. BALAN, V. (1996). Metoda de stabilire a distanţei dintre rândurile de pomi fructiferi: Brevet de inventive MD nr. 361. Publ. 31.01.1996, BOPI nr.1/96.
3. BALAN, V., BALAN, P., BÎLICI, I. (2018). Procedeu de formare a coroanei pomului de măr în formă de fus zvelt: Brevet de invenţie MD 1229. Publ. 30.09.2018.
4. BALAN, V. CIMPOIEŞ, Gh., BARBĂROŞIE, M. (2001). Pomicultură: manual pentru studiile universitare. Chişinău: MUZEUM. 450 p. ISBN 9975-906-39-7.
5. GHENA, N., BRANISTE, N., STANICA, F. (2004). Pomicultura generală. Bucureşti: Matrix Rom. 562 p. ISBN 973-685-844-8.
6. МОЙСЕЙЧЕНКО, В.Ф., ЗАВЕРЮХА, А.Х., ТРИФАНОВА, М.Ф. (1994). Основы научных исследований в плодоводстве, овощеводстве и виноградарстве. Мocква: Колос. 365 с.
Published
2020-08-09
How to Cite
BÎLICI, Inna et al. Conducerea pomilor de măr în formă de fus zvelt. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 33-36, aug. 2020. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=686>. Date accessed: 01 mar. 2021.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>