Aspecte microbiologice privind rezistența unor tulpini bacteriene uropatogene în cazul sindromului urologic canin

Microbiological aspects regarding the resistance of some uropathogenic bacteria strains in canine urologic syndrome

  • Rita GOLBAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. The researches reflected in this study has the purpose to study the resistance behavior of bacterial uropathogenic strains towards antibiotic substances in canine urologic syndrome and interpreting the microbiological aspects that define them. Antibiograms were performed by diffusimetric method for evaluating the sensibility/ resistance of microbial strains (Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis and Enterococcus faecalis), isolated from urine samples colected from canines infected with cystitis. The resistance to the following classes of antibiotics were tested: penicillins, cephalosporins, fluoroquinolones, tetracyclines and aminoglycosides.


Key words: Bacterial strains; Antibiogram; Urological syndrome; Antimicrobial resistance.


Rezumat. Cercetările reflectate în acest studiu au avut ca scop studierea rezistenţei unor tulpini bacteriene uropatogene faţă de substanțele antibiotice în cazul sindromului urologic canin și interpretarea aspectelor microbiologice care definesc comportamentul respectiv. Pentru evaluarea sensibilităţii/rezistenţei la antibiotice a tulpinilor microbiene (Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis și Enterococcus faecalis), izolate din mostrele de urină prelevate de la caninele infectate de cistită, au fost realizate antibiograme prin metoda difuzimetrică. S-a testat rezistenţa la următoarele clase de antibiotice: peniciline, cefalosporine, fluorochinolone, tetracicline şi aminoglicozide.


Cuvinte-cheie: Tulpini bacteriene; Antibiogramă; Sindrom urologic; Rezistență antimicrobiană.

References

1. BRONZWAER, S., LONNROTH, A., HAIGH, R. (2004). The European Community strategy against antimicrobial resistance. In: Euro Surveillance, pp. 30-34. ISSN 1560-7917.
2. CARP-CĂRARE, C. (2014). Microbiologie generală. Iaşi: Ion Ionescu de la Brad. ISBN 978-973-147-153-2. 245 p.
3. GOLBAN, R. (2015a). Microbiologie generală: Curs de prelegeri. Chişinău: UASM. Disponibil: uasm.moodle.md
4. GOLBAN, R. (2015b). Microbiologie specială: Curs de prelegeri. Chişinău: UASM. Disponibil: uasm.moodle.md
5. GUGUIANU, E. (2002). Bacteriologie generală. Iaşi: Jenus. 248 p.
6. IVANOV, A., CIUPE, M., SAŞCA, C. et al. (1982). Microbiologie. Bucureşti: Ed. didactică şi pedagogică.
7. JACOBSEN, S., STICKLER, D., MOBLEY, H. (2008).Complicated catheter-associated urinary tract infections due to Escherichia coli and Proteus mirabilis. In: Clinical microbiology reviews, vol. 21(1), pp. 26-59. DOI 10.1128/CMR.00019-07.
8. JOSAN, N. (2002). Microbiologie şi imunologie. Chişinău: UASM. 512 p. ISBN 9975-62-081-7.
9. PERIANU, T. (2011). Tratat de boli infecţioase ale animalelor. Bacterioze, vol. I. Iaşi: Universitas XXI. 924 p. ISBN 978-606-538-068-4.
10. RĂPUNTEAN, Gh., RĂPUNTEAN, S. (2005). Bacteriologie veterinară specială. Cluj- Napoca: Academic Pres. 365 p. ISBN 973-7950-95-X.
Published
2020-02-26
How to Cite
GOLBAN, Rita. Aspecte microbiologice privind rezistența unor tulpini bacteriene uropatogene în cazul sindromului urologic canin. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 154-159, feb. 2020. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=681>. Date accessed: 23 feb. 2024.
Section
Table of contents