Estimarea parametrilor sistemului fiabil pentru prelucrarea produselor agricole

Estimation of the parameters of a reliable system for processing agricultural products

  • Victor POPESCU Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Leonid MALAI

Abstract

Abstract. This paper is devoted to research on the determination of parameters and regimes of operation of the electro-hydraulic system for primary processing of agricultural products. The electro-hydraulic system, developed at the State Agrarian University of Moldova, consists of a discharge chamber with electrodes, a spark gap discharger, a condensator, a step-up transformer 100/30 000, a step-down transformer 220/100 and a self-regulating transformer. The system under study was tested for various applications: for oil extraction from sunflower seeds and walnut kernels as well as for high voltage pulse treatment of milk and fruit and vegetable juice. It showed the following advantages: energy expenditure reduction, easiness in utilization and enhanced reliability.


Key words: Electro-hydraulic system; High voltage pulses; Electrode system; Electro-hydraulic effect; Agricultural products treatment.


Rezumat. În lucrare se prezintă rezultatele estimării parametrilor constructivi și tehnologici ai sistemului electrohidraulic pentru prelucrarea primară a produselor agricole. Sistemul electrohidraulic, elaborat la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, constă din: cameră de descărcare cu electrozi, descărcător eclator, condensator, transformator de ridicare 100/30 000, transformator de coborâre 220/100 şi autotransformator de reglare. În cadrul cercetărilor sistemul luat in studiu a fost testat pentru diverse aplicaţii (extragerea uleiului din seminţe de floarea-soarelui şi din miez de nucă, tratarea cu impulsuri de tensiune înalta a laptelui si a sucului de fructe si legume), prezentând următoarele avantaje: reducerea cheltuielilor de energie, ușurință în procesul de utilizare și fiabilitate sporită.


Cuvinte-cheie: Sistem electrohidraulic; Impulsuri de tensiune înaltă; Sistem cu electrozi; Efect electrohidraulic; Tratarea produselor agricole.

References

1. POPESCU V., VOINESCU D. (2005). Efectul electrohidraulic şi utilizarea lui în agricultură. In: Tezele celei de-a 58-a conferinţă ştiinţifică studenţească, UASM. Chişinău. pp. 59-60. ISBN 978-9975-64-237-2.
2. BLAGA, A., GLIGOR, E. (2009). Recovering heat from discharged water from the emissary of the treatment plant. In: Analele Universității din Oradea. Fascicula de energetică, vol. 15, pp. 176-180. ISSN 1224-1261.
3. ЮТКИН, Л.А. (1986). Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности.
Ленинград: Машиностроение. 253 с.
4. ГУЛЫЙ, Г.А. и др. (1977). Оборудование и технологические процессы с использованием электрогидравлического эффекта. Москва: Машиностроение. 320 с.
5. POPESCU, Victor (2013). Aprecierea calităţii de funcţionare echipamentelor electrotehnice şi a reţelelor de alimentare cu energie electrică. In: Ştiinţa Agricolă, Nr.1, pp. 104-108. ISSN 1857-0003.
Published
2020-02-22
How to Cite
POPESCU, Victor; MALAI, Leonid. Estimarea parametrilor sistemului fiabil pentru prelucrarea produselor agricole. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 109-113, feb. 2020. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=666>. Date accessed: 06 aug. 2020.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)