Contribuţii la elaborarea mijloacelor tehnice de automatizare a proceselor de conservare a alimentelor cu utilizarea frigului natural

Contributions to the development of technical means for the automation of the processes for food storage using natural cold

  • Anatolie DAICU Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Victorin SLIPENCHI Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Onorin VOLCONOVICI Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Ala CHIRSANOVA Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Ina VOLCONOVICI Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Natalia CUȘNIR Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. The article refers to the design of the technical means of automating food preservation processes using natural cold. At the level of the invention, automatic ventilation holes have been developed for both freezing and storage, for storing fruits and vegetables. At the same time, technical means of control have been proposed and argued for different methods of ice formation in natural cold installations.


Key words: Warehouses; Natural cold; Automation; Ventilation mouth; Ice house; Electrical equipment; Storage; Fruits; Vegetables.


Rezumat. Articolul se referă la elaborarea mijloacelor tehnice de automatizare a proceselor de conservare a alimentelor cu utilizarea frigului natural. Au fost elaborate, cu statut de invenţie, guri de ventilaţie automatizate atât pentru gheţării, cât şi pentru depozite pentru păstrarea fructelor şi legumelor. Au fost propuse şi argumentate mijloacele tehnice de control pentru diferite metode de formare a gheţii în instalaţiile cu frig natural.


Cuvinte-cheie: Depozite; Frig natural; Automatizare; Gură de ventilaţie; Gheţării; Utilaj electric; Depozitare; Fructe: Legume.

References

1. CERNEV, A., VOLCONOVICI, L., CERNEI, M. (2008). Cercetarea şi elaborarea instalaţiei sezoniere cu frig natural pentru răcirea laptelui anul întreg. In: Tezele conferinţei din 5-8 sept. 2008, Universitatea Tehnică, Bucureşti.
2. VOLCONOVICI, A. (2009). Utilizarea tehnicii pentru conservarea alimentelor utilizând frigul natural. Chişinău: Tehnica-Info. 186 p. ISBN 978-9975-63-278-2.
3. VOLCONOVICI, L., CERNEI, M., CUŞNIR, M., CERNEV, A. (1996). Analiza eficacităţii economice în urma utilizării frigului natural pentru răcirea laptelui şi păstrarea produselor agricole. In: Lucrări ştiinţifice, UASM, vol. 4, pp. 395-398.
4. VOLCONOVICI, L., CUŞNIR, M. (1992). Studierea regimurilor utilizarii gheţii la răcirea laptelui. In: Lucrări ştiinţifice, UASM, vol. 2, pp. 10-12.
5. ВОЛКОНОВИЧ, Л., ЧЕРНЕЙ, М., ВОЛКОНОВИЧ, А. и др. (2019). Применение холода для охлаждения молока и хранения плодоовощной продукции. Кишинев. 228 с. ISBN 978-9975-56-625-4-
6. СЫРГИ, К., ВОЛКОНОВИЧ, Л. (2002). Энергосберегающие, экологические системы естественного холода для хранения пищевых продуктов. Кишинев. 334 с. ISBN 9975-62-078-7.
Published
2020-02-22
How to Cite
DAICU, Anatolie et al. Contribuţii la elaborarea mijloacelor tehnice de automatizare a proceselor de conservare a alimentelor cu utilizarea frigului natural. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 95-102, feb. 2020. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=664>. Date accessed: 21 oct. 2021.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)