Conducerea pomilor de cireș după sistemul cupă

  • Igor IVANOV Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Vasilie ȘARBAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Petru BALAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Sergiu VĂMĂȘESCU Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Valerian BALAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. The paper refers to a process for forming the cup-shaped crown of the cherry tree. The cup-training system was applied to the varieties Lappins, Skeena and Big Star, grafted on the medium vigor rootstock MaxMa 14 planted at a distance of 5 x 3 m, and to the variety Ferrovia, grafted on Gisela 6 rootstock and planted at a distance of 4 x 2 m. The process includes: shortening of the tree after planting and removal of the buds from the trunk at the height of 40-50 cm with blanding of 2-3 axial buds located under two terminal buds; removal of the extension shoot; selection of a vertical branch for the future central axis and 3…4 branches for the future scaffold branches from the base of the tree crown; the future scaffold branches are pruned at 60 cm from their base, and the central axis − at 20 cm higher than the top of the scaffold branches; pruning of the central axis at 30…40 cm from the base of the upper scaffold branch above a lateral branch.


Key words: Cherry; Variety: Tree training; Cup-shaped crown.


Rezumat. Lucrarea se referă la un procedeu de formare a coroanei în formă de cupă a pomului de cireş. Metoda de formare a pomilor de cireș în forma de cupă s-a aplicat la soiurile de cireș Lappins, Skeena și Big Star, altoite pe portaltoi de vigoare medie MaxMa 14 și plantat la distanța de 5 x 3 m și la soiul Ferrovia, altoit pe portaltoi de vigoare mică Gisela 6 și plantat la distanța de 4 x 2 m. Procedeul include: scurtarea pomului după plantare şi suprimarea mugurilor de pe trunchi la înălţimea de 40…50 cm cu orbirea a 2…3 muguri axiali situaţi sub doi muguri terminali; suprimarea lăstarului de prelungire a axului cu ciupirea vârfului lăstarului concurent; selectarea unei ramuri verticale pentru viitorul ax central şi a 3…4 ramuri pentru viitoarele şarpante de la baza coroanei pomului; viitoarele şarpante se scurtează la 60 cm de la baza lor, iar axul central − la 20 cm mai sus de vârful şarpantelor; tăierea axului central la 30…40 cm de la baza şarpantei superioare deasupra unei ramuri laterale.


Cuvinte-cheie: Cireș; Soi; Conducerea pomilor; Coroană-cupă.

References

1. BABUC, V. PEȘTEANU, A., GUDUMAC, E. (2015). Conducerea și tăierea pomilor și arbuștilor fructiferi: manual tehnologic, Chișinău: ACED. 256 p. ISBN 978-9975-87-021-4.
2. BALAN, V. (2015). Formarea coroanei după sistema „Fus subţire” în plantaţiile intensive de cireş. In: Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia, nr. 1 (55), pp. 18-21.
3. BALAN, V., IVANOV, I., TIRSINA, O. (2017). Procedeu de formare a coroanei în formă de cupă a pomului de cireş: Brevet de invenţie MD 1189.
4. CALABRO, J.M, SPOTTS, R A., GROVE, G.G. (2009). Effect of Training System, Rootstock, and Cultivar on Sweet Cherry Powdery Mildew Foliar Infections. In: HortSciense, vol, 44, pp. 481-482.
5. CIMPOIEŞ, Gh. (2018). Pomicultura specială. Chişinău: Print Caro. 557 p. ISBN 978-9975-56-572-1.
6. LONG, Lynn E., PEŞTEANU, A., LONG, Marlene, GUDUMAC, E. (2014). Producerea cireșelor: manual tehnologic. Chişinău. 261 p. ISBN 978-9975-120-43-2.
7. МОЙСЕЙЧЕНКО, В.Ф., ЗАВЕРЮХА, А.Х., ТРИФАНОВА, М.Ф. (1994). Основы научных исследований в плодоводстве, овощеводстве и виноградарстве. Мocква: Колос. 365 с.
Published
2020-02-09
How to Cite
IVANOV, Igor et al. Conducerea pomilor de cireș după sistemul cupă. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 45-51, feb. 2020. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=657>. Date accessed: 05 aug. 2020.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)