Acţiunea regulatorilor de creştere asupra rezistenței la temperaturile scăzute din perioada de înflorire, gradului de legare şi producţiei de fructe la cultura părului

  • Ananie PEȘTEANU Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Dmitri MIHOV SRL „Terra Vitis”, Republica Moldova
  • Alexei IVANOV SRL „Terra Vitis”, Republica Moldova

Abstract

Abstract. The experimental plot was placed in the orchard „Terra Vitis” Ltd. founded in 2010 year. The research was conducted during the period of 2017 year. The study subject of the experience was Vystavochnaya and Noyabrskaya pear varieties, grafted on BA 29. The trees were trained as slender spindle system. The distance of plantation is 4.0 x 2.0 m. The objective of the present study was to evaluate the resistance to low temperatures at flowering, the setting of reproductive organs, fruit production and its quality. The treatments were: 1. Control (without treatment); 2. Gibberellic acid GA3 - 20 ppm (18.04.2017); 3. Gibberellic acid GA4+7 - 40 ppm (18.04.2017); 4. Gibberellic acid GA4+7 - 40 ppm (26.04.2017); 5. Prohexadione-Ca - 10 ppm + Gibberellic acid GA4+7 - 40 ppm (26.04.2017). During the research the degree of fruit setting, average fruit weight, orchard production and fruit quality were studied. It was established that the gibberellic acid GA3 in dose of 20 ppm can be used when 30-60% of the flowers are open to increase the resistance of the reproductive organs at low temperatures, for improving the physiological processes in the plant, for increasing the degree of fruit setting, the amount of fruits in the crown of pear trees and their production.


Key words: Pear; Growth regulator; Frost; Setting; Production; Quality.


Rezumat. Lotul experimental a fost fondat în livada de păr a întreprinderii SRL „Terra Vitis” în toamna anului 2010. Cercetările au fost efectuate pe parcursul anului 2017. Ca obiect de studiu au fost soiurile de păr Vystavochnaya și Noyabrskaya, altoite pe portaltoiul BA 29. Pomii au fost conduşi după coroana fus obişnuit. Distanța plantației este de 4,0 x 2,0 m. Prezentul studiu s-a focusat pe rezistenţa la temperaturi scăzute la înflorire, gradul de legare a organelor reproductive, producția de fructe și calitatea acestora. Loturile cercetate, cu tratamentele corespunzătoare aplicate, au fost: 1) fără tratament (martor); 2) acid giberelinic GA3 - 20 ppm (18.04.2017); 3) acid giberelinic GA4+7 - 40 ppm (18.04.2017); 4) acid giberelinic GA4+7 - 40 ppm (26.04.2017); 5) Prohexadione de Ca - 10 ppm + acid giberelinic GA4+7 - 40 ppm (26.04.2017). Pe parcursul cercetărilor a fost studiat gradul de legare a organelor reproductive, greutatea medie a fructelor, productivitatea plantaţiei şi calitatea fructelor. S-a stabilit că acidul giberelinic GA3 în doză de 20 ppm poate fi utilizat atunci când 30-60% din flori sunt înflorite pentru a crește rezistența organelor reproducătoare la temperaturi scăzute, pentru a îmbunătăți procesele fiziologice din plantă, pentru a spori gradul de legare a fructelor, pentru a creşte numărul de fructe din coroana pomilor de păr și producția lor.


Cuvinte-cheie: Păr; Regulator de creștere; Îngheț; Grad de legare; Producție; Calitate.

References

1. BABUC, V. (2012). Pomicultura. Chişinău. 662 p. ISBN 978-9975-53-067.
2. BURZO, I.,TOMA, S., OLTEANU, I., DEJEU, L., DELIAN, E., HOZA, D. (2001). Fiziologia plantelor de cultură. Fiziologia pomilor fructiferi şi a viţei de vie. Vol. 3. Chişinău: Ştiinţa. pp. 9-230.
3. CIMPOIEŞ, Gh. (2018). Pomicultura specială. Chişinău: Colograf - Com. pp. 96-127. ISBN 978-9975-56-572-1.
4. COSTA, G., ANDREOTTI, C., SABATINI, E., BREGOLI, A.M., BUCCHI, F., SPADA, G. AND MAZZINI, F. (2002). The effect of prohexadione-Ca on vegetative and cropping performance and fire blight control of pear trees. In: Acta Horticulturae, vol. 596, pp. 531-534. DOI:10.17660/ActaHortic. 2002.596.89.
5. DUSSI, M.C., SOSA, D. AND CALVO, G. (2002). Effects of Retain™ on fruit maturity and fruit set of pear cultivars Williams and Packham‟s Triumph. In: Acta Horticulturae, vol. 596, pp. 767-771. ISSN 0567-7572.
6. GROSU, I. (2003). Cultivarea părului. Chişinău. 67 p.
7. LAFER, G. (2008). Effects of different bioregulator applications on fruit set, yield and fruit quality of „Williams‟ pears. In: Acta Horticulturae, vol. 800, pp. 183-188. ISSN 0567-7572.
8. LUZ, A.R., MUNIZ, J., SOUZA D.S., PETINELI, R., MEYER, G. DE A., RUFATO L., KRETZSCHMAR A.A. (2014). Plant growth regulators increase yield of Pyrus communis L. „Wlliams” pear in Southern Brazil. In: Acta Horticulturae, vol. 1042: Proc. XII th IS on Plant Bioregulators in Fruit Production, pp. 325-330. DOI: 10.17660/ActaHortic.2014.1042.39.
8. NEAMŢU, G., IRIMIE, FL. (1991). Fitoregulatori de creştere. Bucureşti: Ceres. pp. 143-180. ISBN 973-40-0182-5.
9. PEŞTEANU, A., MIHOV, D., IVANOV, A. (2018). Sporirea legării fructelor la pomii de păr de soiul Noiabskaia prin intermediul regulatorilor de creştere. In: Lucrări ştiinţifice, UASM, Vol. 53: Horticulură. Agronomie, pp 33-42. ISBN 978-9975-64-304-7.
10. RUFATO, L., KRETZCHMAR, A.A., BRIGHENTI ,A.F., MACHADO, B.D., MARCHI, T. (2012). Increasing Fruit Set of European Pears in Southern Brazil. In: Acta Horticulturae, vol. 932, pp. 175-177. ISSN 0567-7572.
11. SHARMA, N., SINGH, K. (2008). Effect of plant growth regulators on fruit set, yield and fruit quality in pear cv. Baggugosha N. In: The Asian Journal of Horticulture, vol. 3(2), pp. 352-355.
12. SILVA, L., HERRERO, M. (2008). Effects of gibberellic acid and pollination on fruit set and fruit quality in “Rocha” pear. In: Acta Horticulturae, vol. 800, pp. 199-203. ISSN 0567-7572.
13. VERCAMMEN, J., GOMAND, A. (2008). Fruit set of “Conference”: a small dose of Gibberellins or Regalis. In: Acta Horticulturae, vol. 800, pp. 131-138. ISSN 0567-7572.
Published
2020-02-09
How to Cite
PEȘTEANU, Ananie; MIHOV, Dmitri; IVANOV, Alexei. Acţiunea regulatorilor de creştere asupra rezistenței la temperaturile scăzute din perioada de înflorire, gradului de legare şi producţiei de fructe la cultura părului. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 35-44, feb. 2020. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=656>. Date accessed: 05 aug. 2020.
Section
Table of contents