Producţia de fructe de cătină albă şi calitatea lor în funcţie de soi

  • Gheorghe CIMPOIEŞ Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Ion CVASOV Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. The productivity and quality of fruits of white sea buckthorn from 15 varieties of Romanian, German and Ukrainian origin were studied. It has been established that according to the size of the harvest obtained in the first two years of fructification the varieties can be classified as follows: high yielding varieties (Mara, Cora, Clara, C 6, Pomoranchevaya), medium-yielding varieties (Mr. Sandu, AGG, Leicora, Seirola) and low-yielding varieties (Dora, Roori, AGA, Pitesti-2, Brateni and Hergo). Only the Pomoranchevaya variety had great fruits. The Clara, Roori, Sandu, C 6, AGG, Leicora and Serola varieties had medium-sized fruits, and the other varieties were small. The most valuable varieties by vitamin C content in fruits were: Mara, Piteşti-2, Clara, Dora, Roori, Mr. Sandu and Brateni.


Key words: Sea buckthorn; Variety; Harvest; Fruit weight; Chemical composition.


Rezumat. S-a studiat productivitatea și calitatea fructelor pomilor de cătină albă din 15 soiuri de origine românească, germană și ucraineană. S-a stabilit că, după mărimea recoltei obținute în primii doi ani de fructificare, soiurile pot fi clasificate astfel: cu productivitate înaltă – Mara, Cora, Clara, C 6, Pomoranchevaya; cu productivitate mijlocie – Mr. Sandu, AGG, Leicora, Seirola; cu productivitate joasă – Dora, Roori, AGA, Pitești-2, Brăteni și Hergo. Numai soiul Pomoranchevaya a avut fructe de dimensiuni mari. Soiurile Clara, Roori, Mr. Sandu, C 6, AGG, Leicora și Seirola au avut fructe de mărime mijlocie, iar la celelalte soiuri fructele au fost mici. Cele mai valoroase soiuri după conținutul in vitamina C in fructe au fost Mara, Pitești-2, Clara, Dora, Roori, Mr. Sandu și Brăteni.


Cuvinte-cheie: Cătină albă; Soi; Recoltă; Masa fructelor; Compoziție chimică.

References

1. MACHIDON, M., resp. de ed. (2018). Catalogul soiurilor de plante pentru a. 2018. Chişinău: Lumina. 132 p.
2. CERBARI, V. (2000). Gestionarea şi protecţia resurselor de sol. Chişinău. 60 p.
3. CIMPOIEŞ, G. (2018). Pomicultură specială. Chişinău. 558 p. ISBN 978-9975-56-572-1.
4. CIMPOIEŞ, G., POPA, S. (2018). Cătina albă. Chişinău. 148 p. ISBN 978-9975-56-601-8.
5. RAŢI, I., RAŢI, L. (2003). Cătina albă în exploatații agricole, Bucureşti: ANCA. ISBN 978-9738-65-990-2.
6. ЗУБАРЕВ, И. (2008). Итоги и задачи селекции облепихи в Сибирь на современном этапе. В: Достижения науки и техники, № 7, c. 12-16.
7. КОНДРОШОВА, В. (2012). Новые крупноплодные сорта облепихи для создания устойчивых и продуктивных насаждений. В: Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана и Болгарии: XV межд. научно-практич. конф., Петропавловск, 2012, т. 1, c. 161-167.
8. СКАЛИЙ, Л. (2007). Облепиха: Пособие для садоводов-любителей. Москва: Ниола-Пресс. ISBN 978-5-366-00149-6.
Published
2020-02-07
How to Cite
CIMPOIEŞ, Gheorghe; CVASOV, Ion. Producţia de fructe de cătină albă şi calitatea lor în funcţie de soi. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 60-64, feb. 2020. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=651>. Date accessed: 21 oct. 2020.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)