Influenţa fertilizării foliare asupra răririi fructelor şi recoltei la soiul de măr Golden Delicious

  • Valerian BALAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Sergiu VĂMĂŞESCU Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Ananie PEŞTEANU Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Petru BALAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. The investigations have been carried out in the period 2008-2013 using the apple variety Golden Delicious grafted on the M26 rootstock. The planting distance of trees was of 4x2 m (1250 trees/ha). Ochard soil is maintained as worked fallow. Nitrogen was used as Urea 46% N active substance (NH2)2CO in the concentrations of 0.4%, 0.5% and 0.6%, using about 1000 l of solution per hectare, when 75% of the flowers are open and until the flowers lose their first petals. The trees sprinkled with water served as a control variant. Spraying was done in the morning with the portable sprayer, when the wind speed is minimal and the temperature is lower. The use of Urea 46% N, in the blooming phenophase, has a double effect, both of the flower thinning and the growth of the fruit. The highest values of fruit harvest were recorded by the trees that have been treated with foliar fertilization if the solution was applied in  concentrations of 0.5% and 0.6% was applied.


Key words: Apple; Malus domestica; Urea; Flower thinning; Fruit; Weight; Harvest.


Rezumat. Investigațiile s-au efectuat în anii 2008–2013 cu pomi din soiul Golden Delicious, altoiţi pe portaltoiul M26. Distanța de plantare a pomilor – 4x2 m (1250 pomi/ha). Solul din plantație se menține ca ogor lucrat. Azotul s-a utilizat sub formă de soluţie de uree de 46% N, substanța activă (NH2)2CO, în concentrație de 0,4%, 0,5% și 0,6%, consumându-se câte 1000 l soluție la hectar. Soluţia a fost aplicată prin stropire, la etapa când 75% din flori sunt deschise până la scuturarea petalelor primelor flori. Ca variantă martor au servit pomii stropiți cu apă. Stropirea s-a efectuat dimineața, când vântul are viteză minimă și temperatura este mai scăzută, cu stropitoarea portabilă. Utilizarea soluţiei de uree 46% în fenofaza înfloririi are efect dublu, atât de rărire a florilor, cât și de creștere a fructelor. Recolta de fructe a înregistrat cele mai mari valori la pomii cu fertilizare foliară, la care soluţia s-a aplicat în concentraţii de 0,5% şi 0,6%.


Cuvinte-cheie: Măr; Malus domestica; Uree; Rărirea florilor; Fruct; Masă; Recoltă.

References

1. BABUC, V. (2012). Pomicultura. Chişinău. 664 p. ISBN 978-9975-53-067-5.
2. BABUC, V., GUDUMAC, E., PEŞTEANU, A., CUMPANICI, A. (2013) Producerea merelor: Manual Tehnologic. Chişinău. 240 p. ISBN 978-9975-80-590-2.
3. BALAN, V. (2009). Sisteme de cultură în pomicultură. Randamentul producţiei de fructe. In: Akademos, nr. 4(15), pp. 82-90. ISSN 1857-0461.
4. BALAN, V., VAMAŞESCU, S. (2018). Procedeu de rărire a florilor pomului de măr: brevet MD nr. 1230. Data publ. 28. 02. 2018. Publ. în BOPI nr. 2/2018
5. BALAN, V., VĂMĂŞESCU, S. (2011). Apple foliar surfaces in function of foliar fertilizer application. In: Scientific papers, UASVM Bucharest. Series Management, economic engineering in agriculture and rural development, vol. 11(1), pp. 5-8. ISSN 2247-3527.
6. BALAN, V., VĂMĂŞESCU, S. (2015). Efectul fertilizării foliare şi al răririi fructelor asupra recoltei la soiul de măr Florina. In: Ştiinţa agricolă, nr. 1, pp. 61-66. ISSN 1857-0003.
7. BOTU, I., BOTU, M. (2003). Pomicultura modernă şi durabilă. Rîmnicu-Vîlcea: CONPHYS. 489 p.
8. CAMPI, P., GARCÍA, C. (2011). Effects of irrigation management and nitrogen fertilization on the yield and quality of ‚Gala’ apple. In: Acta Horticulturae, vol. 889, pp. 249-255. ISSN 0567-7572. DOI 10.17660/ActaHortic.2011.889.29
9. CIMPOIEŞ, Gh. (2018). Pomicultura specială. Chişinău: Print Caro. 558 p. ISBN 978-9975-56-572-1.
10. FORSHEY, C.G. (1987). A review of chemical thinning. In: New England Fruit Meet, vol. 93, pp. 68-73.
11. PEŞTEANU, A. (2018). The influence of growth regulators on increasing the degree of setting and fruit production in the idared apple plantation. In: Annals of the University of Craiova. Series Biology, horticulture, food products processing technology, environmental engineering, vol. XXIII(LIX), pp. 184-189. ISSN. 1453- 1275.
12. PLATON, I. (2003). Efectul administrării îngrăşămintelor extraradiculare asupra conţinutului chimic al frunzelor şi producţiei de fructe la soiul Golden Delicious. In: Lucrările simpozionului ştiinţific anual al UASMV Iaşi. Seria Horticultura, vol. 46, pp. 27-30.
13. VĂMĂŞESCU, S., IVANOV, I. (2013). Mijloace noi pentru a creşte influenţa normării încărcăturii de fructe asupra depunerii mugurilor de rod la măr. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 36(1): Horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor, pp. 82-87. ISBN 978-9975-64-248-4.
14. WERTHEIM, S.J. (1997) Chemical thinning of deciduous fruit crops. In: Acta Horticulture, vol. 463, pp. 445-462. ISSN 0567-7572.
15. ДОСПЕХОВ, Б. А. (1985). Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования). Москва: Агропромиздат. 351 с.
Published
2020-02-07
How to Cite
BALAN, Valerian et al. Influenţa fertilizării foliare asupra răririi fructelor şi recoltei la soiul de măr Golden Delicious. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 47-51, feb. 2020. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=649>. Date accessed: 21 oct. 2020.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>