Crearea şi utilizarea analogilor androsterili şi restauratori de fertilitate a polenului la porumbul timpuriu

  • Simion MUSTEAȚA Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni”, Republica Moldova
  • Pantelimon BOROZAN Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, Republica Moldova
  • Ghenadie RUSU Institutul de Fitotehnie “Porumbeni”
  • Valentina SPÎNU Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, Republica Moldova

Abstract

Abstract. The paper presents a generalization of the results of multiannual investigations concerning the reaction of early maize lines to M-type and C-type cytoplasmic male sterility (cms) and the development of male sterile analogues and pollen fertility restorers. 308 inbred lines belonging to the main groups of germplasm useful for early maize breeding were studied. The classification of the lines by their reaction to male sterility was preponderantly performed at the stage of combining ability evaluation in systemic crosses with male sterile testers. A high percentage of inbred lines (85,7%) maintaining M-type cms was established, while for C-type cms there was an approximately equal proportion of sterility maintainers (41,2%) and pollen fertility restorers (44.5%). The germplasm groups Euroflint, Early Batler, Northwester Dent and subgroups A654, CG-12 manifested similar reaction in both types of cytoplasmic male sterility. In specific cases deviations of male sterility expression were observed in relation to the genetic background. 9 male sterile analogues and 4 pollen fertility restorers were created as parental components for 14 registered maize hybrids.
Key words: Maize; Zea mays; Hybrids; Inbred lines; Male sterility; Pollen fertility restorers; Backcrosses.
Rezumat. Articolul prezintă a generalizare a rezultatelor cercetărilor multianuale privind reacția liniilor de porumb timpuriu la androsterilitate de tip M şi C şi crearea analogilor androsterili şi restauratori de fertilitate. Au fost studiate 308 linii consangvinizate aparținând principalelor grupe de germoplasmă utilă în ameliorarea porumbului timpuriu. Clasificarea liniilor după reacția la androsterilitate s-a efectuat preponderent la etapa evaluării capacității de combinare în încrucişări sistemice cu testeri androsterili.


S-a constatat o cotă majorată a menținătorilor tipului M de androsterilitate citoplasmatică (85,7%) și o proporție aproximativ egală de menținători de androsterilitate (41,2%) și restauratori de fertilitate a polenului (44,5%) la tipul C. Grupele de germoplasmă Euroflint, Early Batler, Northwestern Dent și subgrupele A654, CG-12 au manifestat reacție similară în ambele tipuri de androsterilitate.


În cazuri specifice au fost semnalate abateri ale expresiei androsterilității în funcție de mediul genetic. Au fost creați 9 analogi androsterili și 4 restauratori ai fertilității polenului, utilizați ca forme parentale pentru 14 hibrizi de porumb înregistrați.
Cuvinte-cheie: Porumb; Zea mays; Hibrizi; Linii consangvinizate; Androsterilitate; Restauratori de fertilitate a polenului; Retroîncrucișări.

References

1. CIOBANU, V. (2011). Evaluarea ameliorativă a unor analogi restauratori a fertilității polenului. In: Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilității citoplasmatice în producerea de semințe. Chişinău, pp. 33-44. ISBN 978-9975-56-001-6.
2. CIOBANU, V. (2018). Crearea şi evaluarea restauratorilor ai fertilității polenului pentru formele paterne ale hibrizilor de porumb. In: Aspecte inovative în ameliorarea culturilor agricole. Chişinău, pp. 19-30. ISBN 978-9975-56-560-8.
3. PARTAS, E. (2011). Analiza genealogică a descendențelor segregante ale plantelor androsterile retroîncrucişate în citoplasmă de tip M la porumb. In. Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilității citoplasmatice în producerea de semințe. Chişinău, pp. 98-116. ISBN 978-9975-56-001-6.
4. SARCA, V. (2004) Producerea semințelor la porumb. In: Porumbul. Studiu monografic. Bucureşti, pp. 463-514. ISBN 973-2710-55-1.
5. WYCH, R.D. (1988). Production of hybrid seed corn. In: Corn and corn improvement. Third ed. Madison, USA, pp. 565-607.
6. ГОРБАЧЕВА, А.Г. (2012). Использование С типа ЦМС в селекционно-семеноводческих программах по кукурузе. В: Селекция, семеноводство и технология возделывания кукурузы. Пятигорск, с. 157-170.
7. МЫРЗА, В.П. (2009) Селекция и семеноводство гибридов кукурузы на М - молдавском типе ЦМС. В: Генетика, селекция и технология возделывания кукурузы. Краснодар, с. 154-158. ISBN 978-5-901957-56-1.
8. ПАРТАС, Е.К., ЧОБАНУ, В.Г. (2009). Генетическая система CMS-Rf в семеноводстве молдавских гибридов кукурузы. В: Генетика, селекция и технология возделывания кукурузы, Краснодар, с. 149-153. ISBN 978-5-901957-56-1.
9. ФРАНКОВСКАЯ, М.Т., ОГНЯНИК, Л.Г., КУЦ, Н.Н. (1999). Особенности проявления и использования цитоплазматической мужской стерильности у кукурузы. В: Генетика, селекция и технология
возделывания кукурузы, Краснодар, с. 44-57. ISBN 5-7992-0039-X.
10. ЧАЛЫК, Т.С. (1974). ЦМС в селекции и семеноводстве кукурузы. Кишинев: Штиинца. 231 с.
Published
2019-10-31
How to Cite
MUSTEAȚA, Simion et al. Crearea şi utilizarea analogilor androsterili şi restauratori de fertilitate a polenului la porumbul timpuriu. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 21-27, oct. 2019. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=640>. Date accessed: 21 oct. 2020.
Section
Table of contents