Producția şi calitatea soiului de grâu comun de toamnă blagodarka odesskaya în experiențe polifactoriale

  • Victor STARODUB Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Ruslan TABACARI Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. The objective of this paper was to analyze the crop yield of the common winter wheat variety „Blagodarka Odesskaya” in relation to three factors: sowing date, sowing rates and forerunner crops (pea for seeds, sunflower and maize for grain). Under the conditions of the agricultural year 2017/2018 the forerunner pea crop (grown for split peas) was found to be more beneficial than sunflower and maize for grain and it ensured the highest wheat yield (6178.8 kg/ha) due to more favorable conditions for plant growth and development. The yield of wheat kernels after the forerunner sunflower crop constituted 3511.9 kg/ha and after maize for grain – 3780.8 kg/ha or respectively by 2666.9 kg/ha and 2398.0 kg/ha less. By its protein and gluten content the obtained wheat grain belongs to class B (precious wheat). Strong wheat with a protein content of over 14% was obtained after pea for seeds at the sowing rates of 6.0 million viable seeds per hectare when sowing was done at admissible time.
Key words: Triticum aestivum; Sowing date; Sowing rate; Forerunner crop; Crop yield; Protein; Gluten.
Rezumat. Această lucrare are ca obiectiv analiza producției de boabe a soiului de grâu comun de toamnă Blagodarka Odesskaya în funcție de 3 factori: epoca de semănat, norma de semănat şi culturile premergătoare (mazăre pentru semințe, floarea-soarelui şi porumb pentru boabe). În condițiile anului agricol 2017/2018, premergătorul mazăre pentru semințe s-a dovedit a fi mai avantajos în comparație cu floarea-soarelui și porumb pentru boabe, asigurând cea mai mare recoltă de grâu (6178,8 kg/ha) datorită condițiilor mai favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor. Producția de grâu după premergătorul floarea-soarelui a constituit 3511,9 kg/ha, iar după porumb pentru boabe 3780,8 kg/ha, ceea ce este cu 2666,9 kg/ha și, respectiv, 2398,0 kg/ha mai puțin. După conținutul de proteine şi gluten, grâul obținut aparține clasei B (grâu prețios). Grâu puternic, cu conținutul de proteină peste 14% s-a obținut după premergătorul mazăre pentru semințe la norma de semănat de 6,0 mil. semințe viabile la hectar. 


Cuvinte-cheie: Triticum aestivum; Epocă de semănat; Normă de semănat; Cultură premergătoare; Producție; Proteină; Gluten.

References

1. BOINCEAN, B. et al. (2013). Tehnologii alternative de cultivare a grâului de toamnă în Republica Moldova: (Ghid). Bălți. 68 p. ISBN 978-9975-4450-2-3.
2. BRETT, F. Carver, ed. (2009). Wheat: Science and Trade. 616 p. ISBN 978-0-813-82024-8.
3. BUDZYŃSKI, W., BEPIRSZCZ, K., JANKOWSKI, K. DUBIS, B. et al. (2018). The responses of winter cultivars of common wheat, durum wheat and spelt to agronomic factors. In: Journal of Agricultural Science, vol. 156(10), pp. 1163-1174. ISSN 0021-8596.
4. GREEN, C., IVINS, J. (1985). Time of sowing and the yield of winter wheat. In: Journal of Agricultural Science, vol. 104(1), pp. 235-238. ISSN 0021-8596.
5. LALIC, B, EITZINGER, J., MIHAILOVIC, D.T., THALER, S., JANCIC, M. (2013). Climate change impacts on winter wheat yield change - which climatic parameters are crucial in Pannonian lowland? In: Journal of Agricultural Science, vol. 151(6), pp. 757-774. ISSN 0021-8596.
6. STARODUB, V. (2015). Fitotehnie. Chişinău: Print-Caro. 574 p. ISBN 978-9975-56-267-6.
7. ГАЛЛИЕВ, Ф.Ф., Ганиев, А.М., Шайхутдинов, Ф.Ш., Сержанов, И.М. (2015). Влияние отдельных агротехнических приемов на урожайность и качество семян яровой пшеницы в условиях Предволжья РТ. В: Вестник Казанского ГАУ, № 2(36), с. 97-101. ISSN 2073-0462.
Published
2019-10-30
How to Cite
STARODUB, Victor; TABACARI, Ruslan. Producția şi calitatea soiului de grâu comun de toamnă blagodarka odesskaya în experiențe polifactoriale. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 17-20, oct. 2019. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=639>. Date accessed: 21 oct. 2020.
Section
Table of contents