Capacitatea normală de producţie şi repartizarea costurilor indirecte în agricultură

  • Alexandru FRECĂUŢEANU Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Vadim COJOCARI Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Veronica BULGARU Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. This study highlighted the discrepancies between the content of national accounting regulations in the part related to the grouping of indirect costs of production in variable costs and constant costs depending on the specific nature of the activity of agricultural enterprises, as well as the distribution of the latter if the entity obtains more types of products that not only have different degrees of normal production capacity but also are incomparable in qualitative aspect. Consequently, the distribution of indirect production costs consistent with the individual coefficients of achieving the normal production capacity with the determination of the indicator in question based on the actual productivity of one or another crop is more reasoned in economic terms, it fully reflects the particularities of the production process in phytotechnics and be recommended to all agricultural businesses for inclusion in its accounting policies.


Key words: Normal production capacity; Indirect production costs; Constant costs; Variable costs; Average yield per hectare.


Rezumat. În studiul dat au fost evidenţiate discrepanţele dintre conţinutul reglementărilor contabile naţionale în partea ce ţine de gruparea costurilor indirecte de producţie în costuri variabile şi costuri constante în funcţie de specificul activităţii întreprinderilor agricole, precum şi repartizarea ultimelor în cazul în care la entitate se obţin mai multe tipuri de produse care nu numai că au grade diferite de realizare a capacităţii normale de producţie, dar şi sunt incomparabile din punct de vedere calitativ. Repartizarea costurilor indirecte de producţie constante conform coeficienţilor individuali de realizare a capacităţii normale de producţie cu determinarea indicatorului în cauză în baza productivităţii efective a unei sau altei culturi este mai argumentată economic, reflectă plenar particularităţile procesului de producţie din fitotehnie şi poate fi recomandată tuturor întreprinderilor agricole pentru a fi inclusă în politicile lor contabile.


Cuvinte-cheie: Capacitate normală de producţie; Costuri indirecte de producţie; Costuri constante; Costuri variabile; Recoltă medie la hectar.

References

1. Standardul Naţional de Contabilitate „Stocuri”. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 233-237, pp. 61-67.
2. Standardul Naţional de Contabilitate „Particularităţile contabilităţii în agricultură”. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 233-237, pp. 107-120.
3. Standardul Naţional de Contabilitate „Stocurile de mărfuri şi materiale”. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 88-91, pp. 13-16.
4. TOSTOGAN, P. (2002). Metoda contabilităţii: calculaţia. In: Contabilitate şi audit, nr. 10, pp. 50-57.
5. NEDERIŢA, A., FOALEA, L. (2009). Privind modul de repartizare şi de deducere a consumurilor indirecte de producţie în cazul neîndeplinirii capacităţii normative de producţie. In: Contabilitate şi audit, nr. 7, pp. 15-16.
Published
2019-01-31
How to Cite
FRECĂUŢEANU, Alexandru; COJOCARI, Vadim; BULGARU, Veronica. Capacitatea normală de producţie şi repartizarea costurilor indirecte în agricultură. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 163-168, jan. 2019. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=630>. Date accessed: 10 aug. 2020.
Section
Table of contents