Diagnosticul diferenţiat al parvovirozei, rotavirozei şi coronavirozei la câini

  • Nicolae NAFORNIŢA Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Ilie CERCEL Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. The aim of this study was to investigate the clinical and anatomicopathological modifications in canids suspected to be infected with parvovirus, rotavirus, and coronavirus. For this purpose living animals were examined and common and specific clinical signs of the diseases mentioned above were identified. Dead bodies of recently died dogs suspected of these diseases were also examined. For necropsy the method of complex organ evisceration proposed by Shor was used with the maintenance of anatomico-physiological integrity of the eviscerated organs. For accurate and differential diagnosis, in addition to the data from necroscopic examinations, Antigen tests which rely on immunoassay reaction (sandwich technique) were also performed. The analysis of data collected after performing these diagnostic methods (clinical, necropsy, Antigen test) gives us the possibility to determine the accurate diagnosis and to differentiate these three infectious diseases in dogs.


Key words: Dog; Parvovirus; Rotavirus; Coronavirus; Antigen test; Anatomicopathologic modifications; Differential diagnosis.


Rezumat. Cercetările efectuate s-au axat pe studierea manifestărilor clinice şi anatomopatologice la canidele suspecte de parvoviroză, rotaviroză și coronaviroză. În acest scop au fost examinate animale în viață şi au fost identificate semnele clinice comune și particulare ale bolilor infecțioase enumerate. De asemenea au fost examinate cadavre de câini recent decedați și suspectaţi a fi infectaţi. Pentru necropsia cadavrelor s-a utilizat metoda de eviscerare complexă a organelor propusă de Șor, cu păstrarea legăturilor anatomofiziologice ale organelor eviscerate. Pentru confirmarea și diferențierea diagnosticului, pe lângă datele oferite de necropsie s-au mai utilizat și teste-expres, care au la bază reacţia imunocromatografică de tip sandvici cu flux lateral. Analiza datelor colectate în urma aplicării acestor metode de diagnostic (clinică, necropsică și testul expres) ne oferă posibilitatea de a stabili corect diagnosticul și de a diferenția aceste trei boli infecțioase la câini.


Cuvinte-cheie: Câine; Parvoviroză; Rotaviroză; Coronaviroză; Test expres; Modificări anatomopatologice; Diagnostic diferențiat.

References

1. BELLWOOD, B., ANDRASIK-CATTON, Melissa (2016). Veterinary Technician’s Handbook of Laboratiry Procedures. USA. Wiley Blackwell. 142 p. ISBN 978-1-1183-4193-3.
2. CĂTOI, C.(2006). Anatomia patologică specială. Cluj-Napoca. 287 p. ISBN 973-744-026-9.
3. OLARIU-JURCĂ, I. et al. (2013). Morfopatologie specială veterinară. Timişoara: Eurobit. 232 p. ISBN 978-973-132-062-5.
4. POP, M. (2012). Diagnostic epidemiologic şi morfoclinic în bolile la animale. Timişoara: Eurobit. 629 p. ISBN 978-973-132-007-6.
5. БЕЛКИН, Б.Л., ЖАРОВ, А.В., ПРУДНИКОВ, В.С. (2013). Патоморфологическая диагностика болезней животных. Атлас-альбом. 232 с. ISBN 978-5-4238-0242-4.
6. БОНАГУРА, Ж. (2005). Современный курс ветеринарной медицины Кирка. Москва. 1370 s. ISBN 5-98435-250-8.
7. ЖАРОВ, А.В., ИВАНОВ, И.В., СТРЕЛЬНИКОВ, А.П. (2003). Вскрытие и патоморфологическая диагностика болезней животных : учебник. Москва: КолосС. 397 с. ISBN 5-9532-0092-7.
8. КУДРЯШОВ, А., БАЛАБАНОВА, В. (2011). Патологоанатомическая диагностика болезней собак и кошек. Москва. 220 с. ISBN 978-5-9902656-2-2.
9. ЛИНЕВА, А. (2008). Физиологические показатели нормы животных. 2-e изд. Москва. 257 с. ISBN 978-5-9934-0088-4.
10. МЕЙЕР, Д., ХАРВИ, Д. (2007). Ветеринарная лабораторная медицина : интерпретация и диагностика. 470 с. ISBN 5-9668-0016-2.
11. ПРУДНИКОВ, В.С. и др. (2018). Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных. Практикум : учеб. пособие. Минск. 384 с. ISBN 978-985-7168-94-1.
12. СУЛИМОВ, А.А. УЛАСОВ В.И. (2006). Вирусные болезни собак. Москва: Колосс. ISBN 5-9532-0438-8.
Published
2019-02-01
How to Cite
NAFORNIŢA, Nicolae; CERCEL, Ilie. Diagnosticul diferenţiat al parvovirozei, rotavirozei şi coronavirozei la câini. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 115-121, feb. 2019. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=628>. Date accessed: 10 aug. 2020.
Section
Table of contents