Rezistenţa la tracţiune a semănătorilor rotative

  • Andrei NASTAS Universitatea Tehnică a Moldovei

Abstract

Abstract. The major factors that influence the traction resistance of seed drills are: specific resistance of different soil types, seeding depth, shape of work organs, etc. The paper presents a comparative analysis of the traction resistance of the rotary seed drill and coulter seed drill (standard). The data reveal a linear dependence between traction resistance and the length (4, 6, 8, 10 and 12 cm) of the seed embedding device. With an increase of 2 cm in the seed embedding device length, traction resistance increases by 11,5 … 8,5%. Traction resistance of both coulter and rotary seed drills increases as working speed is raised (1,85; 2,19; 2,55; 3,09 and 3,63 m/s), but the traction resistance of the rotary drill is by 1,4 … 2,11% less, because the coulter meets a greater friction force than the seed embedding device of the rotary drill.


Key words: Rotary seed drill; Traction resistance; Seed embedding device; Working speed.


Rezumat. Factorii majori, care influențează rezistența la tracțiune ale semănătorilor sunt următorii: rezistența specifică pentru diferite tipuri de sol, adâncimea de însămânțate, forma organelor de lucru etc. În lucrare se prezintă o analiză comparativă a rezistenţei la tracţiune pentru semănătoarea rotativă şi semănătoarea cu brăzdar de tip patina (etalon). Rezultatele au scos în evidenţă o dependenţă liniară între rezistenţa la tracţiune şi lungimea organului de încorporare (4, 6, 8, 10 și 12 cm) la semănătoarea rotativă. La mărirea lungimii organului de încorporare cu 2 cm, rezistența la tracțiune crește cu 11,5 … 8,5 %. Rezistența la tracțiune atât a semănătorii cu brăzdar cât, și a semănătorii rotative crește odată cu majorarea vitezei de lucru (1,85; 2,19; 2,55; 3,09 și 3,63 m/s), însă rezistenţa la tracţiune a semănătorii rotative este de 1,4 …. 2,11 ori mai mica, dat fiind faptul, că brăzdarul întâmpină o rezistență la frecare mai mare decât organul de încorporare al semănătorii rotative.


Cuvinte-cheie: Semănătoare rotativă; Rezistența la tracțiune; Organ de încorporare; Viteză de lucru.

References

1. ПАНКОВ, А.А., ЩЕГЛОВ, А.В. (2012). Анализ динамики удельного тягового сопротивления рядковых сеялок. В: Tехніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, вип. 25, ч. 1, с. 61-68.
2. МЕДВЕДЕВ, В.В. (2009). Твердость почв. Харьков: Изд. КГ1 «Городская типография». 152 с.
3. ВОРОНЮК, Б.А. ПЬЯНКОВ, А.И. и др. (1970). Физико-механические свойства растений, почв и удобрений. Москва: Колос. 423 p.
Published
2019-01-31
How to Cite
NASTAS, Andrei. Rezistenţa la tracţiune a semănătorilor rotative. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 149-153, jan. 2019. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=624>. Date accessed: 06 aug. 2020.
Section
Table of contents