Particularități de reproducere şi segregare a sexelor la iepurii de casă

  • Tatiana MARDARI Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. This research study presents some indices of reproduction and sexual heredity in rabbits. The investigation subject was a rabbit flock that had the same raising conditions and the same experimental period. The largest prolificity was obtained in October (7.6 animals) and August (7.55 heads); the lowest prolificity was recorded in the winter months, and namely in December (5.8 heads), January (6.05 heads) and February (6.8 heads). This proves that reproduction function in rabbit does depends on day length. The closest gender segregation ratio is 1: 0.9 in July and the farthest one is 1:1.5 in December, in favor of males, which are born more often than females.


Key words: Rabbit; Reproduction; Prolificity; Gender segregation.


Abstract. În studiul de faţă sunt prezentaţi unii indicatori ai particularităţilor de reproducere şi ereditate a sexului la iepurii de casă. Ca obiect al investigaţiilor a servit un efectiv de iepuroaice care au avut aceleaşi condiţii de întreţinere şi aceeaşi perioadă de experimentare. Cea mai mare prolificitate s-a obţinut în lunile octombrie (7,6 capete) şi august (7,55 capete), iar cea mai mică – în lunile de iarnă, în decembrie înregistrându-se 5,8 capete, în ianuarie 6,05 capete şi în februarie 6,8 capete. Aceste rezultate demonstrează dependenţa funcţiei de reproducţie a iepuroaicelor de durata zilei. Cel mai strâns raport de segregare între sexe este de 1:0,9, înregistrat în luna iulie, iar cel mai îndepărtat, în luna decembrie, este de 1:1,5 în favoarea masculilor, care se nasc mai des faţă de femele.


Cuvinte-cheie: Iepuri de casă; Reproducere; Prolificitate; Segregare a sexelor.

References

1. BUCĂTARU, N. (1993). Genetică. Chişinău: Universitas. 352 p. ISBN 5-362-01016-6.
2. BURA, M. (2000). Ameliorarea genetică a iepurilor de casă. Timişoara: Mirton. 259 p. ISBN 9789735851866.
3. CREANGĂ, Şt. (1999). Elemente fundamentale ale eredităţii animale. Iaşi: Ion Ionescu de la Brad. 254 p.
4. POPESCU-VIFOR, Şt. et al. (1979). Genetica animală. Bucureşti: Ed. Didactică şi pedagogică. 264 p.
Published
2019-01-30
How to Cite
MARDARI, Tatiana. Particularități de reproducere şi segregare a sexelor la iepurii de casă. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 93-96, jan. 2019. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=620>. Date accessed: 22 oct. 2021.
Section
Table of contents