Utilizarea bioregulatorilor naturali şi a unor aditivi nutriţionali în hrana albinelor în perioada de primăvară

  • Nicolae EREMIA Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Angela CHIRIAC Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. The influence of the natural bioregulator Genistifoliozida D (obtaned from Linaria genistifolia Mill) and nutritional additives Vitacorm AD-1 and Pchelodar, used for bee stimulatory feeding in spring, on the development and productivity of bee colonies was studied. It was revealed that, in the absence of honey flow for bees’ subsistence, the use of the feed supplements under study stimulates the increase of the power of bee colonies, number of queen laid eggs, number of capped brood and honey yield.


Key words: Bee colonies; Nutritional additives; Sugar syrup; Capped brood; Honey.


Rezumat. Lucrarea prezintă rezultatele studiului privind influența bioregulatorului natural Genistifoliozida D (obţinut din planta Linaria genistifolia Mill) şi a aditivilor nutriţionali Vitacorm AD-1 şi Pchelodar, utilizaţi în hrana stimulatoare a albinelor în perioada de primăvară, asupra dezvoltării și productivităţii familiilor de albine. În lipsa culesului melifer de întreţinere, utilizarea suplimentelor luate în studiu, stimulează creşterea puterii familiilor de albine, pontei mătcilor, numărului puietului căpăcit şi creşterea producţiei de miere.


Cuvinte-cheie: Familii de albine; Aditivi nutriţionali; Sirop de zahăr; Puiet căpăcit; Miere.

References

1. EREMIA, N. (2009). Apicultura. Chişinău. 320 p.
2. БИЛАШ, Н.Г. (2005). Искусственные корма. В: Пчеловодство, № 8, с. 12-14.
3. БИЛАШ, Н.Г. (2003). Сравнительный анализ белковых заменителей. В: Пчеловодство, № 1, с. 53-54.
4. ЕСЬКОВ, Е.К., ЯРОШЕВИЧ, Г.С. (2004). Испытания хитозана на пчелах. В: Аграрная Россия, № 5, с. 34-35.
5. ИГНАТЬЕВА, Г.И., СОХЛИКОВ А.Б. (2007). Препараты фирмы «Аписфера 2000». В: Пчеловодство, № 5, с. 28-29.
6. КАКПАКОВ, В.Т. (2006). Стимулирующие подкормки. В: Пчеловодство, № 5, с. 24-25.
7. КУЗЬМИНА, Э.В. (2006). Подкормки сахарным канди в различное время года. В: Пчеловодство, №2, с. 20-21.
8. МЕРКУРЬЕВА, Е.К. (1970). Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. Москва: Колос. 312 с.
9. ПЛОХИНСКИЙ, Н.А. (1971). Руководство по биометрии для зоотехников. Москва: Колос. 259 с.
10. ТАЛИПОВ, Р.Ф., БАЛАХОНЦЕВ, Е.Н., ГИЛЯЗЕТДИНОВ, Ш.Я. (2009). Рифтал и Тетрафур – новые эффективные препараты для сельского хозяйства. Уфа: РИЦ Баш. ГУ.
11. ЧУПАХИНА, О.К. (2006). Стимовит – эффективная подкормка для пчел. В: Пчеловодство, № 1, с. 27.
12. ЯРОШЕВИЧ, Г.С. (2006). Сравнительная эффективность полизина и хитозана как развития и продуктивности пчелиных семей. В: Зоотехния, № 5, с. 19-21.
13. MASHCENKO, N., GUREV, A., LUPASCU, G., GORINCIOI, E. (2015). Iridoid glycosides from Linaria genistifolia (L.) Mill. in biological control of soil-borne fungal pathogens of wheat and some structure consideration. In: Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry, vol. 10 (1), pp. 57-63.
Published
2019-01-30
How to Cite
EREMIA, Nicolae; CHIRIAC, Angela. Utilizarea bioregulatorilor naturali şi a unor aditivi nutriţionali în hrana albinelor în perioada de primăvară. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 87-92, jan. 2019. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=619>. Date accessed: 06 july 2020.
Section
Table of contents