Influenţa acidului giberelinic GA4+7 asupra fructificării şi calităţii fructelor de măr de soiul Golden Delicious

  • Ananie PEȘTEANU Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. The experimental plot is placed in the orchard “Accesal” Ltd. founded in 2010. The study subject of the experience was Golden Delicious apple variety grafted on M 26. The trees were trained as slender spindles. The distance of plantation is 4.0 x 2.0 m. The tested gibberellic acid was GA4+7, product Gerlagib LG. To study the influence of the treatment on fructification and quality of Golden Delicious apple variety, four variants were experimented: 1. Control – no treatment; 2. Gerlagib LG – 300 ml/ha; 3. Gerlagib LG – 400 ml/ha; 4. Gerlagib LG – 500 ml/ha. The trees were sprayed 4 times. The research was conducted during the period of 2016-2017 years. During the research, the following parameters were studied: the amount and average weight of fruits, tree productivity, firmness of fruits, hydrolysis index and russeting of fruits. In the present research work, we demonstrated that Gerlagib LG product may be included in the technologic system to prevent russeting on Golden Delicious apple fruits, and it must be administered in the dose from 300 to 500 ml/ha, depending on the weather conditions. The product can be applied up to 4 times, starting from petal fall stage and continuing with three next treatments at intervals of 7-10 days.


Key words: Apple; Gibberellic acid; Russeting; Fruit index; Yield.


Rezumat. Cercetările au fost efectuate în livada întreprinderii SRL „Accesal”, înfiinţată în anul 2010. Obiectul cercetărilor a fost soiul Golden Delicious altoit pe M 26. Pomii au fost conduşi după sistemul de coroană fus obişnuit. Distanţa de plantare 4,0 x 2,0 m. Acidul giberelinic testat a fost GA4+7, produsul Gerlagib LG. Pentru a studia influenţa tratării asupra fructificării și calităţii merelor de soiul Golden Delicious au fost experimentate următoarele variante: 1. Control – fără tratare; 2. Gerlagib LG – 300 ml/ha; 3. Gerlagib LG – 400 ml/ha; 4. Gerlagib LG – 500 ml/ha. Pomii au fost trataţi de 4 ori. Cercetările au fost efectuate în perioada anilor 2016–2017. Pe parcursul cercetărilor s-a studiat cantitatea și greutatea medie a fructelor, productivitatea, fermitatea fructelor, indicele de hidroliză și gradul de afectare a fructelor cu rugozitate. Rezultatele au demonstrat că produsul Gerlagib LG poate fi inclus în sistemul tehnologic pentru a preveni formarea rugozităţii pe fructele de măr de soiul Golden Delicious şi trebuie administrat în doză de la 300 până la 500 ml/ha, în funcţie de condiţiile meteorologice. Produsul poate fi aplicat de 4 ori, începând de la căderea petalelor şi continuând cu următoarele 3 tratamente la intervale de 7–10 zile.


Cuvinte-cheie: Măr; Acid giberelinic; Rugozitate; Indice de formă; Producţie.

References

1. BABUC, V., PEŞTEANU, A., GUDUMAC, E., CUMPANICI, A. (2013). Producerea merelor. Chişinău. 240 p. ISBN 978-9975-80-590-2.
2. CREASY, L.L. (1980). The correlation of weather parameters with russet of ‘Golden Delicious’ apples under orchard condition. In: Journal of American Society for Horticultural Science, vol. 105, pp. 735–738. ISSN 0003-1062.
3. CURRY, E. (2012). Increase in epidermal planar cell density accompanies decreased russeting of ‘Golden Delicious’ apples treated with gibberellin A4+7. In: HortScience, vol. 47 (2), pp. 232–237. ISSN 0018-5345.
4. GREENE, D. W. (1993). Effects of GA4 and GA7 on flower bud formation and russet development on apple. In: Journal of Horticultural Science and Biotechnology, vol. 68, pp. 171–176. ISSN 1462-0316.
5. KNOCHE, M., KHANAL, B.P., STOPAR, M. (2011). Russeting and micro cracking of ‘Golden Delicious’apple fruit concomitantly decline due to gibberellin A4+7 application. In: Journal of American Society for Horticultural Science, vol. 136, pp. 159–164. ISSN 327-9788
6. MEADOR, D.B., TAYLOR, B.H. (1987). Effect of early season foliar sprays of GA4+7 on russeting and return bloom of ‘Golden Delicious’ apple. In: HortScience, vol. 22, pp. 412–415. ISSN 0018-5345.
7. MILICĂ, C.I., STAN, S., TOMA, D. (1983). Substanţe bioactive în horticultură. Bucureşti. 250 p.
8. NEAMŢU, G., IRIMIE, F. (1991). Fitoregulatori de creştere. Bucureşti. pp. 181-233.
9. PEŞTEANU, A. (2015). Effect of Application with Gibberellin GA4+7 on Russeting of „Golden Delicious” Apples. In: Buletin of USAMV Cluj Napoca, vol. 72(2), pp. 395-401. ISSN 1843-5254.
10. SKENE, D.S. (1982). The development of russet, rough russet and cracks on the fruit of the apple Cox’s Orange Pippin during the course of the season. In: HortScience, vol. 57, pp. 165–174. ISSN 1462-0316.
11. WERTHEIM, S.J. (1982). Fruit russeting in apple as affected by various gibberellins. In: Journal of Horticultural Sciences and Biotechnology, vol. 57, pp. 283–288. ISSN 1462-0316.
12. ДОСПЕХОВ, Б.А. (1985). Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов). Москва: Агропромиздат. 351 с.
Published
2019-01-30
How to Cite
PEȘTEANU, Ananie. Influenţa acidului giberelinic GA4+7 asupra fructificării şi calităţii fructelor de măr de soiul Golden Delicious. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 43-49, jan. 2019. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=613>. Date accessed: 10 aug. 2020.
Section
Table of contents