Producţia şi calitatea soiului de grâu comun de toamnă „meleag” în experienţe polifactoriale

  • Victor STARODUB Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Ruslan TABACARI Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. The paper presents and analyzes the grain yield of the common winter wheat variety „Meleag” created at the Research Institute of Field Crops „Selectia” (Republic of Moldova) in polyfactorial field experiments under the effect of the forerunner crops: pea for seeds, sunflower and corn for grains. Wheat was drilled on recommended, admissible and late planting dates at various seeding rates. On average over two years 2017/2018, the experimental results proved the priority of pea for seeds as preceding crop that ensured a wheat yield of 5879.0 kg/ ha due to more favorable conditions for plant growth and development created as a result of earlier harvesting and biological nitrogen presence in the vegetable residues of peas. The yield of wheat kernels after the preceding corn crop constituted 3161.2 kg/ ha, and after sunflower – 3328.3 kg/ha or less by 2717.8 and 2550.7 kg/ha respectively. The admissible and late planting dates taken into study did not positively affect the wheat yield in comparison with the recommended planting date, the first decade of October. The common winter wheat variety „Meleag” recorded a statistically significant positive increase after pea for seeds on the recommended and admissible planting dates at the seeding rate of 6.0 million viable seeds/ha and on the late planting date - at the seeding rate of 8.0 million seeds/ha. After the preceding sunflower crop, a statistically significant positive increase was obtained on the admissible and late planting dates at the seeding rate of 6.0 million seeds/ha and after corn for grains – at the seeding rate of 6.0 million seeds/ha on the admissible planting date. Yield quality was superior after the preceding sunflower crop.


Key words: Triticum aestivum; Forerunner crops; Planting date; Seeding rate; Yield; Protein; Gluten.


Rezumat. În lucrare se prezintă şi se analizează nivelul producţiei de boabe a soiului de grâu comun de toamnă „Meleag”, creat la Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”, în experienţe polifactoriale, sub acţiunea premergătorilor mazăre pentru seminţe, floarea-soarelui şi porumb pentru boabe, semănat în termen recomandat, admisibil şi tardiv, cu diferite desimi. În medie pe anii de studiu 2017–2018 s-a confirmat prioritatea premergătorului mazăre pentru seminţe, aceasta asigurând 5879,0 kg/ha de grâu datorită condiţiilor create de recoltarea timpurie şi azotului biologic prezent în resturile vegetale ale mazării. Producţia de cariopse după premergătorul porumb pentru boabe a constituit 3161,2 kg/ha, iar după floarea-soarelui – 3328,3 kg/ha sau cu 2717,8 şi, respectiv, 2550,7 kg/ha mai puţin. Epocile de semănat admisibilă şi tardivă luate în studiu nu au influenţat pozitiv producţia în comparaţie cu termenul recomandat, adică prima decadă a lunii octombrie. Soiul de grâu comun de toamnă „Meleag” a înregistrat un spor de producţie pozitiv statistic semnificativ după premergătorul mazăre pentru seminţe în cazul semănatului în termenele recomandat şi admisibil la desimea de 6,0 mil. seminţe viabile, iar în termenul tardiv – la desimea 8 mil/ha. După premergătorul floarea-soarelui, spor de producţie pozitiv statistic semnificativ s-a obţinut în cazul semănatului în termenele admisibil şi tardiv la desimea de 6,0 mil/ha, iar după porumb pentru boabe – la desimea de 6 mil/ha, semănate în termenul admisibil. Calitatea producţiei a fost mai înaltă după premergătorul floarea-soarelui.


Cuvinte-cheie: Triticum aestivum; Premergători; Epocă de semănat; Desime; Producţie; Proteină; Gluten.

References

1. BILGIN, O., GUZMAN, C., BASER, I., CROSSA, J., KORKUT, K.Z. (2015). Evaluation of grain yield and quality traits of bread wheat genotypes cultivated in Northwest Turkey. In: Crop Science, vol. 56(1), pp. 73-84. ISSN 0011-183X.
2. BOINCEAN, B.P. (2013). Tehnologii alternative de cultivare a grâului de toamnă în Republica Moldova [Ghid]. Bălţi. 68 p. ISBN 978-9975-4450-2-3.
3. GORNOTT, C., WECHSUNG, F. (2016). Statistical regression models for assessing climate impacts on crop yields: A validation study for winter wheat and silage maize in Germany. In: Agricultural and Forestry Meteorology, vol. 217, pp. 89-100. ISSN 0168-1923.
4. ROMAN, Gh. et al. (2011). Fitotehnie. Vol. 1: Cerealele şi leguminoasele pentru boabe. Bucureşti: Ed. universitară. 413 p. ISBN 978-606-591-277-9. 5. STARODUB, V. (2015). Fitotehnie. Chişinău. 574 p. ISBN 978-9975-56-267-6.
Published
2019-01-29
How to Cite
STARODUB, Victor; TABACARI, Ruslan. Producţia şi calitatea soiului de grâu comun de toamnă „meleag” în experienţe polifactoriale. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 3-7, jan. 2019. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=608>. Date accessed: 05 aug. 2020.
Section
Table of contents