Influenţa bioregulatorului natural şi aditivilor nutriţionali la iernatul familiilor de albine

  • Nicolae EREMIA Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Angela CHIRIAC Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Raisa IVANOVA Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AŞM
  • Natalia MAȘCENCO Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM

Abstract

Abstract. The aim of the present study has been to evaluate the influence of some nutritional additives used in bee’s stimulating feeding (sugar syrup) on their wintering resistance determined as a ratio between the number of bees after wintering and the number of bees prior to wintering (%). Fifteen bee colonies (Apis mellifera carpatica) divided into 5 groups were fed three times in the preparation period for winter: on 09.09.15, 11.09.15 and 16.09.15. When the sugar syrup was administrated the following products were added: the natural bioregulator Genistifoliozida D (iridoid glycoside obtained from Linaria genistifolia Mill), the probiotic Vitacorm AD-1 (autolysate of bakers’ yeast) and Pchelodar (cobalt, saccharose, vitamins, mineral substances). The bee colonies fed with Vitacorm AD-1 (30 mg/l) and Genistifoliozida (60 mg/l) wintered best of all, their wintering resistance being of 100 % and 95,24% (by 11,57 and 6,8% more respectively if compared with the control). The presence of the additive Pchelodar in sugar syrup had a weaker impact on the resistance of bees. Only 71,39% of bees survived.


Key words: Apis mellifera; Bee colonies; Feed additives; Syrup, Winter survival rate.


Rezumat. În prezentul studiu s-a evaluat influenţa unor aditivi nutriţionali utilizaţi în hrana stimulativă (sirop de zahăr) a albinelor asupra rezistenţei la iernat, determinată prin raportul dintre numărul de albine, care au ieşit din iarnă şi numărul de albine, care au intrat în iarnă (%). Cincisprezece familii de albine (Apis mellifera carpatica), împărţite în 5 loturi, au fost alimentate în perioada de pregătire către repausul de iarnă de trei ori: la 09.09.15, 11.09.15 şi la 16.09.15. La administrarea siropului de zahăr s-au adăugat: bioregulatorul natural Genistifoliozida D (glicozid iridoid obţinut din planta Linaria genistifolia Mill), probioticul Vitacorm AD-1 (autolizat de drojdii de panificaţie) şi produsul Pchelodar (cobalt, zaharoză, vitamine, substanţe minerale). Cel mai bine au iernat familiile de albine, care au fost hrănite cu aditivii Vitacorm AD-1 (30 mg/l) şi Genistifoliozida (60 mg/l), rezistenţa la iernat fiind de 100 % şi 95,24% (respectiv cu 11,57 şi 6,8% mai mult faţă de lotul martor). Prezenţa aditivului Pchelodar în siropul de zahăr a avut un impact mai slab asupra rezistenţei albinelor, supravieţuind doar 71,39% din ele.


Cuvinte-cheie: Apis mellifera; Familii de albine; Aditivi nutriţionali; Sirop; Rezistenţă la iernare.

References

1. EREMIA, N. (2009). Apicultura. Chişinău: IEFS. 332 p. ISBN 978-9975-9823-6-8.
2. EREMIA, N., MODVALA, S. et al. (2014). Procedeu de hrănire a albinelor: brevet MD de scurtă durată nr. 812. In: BOPI, nr. 9
3. MASHCENKO, N., GUREV, A., LUPASCU, G., GORINCIOI, E. (2015). Iridoid glycosides from Linaria genistifolia (L.) Mill. in biological control of soil-borne fungal pathogens of wheat and some structure consideration. In: Chemistry Journal of Moldova, nr. 10(1), pp. 57-63. ISSN 1857-1727.
4. БИЛАШ, Н.Г. (2000). Искусственный корм для пчел. В: Пчеловодство, № 5, с. 24-25. ISSN 0369-8629.
5. БРАНДОРФ, А.З., ИВОЙЛОВА, М.М. (2011). Оценка зимостойкости пчелиных семей при подкормке сахарным сиропом. В: Пчеловодство, № 10, с. 15-17. ISSN 0369-8629.
6. КОДЕСЬ, Л.Г. (1978). Зимовка пчел на различных кормах. В: Кормление и разведение пушных зверей и оленей: сб. науч. тр. ПСХИ. Уссурийск, вып. 35.
7. ЛЕБЕДЕВ, В.И., ЛЕБЕДЕВА, В.П., СОЛОВОВА, М.П. (2000). Оптимальные сроки осенней подкормки. В: Пчеловодство, № 7, с. 14-17. ISSN 0369-8629.
8. ЛИХОТИН, А.К. (2007). Лечебно-профилактические подкорки. В: Пчеловодство, № 3, с. 45. ISSN 0369-8629.
9. МАДЗГАРАШВИЛИ, Г., ХАРЕБАШВИЛИ, М. (2011). Какой корм лучше для пчел? В: Пчеловодство, № 6, с. 46-48. ISSN 0369-8629.
10. МАННАПОВ А.Г., ЛАРИОНОВА О.С. (2011). Влияние препарата апиник на биологические показатели, микробиоценоз и зимовку пчел. В: Пчеловодство, № 8, с. 22-24. ISSN 0369-8629.
11. МЕРКУРЬЕВА, Е.К. (1970). Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. Москва: Колос. 424 с.
12. НЕГРЕЕВ, В.Н. (2000). Сахар как корм и пища для пчел. В: Пчеловодство, № 6, с. 26-28. ISSN 0369-8629.
13. ПЛОХИНСКИЙ, Н.А. (1969). Руководство по биометрии для зоотехников. Москва: Колос, 259 с.
14. ЧУПАХИНА, О.К., РОДНОВА, В.А. (2013). Подготовка к зимовке начинается в августе. В: Пчеловодство, № 7, с. 24-26. ISSN 0369-8629.
Published
2018-07-26
How to Cite
EREMIA, Nicolae et al. Influenţa bioregulatorului natural şi aditivilor nutriţionali la iernatul familiilor de albine. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 99-104, july 2018. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=601>. Date accessed: 07 june 2020.
Section
Table of contents