Milk value chain analysis: the case of the Republic of Moldova

  • Artur GOLBAN State Agrarian University of Moldova
  • Rita GOLBAN State Agrarian University of Moldova

Abstract

Competitivitatea unui produs poate fi evaluată utilizînd analiza lanţului valoric care reprezintă totalitatea
activităţilor necesare pentru a aduce un produs de la faza sa conceptuală la faza finală de folosire. Lanţul
valoric include designul, producţia, marketingul, distribuţia şi suportul de a duce produsul spre consumatorul final. Producţia de lapte reprezintă un sector important al economiei naţionale, fiind produs în mare parte în gospodăriile populaţiei (95% din volumul total de lapte) şi aproximativ cinci procente din volumul total de lapte este produs în întreprinderile agricole. Articolul are obiectivul de a prezenta o analiză a lanţului valoric al laptelui, principalele probleme cu care se confruntă producătorii de lapte la nivelul lanţului valoric, de a propune soluţii în vederea sporirii competitivităţii laptelui. Pentru studiu s-au utilizat date statistice colectate de la Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi baze de date internaţionale. Rezultatele investigaţiilor oferă posibilitatea de a înţelege rolul fiecărui element al lanţului valoric al laptelui în sporirea competitivităţii acestuia.
Cuvinte cheie: Producţie de lapte; Lanţ valoric; Competitivitate, Întreprinderi agricole.
Abstract. The competitiveness of a product can be evaluated using the value chain analysis which represents the needed steps of the development cycle or process through which a product proceeds from its initial concept to production and final sale. The value chain includes the design, production, marketing, distribution and support to bring the product to its final consumer. Milk production sector is of great importance to the national economy. However, the milk is produced mostly in private households (95% from total volume of milk) and approximately five percent is produced in agricultural enterprises. The paper has the purpose to present the value chain analysis of milk, the major problems the milk producers face at the value chain level and to propose solutions in order to increase the competitiveness of milk production. For this study, data provided by the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova and international commercial databases, were used. The results of the research give the possibility to understand the role of each element of the milk value chain in increasing the competitiveness of this product.
Key words: Milk production; Value chain; Competitiveness; Agricultural enterprises. 

References

REFERENCES
1. BNS. Anuarele statistice ale Republicii Moldova pe anii 2011-2016.
2. BELOSTECINIC, G. (1999). Concurenţă, marketing, competitivitate. Chişinău. 140 p. ISBN 9975-75-053-2.
3. GOLBAN, A. (2013). Evaluarea metodelor de determinare a competitivităţii unităţilor agricole. In: Lucrări ştiinţifice, UASM. Vol. 37, pp. 244-247. ISBN 978-9975-64-252-1.
4. GOLBAN, A., GOLBAN R. (2017). Evolution of milk production in Republic of Moldova and the role of quality management in increasing the competitiveness of milk processing companies. In: Scientific papers, UASVM Bucharest. Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development.
2017, vol. 17(2), pp. 129-135. ISSN 2284-7995.
5. GOLBAN, R. (2015). The study of the coliform bacteria isolation from milk. In: Agricultura Moldovei, nr. 3-4, pp. 32-35. ISSN 0582-5229.
6. GOLBAN, R. (2015). Food microbiology. Course of lectures. Chisinau: UASM. 142 p.
7. IGNAT, A. (2013). Managementul producţiei de lactate din perspectiva cerinţelor Uniunii Europene: autoref. tz. doct. în economie. Spec. 08.00.05 - Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat). Chisinau. 35 p.
8. MAGENTA CONSULTING. Moldovenii sunt ¾ de lapte. Disponibil: http://consulting.md/rom/ statistici-sipublicatii/moldovenii- sunt-de-lapte
9. PORTER, M. (1998). The competitive advantage of nations. 2nd ed. 896 p. ISBN 978-0-684-84147-2.
10. PORTER, M. (2008). Despre concurenţă. Trad. din lb. en. Dan Criste. Bucureşti: Meteor Press. 432 p. ISBN 978-973-728-278-1.
Published
2018-01-29
How to Cite
GOLBAN, Artur; GOLBAN, Rita. Milk value chain analysis: the case of the Republic of Moldova. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 138-144, jan. 2018. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=578>. Date accessed: 31 mar. 2020.
Section
Table of contents