Incubaţia ouălor de diferite specii de păsări în incubatorul de suprafaţă

Incubation of eggs of different poultry species in the surface incubator

  • Elena SCRIPNIC Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Iurie SCRIPNIC SRL SIVAGRO – COM, Republica Moldova
  • Cecilia POP Univeristatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași, România

Abstract

Egg incubation is largely practiced by poultry breeders in household conditions. They use surface
incubators which are different from the volume incubators used in the industrial sector. The purpose of this work was a comparative study of the incubation regimes and incubation indices of hen eggs (the Kucinsky Jubilee breed), turkey eggs (the Converter breed) and quail eggs (the English White breed), using surface incubators. All the physical parameters (temperature, humidity, and the duration of the incubation) were different, depending on the specific needs of each species. The quail eggs were a few days old (3 days) and had the highest fecundity rate (88% of fertilized eggs of all the incubated eggs) and maximum hatching rate (90.9% of hatched eggs of all the fertilized eggs). Incubation indices of hen eggs also had high values (82.2% and 85.1% respectively). Most of the chicks resulted from hen and quail eggs corresponded to quality category I. Turkey eggs, which had the longest pre-incubation storage length (9 days), showed the lowest values of incubation indices and turkey chicks obtained from them were predominantly of quality categories II and III.
Key words: Eggs; Incubation regime; Incubation indices; Hatching rate.
Rezumat. Incubaţia ouălor este practicată în mare măsură de crescătorii de păsări în condiţii de casă şi se
realizează cu ajutorul incubatoarelor de suprafață, care se deosebesc de incubatoarele de volum folosite în sectorul industrial. Scopul prezentei lucrări este studiul comparativ al regimurilor şi indicilor de incubaţie a ouălor de găină (rasa Cucinsc jubiliară), de curcă (rasa Converter) şi de prepeliţă (rasa Albă englezească), în incubatorul de suprafaţă. Toţi parametrii fizici (tempertura, umiditatea, inclusiv şi durata incubaţiei) au fost diferiţi, în funcţie de necesităţile specifice speciei. Ouăle de prepeliţă au avut o vechime mică (3 zile) şi au înregistrat cea mai mare rată de fecundiţate (88% de ouă fecundate din totalul de ouă incubate) şi ecloziune maximă (90.9% de ouă eclozate din totalul de ouă fecundate). Indicii de incubaţie a ouălor de găină deasemenea au avut valori ridicate (82.2% de ouă fecundate şi 85.1% de ouă eclozate). Majoritatea puilor obţinuti din ouăle de găină şi de prepelită s-au încadrat în categoria I de calitate. Ouăle de curcă, care au avut cea mai îndelungată durată de păstrare (9 zile) înainte de a fi puse la incubat, au înregistrat cele mai reduse valori ale indicilor de incubaţie şI din ele s-a obţinut preponderent tineret de calitatea a II-a şi a III-a.
Cuvinte-cheie: Ouă; Regim de incubație; Indici de incubație; Rată de ecloziune. 

References

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
1. BEEKEN, L. (2010). Manual de creștere a păsărilor. București: M.A.S.T. 188 p. ISBN 973-1822-66-2.
2. VAN, Ilie et al. ( 2000).Tehnologia incubării ouălor. Bucureşti. 113-134 p.
3. КОЧИШ, И.И., ПЕТРАШ, M.Г., СМИРНОВ, С.Б. (2004). Птицеводство. Москва: Kолос. 407 с. ISBN 5-9532-0038-2.
4. ПРОКУДИНА, Н.А., РЯБОКОНЬ, Ю.А., РЯБОКОНЬ, В.В., (2008). Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы. Харьков: «НТМТ». 386 с.
5. РЯБОКОНЬ, Ю.A. et al. (2005). Производство куриных яиц. Харьков: Эспада. 51с.
Published
2018-01-29
How to Cite
SCRIPNIC, Elena; SCRIPNIC, Iurie; POP, Cecilia. Incubaţia ouălor de diferite specii de păsări în incubatorul de suprafaţă. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 119-124, jan. 2018. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=575>. Date accessed: 31 mar. 2020.
Section
Table of contents