Modificările calităţii cireşelor (Prunus avium L.) în timpul maturării

Changes in the quality of sweet cherries (Prunus avium L.) during their maturation

  • Valerian BALAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Igor IVANOV Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Vasile ŞARBAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Petru BALAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Sergiu VAMAŞESCU Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

The aim of this research was to investigate how the quality of sweet cherries (Prunus avium L.) undergoes
changes during their maturation. The orchard was created in the autumn of 2011 with cherry trees of the Ferrovia and Regina varieties grafted on the Gisela 6 rootstock, at a planting distance of 4 x 2.5 m. The trees were trained according to the slender spindle system (improved). The experiment included four replications of eight trees each. Fruit recording and evaluation was performed during the maturation period, and were based on the content of soluble dry substances and on the color of the fruit peel according to the color palette developed by the Interprofessional Technical Center for Fruit and Vegetables (yellowish pink, very light red, red, bright ruddy, dark red, dark brown reddish and dark brown). The period when fruits begin to mature and fruit peel color turns from green to yellowish pink and than to dark brown reddish and dark brown is the one that determines the development of cherries and the productivity of orchards. As the fruits grow, their diameter increases, but at a much slower pace.
Key words: Cherry tree; Prunus avium; Maturation stage; Fruit; Soluble dry substance; Mass; Diameter; Colour.
Rezumat. Obiectivul cercetării actuale a fost de a investiga modul în care calitatea fructelor de cireş (Prunus avium L.) suferă modificări în timpul maturizării lor. Livada s-a înfiinţat în toamna anului 2011 cu pomi de cireş din soiurile Ferrovia şi Regina, altoite pe portaltoiul Gisela 6, la distanţa de plantare de 4x2,5 m. Pomii sunt formaţi după sistemul fus subţire ameliorat. Experienţa include 4 repetiţii a câte 8 pomi fiecare. Evidenţa şi aprecierea fructelor s-a efectuat în perioada de maturare în baza conţinutului de substanţe uscate solubile şi în baza culorii pieliţei, conform fişei de culori elaborate de Centrul tehnic interprofesional al fructelor și legumelor CTIFL (rozgălbui, roşu foarte deschis, roşu, rumen-aprins, roşu-închis, brun-roşietic-închis, cafeniu-închis). Perioada în care fructele încep să se maturizeze şi culoarea pieliţei se transformă din verde în roz-gălbui până la brun-roşiatic-închis şi cafeniu-închis este acea care determină dezvoltarea cireşelor şi productivitatea livezilor. Pe măsura creşterii masei fructelor se măreşte şi diametrul lor, dar într-un ritm mult mai lent.
Cuvinte-cheie: Cireş; Prunus avium; Perioadă de maturare; Fruct; Substanţă uscată solubilă; Masă; Diametru; Culoare. 

References

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
1. BALAN, V., CIMPOIEŞ, Gh., BARBAROŞ, M. (2001). Pomicultura. Chişinău: Museum. 453 p. ISBN 9975-906-39-7.
2. BALAN, V. (2015). Tehnologii în intensificarea culturii mărului şi cireşului. In: Akademos, nr. 2, pp. 74-79. ISSN 1857-0461.
3. CRISOSTO, C.H., CRISOSTO, G.M., RITENOUR, M.A. (2002). Testing the reliability of skin color as an indicator of quality for early season “Brooks” (Prunus avium L.) cherry. In: Postharvest Biology and Technology, vol. 24, pp. 147–154.
4. GUYER, D.E., SINHA, N.K., TUNG-SUNG, C., CASH, J.N. (1993). Physicochemical and sensory characteristics of selected Michigan sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars. In: Journal of Food Quality, vol. 16(5), pp. 355–370.
5. IVANOV, I., BALAN, V. (2017). Efectul sistemului de formare a coroanei la cireş asupra intrării pomilor pe rod, productivităţii şi calităţii fructelor. In: Știința agricolă, nr. 1, pp. 28-32. ISSN 1857-0003. E-ISSN 2587-3202.
6. IVANOV, I., BALAN, V., PASCAL, N., VAMASESCU, S. (2015). Recoltarea, calitatea şi valorificarea fructelor de cireş. In: Lucrări ştiinţifice, UASM, vol. 42: Horticultură, Viticultură şi Vinificaţie, Silvicultură şi Grădini puiblice, Protecţia plantelor, pp. 183-188. ISBN 978-9975-64-269-9.
7. LONG, L.E., LONG, M., PEŞTEANU, A., GUDUMAC, E. (2014). Producerea cireşelor: Manual tehnologic. Chişinău. 262 p. ISBN 978-9975-120-43-2.
8. MOZETIČ, B., TREBŠE, P., SIMČIČ, M., HRIBAR, J. (2004). Changes of anthocyanins and hydroxycinnamic acids affecting the skin colour during maturation of sweet cherries (Prunus vium L.). In: Swiss Society of Food Science and Technology, vol. 37, pp. 123–128.
9. NEILSEN, G.H., NEILSEN, D., KAPPEL, F., FORGE, T. (2014). Interaction of Irrigation and Soil Management on Sweet Cherry Productivity and Fruit Quality at Different Crop Loads that Simulate Those Occurring by Environmental Extremes. In: HortScience, February, vol. 49, pp. 215-220.
10. ROMANO, G.S., CITTADINIE, D., PUGH, B., SCHOUTEN, R. (2006). Sweet cherry quality in the horticultural production chain. In: Stewart Postharvest Review, vol. 6 (2), pp. 1-8. ISSN 1945-9656.
11. TUDELA, J.A., LUCHSINGER, L., ARTÉS-HDEZ, F., ARTÉS, F. (2005). ‘Ambrunés’ sweet cheery quality factors change during ripening. In: Acta Horticulturae, vol. 667, pp. 529–534.
12. USENIK, V., ŠTAMPAR, F., STURM, K., FAJT, N. (2005). Rootstocks affect leaf mineral composition and fruit quality of ‘Lapins’ sweet cherry. In: Acta Horticulturae, vol. 667, pp. 247–252.
Published
2018-01-26
How to Cite
BALAN, Valerian et al. Modificările calităţii cireşelor (Prunus avium L.) în timpul maturării. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 43-49, jan. 2018. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=566>. Date accessed: 31 mar. 2020.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)