Genul Kniphofia Moench în colecția de plante netradiționale a Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

The genus Kniphofia Moench in the non-traditional plants collection of the Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova

  • Irina SFECLĂ Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiințe a Moldovei

Abstract

This article includes the bio-ecological and morphological description of the Kniphofia species in the non-traditional perennial plant collection of the Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova. Six species of the genus Kniphofia Moench were used in the study: Kniphofia uvaria (L.) Hook., K. ensifolia Bak., K. tukii Bak., K. nelsonii Mast, K. sarmentosa (Andr.) Kunth, K. citrina Bak. Under the pedo-climatic conditions of the Republic of Moldova, all species retain their biomorph, which demonstrates a high adaptation capacity. The most prolific species have been shown to be K. sarmentosa, K. tukii and K. ensifolia, which have the highest percentages of seed germination and vegetative multiplication.
Key words: Kniphofia Moench; Taxonomy; Adaptation; Multiplication; Cultivation.
Rezumat. Acest articol include descrierea bioecologică şi morfologică a speciilor de knifofii în colecţia de
plante perene netradiţionale a Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiect de studiu au servit şase specii din genul Kniphofia Moench: Kniphofia uvaria (L.) Hook., K. ensifolia Bak., K. tukii Bak., K. nelsonii Mast, K. sarmentosa (Andr.) Kunth, K. citrina Bak. În condiţiile pedoclimatice ale Republicii Moldova, toate speciile îşi păstrează biomorfa, fapt ce demonstrează o capacitate de adaptare înaltă. Cele mai prolifice specii s-au dovedit a fi K. sarmentosa, K. tukii şi K. ensifolia, care prezintă cele mai înalte valori ale procentului de germinare a seminţelor şi ale coeficientului de multiplicare vegetativă.
Cuvinte-cheie: Kniphofia Moench; Taxonomie; Adaptare; Multiplicare; Cultivare. 

References

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
1. Angiosperm Phylogeny Group (APG) (1998). An ordinal classification for the families of flowering plants. In:
Annals of the Missouri Botanical Garden, vol. 85(4), pp. 531-553. DOI: 10.2307/2992015.
2. Angiosperm Phylogeny Group (APG) (2003). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification
for the orders and families of flowering plants: APG III. In: Botanical Journal of the Linnean Society, vol. 141, pp. 399-436. [accesat 10.09.2017]. Disponibil: https://academic.oup.com/botlinnean/article-lookup/doi/10.1046/j.1095-8339.2003.t01-1-00158.x.
3. Angiosperm Phylogeny Group (APG) (2016). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. In: Botanical Journal of the Linnean Society, vol. 181, pp. 1-20. [accesat 10.09.2017]. Disponibil: https://academic.oup.com/ botlinnean/article-lookup/doi/10.1111/boj.12385.
4. BAILEY, L.H. (1947). The standard cyclopedia of horticulture. Vol. II. New York. 1604 p.
5. BALĂ, M. (2007). Floricultura generală şi specială. Timişoara: Ed. de Vest. 436 p.
6. CERNEI, E. (1987). Kniphofia iagodnaia (Kniphofia uvaria (L) – perspektivnoe dekorativnoe rastenie v Moldavii. V: Naučnye osnovy ozeleneniâ gorodov i sel Moldavii, s. 156-157.
7. CODD, L.E. (2005). Flora of Southern Africa. Vol. 5. 94 p. ISBN 1-919976-03-5.
8. GERMISHUIZEN, G., MEYER, N.L. (2003). Plants of southern Africa: an annotated checklist. 1231 p. ISBN 1-919795-99-5.
9. LAKIN, G. F. (1990). Biometriâ. Moskva. 350 s. ISBN 5-06-000471-6.
10. LEISTNER, O.A. (2005). Seed plants of southern tropical Africa: families and genera. Republic of South Africa. 494 p. ISBN 1-919976-07-8.
11. METODIKA fenologičeskih nablûdenij v botaničeskih sadah SSSR. (1975.). Moskva. 135 s.
12. PÎNZARU, P., SÎRBU, T. (2016). Flora vasculară din Republica Moldova (lista speciilor şi ecologia). Chişinău. 261 p. ISBN 978-9975-76-185-7.
13. RAMDHANI, S. (2006). Evolutionary and biogeographic studies in the genus Kniphofia Moench. (Asphodelaceae):
doctor's thesis. KwaZulu-Natal. 401 p.
14. ŞELARU, E. (2007). Cultura florilor de grădină. Bucureşti. 127 p. ISBN 973-40-0774-5.
15. TAHTADJEAN, A.L. (1966). Sistema i filogeniâ cvetkovyh rastenij. Moskva: Nauka. 610 s.
16. TONY, L. (2003). Flora. The gardener´s bible. London. 1584 p. ISBN 030-4364355.
Published
2018-01-29
How to Cite
SFECLĂ, Irina. Genul Kniphofia Moench în colecția de plante netradiționale a Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 50-56, jan. 2018. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=559>. Date accessed: 31 mar. 2020.
Section
Table of contents