Impactul preparatului BioR asupra statusului clinico–hematologic la iepuroaice în diferite stări fiziologice

The impact of the BioR preparation on the clinical and hematological condition in female rabbits in different physiological states

  • Vasile MACARI Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Dumitru MAŢENCU Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Ana ROTARU Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Sergiu DIDORUC Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

An extensive study has been conducted to highlight the impact of the bioactive remedy BioR (obtained from Spirulina platensis) on the evolution of the basic clinical parameters: body temperature, frequency of cardiac contractions and respiratory movements, as well as the main haematological indices during different physiological states in female rabbits. The BioR preparation was administered twice, intramuscularly, in different doses (1.0, 1.5 and 2.0 ml/head), namely about five days before mating, and on the fourteenth day of gestation. It was established that the tested remedy improves female rabbits’ health, especially their haematopoietic function (the increase of haemoglobin and the number of erythrocytes, platelets, etc.). This positive impact is reflected in the productive and reproductive parameters.
Key words: Female rabbits; BioR remedy; Spirulina platensis; Lactation; Clinical status; Haematological
status; Haematopoiesis.
Rezumat. Studiul este orientat spre evidenţierea impactului remediului bioactiv BioR (obţinut din Spirulina platensis) în evoluţia parametrilor clinici de bază: temperatura corporală, frecvenţa contracţiilor cardiace şi mişcărilor respiratorii, precum şi a principalilor indici hematologici în diferite stări fiziologice la iepuroaice. Produsul BioR a fost administrat iepuroaicelor intramuscular de 2 ori: cu cca 5 zile până la montă şi la a 14-a zi de gestaţie, în diferite doze (1,0; 1,5; 2,0 ml/cap). S-a stabilit că remediul testat ameliorează starea de sănătate a iepuroaicelor, îndeosebi funcţia hematopoietică (creşterea hemoglobinei, a numărului de eritrocite, trombocite etc.), impactul pozitiv fiind reflectat în parametrii productivi şi reproductivi.
Cuvinte-cheie: Iepuroaice; Remediu BioR; Spirulina platensis; Lactaţie; Status clinic; Status hematologic;
Hematopoieză. 

References

REFERINŢE BIBLIOGRAFIE
1. ARUNA M. B., ISIDAHORMEN C. E., GIGIRI Y. A., OLAWOLE A. Performance and Hematological Parameters of Rabbits Fed Graded Levels of Sorrel Seed (Hibiscus Sabdariffa) Meal as a Replacement for Grountnut-Cate. Research Journal of Animal Sciences. 2007, 1 (3), p. 111-113. ISSN 1993-5269.
2. BURA M. Ghidul crescătorului de iepuri de casă. Ed. Eurostampa. Timişoara 2006. 128 p.
3. CHILIMAR S. Sectorul zootehnic: realizări şi perspective. În: Realizări şi Perspective în Zootehnie, Biotehnologii şi Medicină Veterinară: simpoz. şt. cu participare intern., 6-8 oct. Maximovca. 2011, pp. 62-78. ISBN 978-9975-56-004-7.
4. CIUDIN E., MARINESCU D. Patologia animalelor de laborator şi tehnica experimentală. Editura Moldogrup, Iaşi, 1997, 223 c.
5. EWUOLA E. O., JIMOH O. A., ATUMA O. V., SOIPE O. D. Hematological and serum biochemical response of growing rabbits fed graden levels of Moringa oleifera leaf meal. Proceedings 10th World Rabbit Congress – September 3-6, 2012 – Sharm El-Sheikh – Egypt, p. 679-683.
6. FALA V. BioR – baza optimizării proceselor de regenerare tisulară. Ch. Sirius, 2014, 256 p.
7. FALCĂ C., CIORBA GH. Breviar de semiologie veterinară. Editura EUROBIT, Timişoara, 2000. 266 p.
8. FALCĂ C., CIORBA GH. Tehnici de examinare Ediţia a II-a. Tehnici de examinare clinică şi paraclinică la animale. Clinică şi paraclinică la animale, Editura MIRTON, 2005, 516 p.
9. FALCĂ C., CIORBĂ Gh., KIS M. Determinarea comparativă a marilor funcţii (temperatura, puls, respiraţie) la taurinele de rasa friză germană şi fleckwien exploatate în sistem intensiv. În Lucr. şt. Zootehnie şi Biotehnologii. Timişoara. Ed. Agroprint, 1999, vol. XXXII, p. 27-32.
10. GALIP N., SEYIDOOLU N. Effect of Yeast Culture on Serum Lipid and Meat Lipid Values of Rabbits. Journal of Animal and Veterinary Advances. 2012, 11 (22), p. 4115-4120. ISSN: 1680-5593.
11. GALIP N., SEYIDOOLU N. Effect of Yeast Culture on Serum Lipid and Meat Lipid Values of Rabbits. Journal of Animal and Veterinary Advances. 2012, 11 (22), p. 4115-4120. ISSN: 1680-5593.
12. GLOMSKI C. A., PICA A. The Avian Erythrocyte:its Phylogenetic Odyssey. Jersey: Science Publishers, 2011. 640 p. ISBN 978-1-57808-718-1.
Published
2018-01-29
How to Cite
MACARI, Vasile et al. Impactul preparatului BioR asupra statusului clinico–hematologic la iepuroaice în diferite stări fiziologice. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 111-118, jan. 2018. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=552>. Date accessed: 31 mar. 2020.
Section
Table of contents