Evaluarea rezistenţei unor genotipuri de floarea-soarelui la mană şi rugină în condiţii naturale de infectare

Evaluation of the resistance of some sunflower genotypes to natural infection of downy mildew and rust

  • Aliona CUCEREAVÎI AMG-Agroselect Comerţ, Republica Moldova

Abstract

In field experiments conducted in 2013-2014 sunflower breeding material (maternal and paternal lines of different origin) and hybrids from the collection of the company “AMG-Agroselect Comert” (Republic of Moldova) were evaluated for their resistance to natural infection by downy mildew (Plasmopara halstedii) and rust (Puccinia helianthi). During the experiments the number of attacked plants and the percentage of attack per plant were recorded as well as disease frequency and intensity and the degree of disease attack were calculated. The data of the field observations were correlated with the results of the molecular studies on the presence or absence of downy mildew and rust resistance genes (Pl6, Pl5/8 and R1), which were performed previously. Thus, the genotypes which contain Pl6, Pl5/8 genes were not infected at all or exhibited an insignificant level of infection by Plasmopara halstedii (maximum 2.4%). The infection by Puccinia helianthi was detected in all maternal lines with cytoplasmic male sterility which lack rust resistance gene (R1). The degree of attack ranged from 0.1 to 93.5%. The paternal lines and the hybrids that possess R1 gene were not attacked by the pathogen. The established correlations denote the effectiveness of molecular screening in rapid and accurate evaluation of the material used in plant breeding and of the obtained hybrids. The native MS-2570C line (adapted to the pedoclimate and cultivation conditions specific to the region and characterized by a low degree of attack or the complete lack thereof) is of a particular interest to plant breeding programs as a source of downy mildew and rust resistance.


Key words: Helianthus annuus; Genotype; Disease resistance; Downy mildew; Rust; Plasmopara halstedii; Puccinia helianthi.


Rezumat. În experienţe de câmp realizate în a. 2013-2014 s-a testat materialul de ameliorare (linii materne şi paterne de provenienţă diferită) şi unii hibrizi de floarea-soarelui din colecţia companiei „AMG-Agroselect Comerţ” în scopul evaluării rezistenţei la infecţia naturală cu mană (Plasmopara halstedii) si rugină (Puccinia helianthi). In cadrul experienţelor s-a evaluat numărul de plante atacate, procentul de atac corespunzător fiecărei plante şi s-a calculate frecvenţa, intensitatea şi gradul de atac al bolilor. Datele observaţiilor din câmp au fost corelate cu rezultatele studiului molecular privind prezenţa sau lipsa genelor de rezistenţă la mană (Plşi Pl5/8) şi rugină (R1), publicate anterior. Astfel, genotipurile, la care sunt prezente genele Pl6, Pl5/8 nu au fost infectate sau au manifestat un nivel nesemnificativ de infecţie cu Plasmopara halstedii (maxim 2,4%). Infecţia cu Puccinia helianthi a fost detectată la toate liniile materne cu androsterilitate citoplasmatică, lipsite de gena de rezistenţă la rugină (R1). Valorile gradului de atac au variat între 0,1 şi 93,5%. Liniile paterne şi hibrizii care posedă gena R1, nu au fost atacaţi de patogen. Corelaţiile stabilite denotă eficienţa screeningului molecular în aprecierea rapidă şi corectă a materialului utilizat în ameliorare şi a hibrizilor obţinuţi. Interes deosebit pentru programele de ameliorare în calitate de sursă de rezistenţă la mană şi rugină prezintă linia autohtonă MS-2570C, care este adaptată la condiţiile pedoclimaterice şi de cultivare specific regiunii şi se caracterizează printr-un grad scăzut de atac sau lipsa acestuia.


Cuvinte-cheie: Helianthus annuus; Genotip; Rezistenţă la boli; Mană; Rugină; Plasmopara halstedii; Puccinia helianthi.

References

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
1. ARUN, A., ANALÍA, E.P. (2010). Management of Fungal Plant Pathogens. 388 p. ISBN 9781845936037.
2. BALDINI, M., DANUSO, F., TURI, M., SANDRA, M., RARANCIUC, S. (2006). Downy mildew (Plasmopara halstedii) infection in high oleic sunflower hybrids in northern Italy. In: Helia, vol. 29, nr. 45, pp. 19-32. ISSN 1018-1806.
3. DUCA, M., PORT, A., ŞESTACOVA, T. (2012). Particularităţi morfo-fiziologice şi genetico-moleculare ale interacţiunii Helianthus annuus L. - Plasmopara halstedii F. Berl. In: Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii, nr. 3(318), pp. 23-37. ISSN 1857–064X.
DUCA, M., 4. ŞESTACOVA, T., PORT, A., CUCEREAVÎI, A., GÎSCĂ, I., TABĂRĂ, O. (2014a). Assesment
of sunflower resistance potential to downy mildew. In: Journal of Botany, vol. VI, nr. 2(9), pp. 10-16. ISSN
1857-095X.
5. DUCA, M., ŞESTACOVA, T., PORT, A., CUCEREAVÎI, A., GÎSCĂ, I., TABĂRĂ, O. (2014b). Screening-ul germoplasmei de floarea-soarelui la rugină. In: Ştiinţa Agricolă, nr. 2, pp. 15-19. ISSN 1857-0003.
6. FETCH, T., McCALLUM, B., MENZIES, J., RASHID, K., TENUTA, A. (2011). Rust diseases in Canada, In: HARDER, K. Neil, eds. Significant Insect and Disease Threats, vol. 4, chap. 10, pp. 86-96.
7. GONG, L, HULKE, B., GULYA, T., MARKELL, S., QI, L. (2013). Molecular tagging of a novel rust resistance gene R(12) in sunflower (Helianthus annuus L.). In: Theoretical and Applied Genetics, vol. 126(1), pp. 93-102. ISSN 1432-2242.
8. GULYA, T.J. ( 2007). Distribution of Plasmopara halstedii races from sunflower around the world. In: Advances in Downy Mildew Research: Proc. of the 2nd Int. Downy Mildew Symposium, Olomouc, Czech Republic, 2-6 July, vol. 3, pp. 121-134.
9. HALL, G. (1989). Plasmopara halstedii. CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria. Distribution map: no. 979. CAB International, Wallingford, UK. 5 p.
10. IVAŞCU, Antonia, coord. (2009). Ghid pentru determinarea rezistenţei la boli şi dăunători. 313 p.
11. LAWSON, W.R., GOULTER, K.C., HENRY, R.J., KONG, G.A., KOCHMAN, J.K. (1998). Marker assisted selection for two rust resistance genes in sunflower. In: Molecular Breeding, vol. 4, pp. 227–234. ISSN 1380-3743.
12. MARKELL, S., GULYA, T., MCKAY, K., HUTTER, M., HOLLINGSWORTH, C., ULSTAD, V., KOCH,
R., KNUDSVIG, A. (2009). Widespread occurrence of the aecial stage of sunflower rust caused by Puccinia helianthi in North Dakota and Minnesota in 2008. In: Plant Disease, vol. 93, pp. 668. ISSN 0191-2917.
13. MELIALA, C., VEAR, F., de LABROUHE, D.T. (2000). Sunflower downy mildew: symptomatology, epidemiology and economic risks of secondary infection. In: Intern. Sunf. Conf. Toulouse, 12-15 june, vol. I, pp. 85-89.
14. MIAH, M.A.J., SACKSTON, W.E. (1970). Genetics of host-pathogen interaction in sunflower. In: Phytoprotection, vol. 51, pp. 1-16. ISSN 1710-1603.
15. MILLER, J.F., RODRIGUEZ, R.H., GULYA, T.J. (1988). Evaluation of genetic materials for inheritance of resistance to Race 4 rust in sunflower. In: Proceedings 12th Intern. Sunf. Conf., Novi Sad, Yugoslavia, pp. 361-365.
16. Oil-crops [online] [accesat 20.05.2017]. Disponibil: http://agritrade.cta.int/Agriculture/ Commodities/ Oilcrops/Executive-Brief-Update-2013-Oil-crops-sector
17. PRASHITH KEKUDA, T.R, NOOR NAWAZ, A.S., RAGHAVENDRA, H.L. (2016). Antifungal activity of
Moringa stenopetala (Baker F.) Cufod against Alternaria helianthi. In: Saudi Journal of Pathology and Microbiology, vol. 1, no. 3, pp. 102-105. ISSN 2518-3370.
18. Precipitaţii atmosferice (cantitatea lunară şi anuală) (2013-2015) [online] [accesat 10.06.2017]. Disponibil: www.statistica.md/public/files/serii_de_timp
19. SKORIC, D. (1988). Breeding for resistance to diseases and pests. In: Journal of Edible Oil Industry, vol. 25, pp. 25-29. ISSN 0351-9503.
20. ŠKORIĆ, D. (2016). Sunflower Breeding for Resistance to Abiotic and Biotic Stresses. In: Abiotic and Biotic Stress in Plants - Recent Advances and Future Perspectives. Chapter 25, pp. 585-590. ISBN 978-953-51-2250-0, 2016,
21. SUJATHA, M., PRABAKARAN, A.J., Sudhakara BABU, S.N., DEVI, R. Rama (2003). Differential reaction of recombinant interspecific inbred lines of sunflower to red rust incited by Puccinia helianthi. In: Helia, vol. 26, nr. 39, pp. 25-36. ISSN 1018-1806.
Published
2018-01-25
How to Cite
CUCEREAVÎI, Aliona. Evaluarea rezistenţei unor genotipuri de floarea-soarelui la mană şi rugină în condiţii naturale de infectare. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 3-10, jan. 2018. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=551>. Date accessed: 31 mar. 2020.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)