Utilizarea aditivului nutriţional în hrana stimulatoare a albinelor în perioada de primăvară

  • Nicolae EREMIA Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Suzana MODVALA Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

The paper presents the results of studying the influence of nutritional feed additive Vitacorm BSR (biogenic stimulator obtained from plant raw material through anaerobic bacterial fermentation) on queens’ prolificacy, development degree and productivity of bee colonies. Three groups of bee colonies (Carpathian breed) received with sugar syrup different doses of additive (1, 2 and 3 ml), administered every 10-12 days, from April 22 until the beginning of the main honey flow on black locust. Obtained data show that the optimum dose of the nutritional additive is 2.0 ml/l of sugar syrup in a concentration of 1:1. After the main honey flow on black locust (May 25) it was determined that the nutritional additive provided an increase of bee families power by 5.7 to 10.7 spaces among the combs populated by bees and an increase of honey production of 29.9 - 50.6%. The oviposition of the queens from the experimental groups was of 1069-1314 eggs in 24 hours or by 26.66-55.69 % more compared to the control group, which was fed only with sugar syrup (844 eggs).


Key words: Apis mellifera; Bee colony; Nutritional additive; Oviposition; Sealed brood; Honey yield.


Rezumat. Lucrarea prezintă rezultatele studiului privind influenţa aditivului nutriţional Vitacorm BSR (stimulator biogen obţinut din materie primă vegetală prin fermentare bacteriană anaerobă) asupra prolificităţii mătcilor, gradului de dezvoltare şi productivităţii familiilor de albine. Trei loturi de familii de albine (rasa Carpatică) au primit împreună cu siropul de zahăr diferite doze de aditiv (1, 2 şi 3 ml), administrate odată la 10-12 zile, începând cu data de 22 aprilie şi până la începutul culesului principal de la salcâmul alb. Datele obţinute demonstrează că doza optimală a aditivului nutriţional este de 2,0 ml/l de sirop de zahăr în concentraţie de 1:1. După culesul de la salcâmul alb (25 mai) s-a constatat că aditivul nutriţional a asigurat o creştere a puterii familiilor de albine cu 5,7-10,7 spaţii dintre faguri populaţi cu albine şi o majorare a producţiei de miere cu 29,9-50,6%. Ponta mătcilor în loturile experimentale a constituit 1069-1314 ouă în 24 ore sau cu 26,66-55,69 % mai mult faţă de lotul martor, care a fost alimentat doar cu sirop de zahăr (844 ouă). 


Cuvinte-cheie: Apis mellifera; Familie de albine; Aditiv nutriţional; Pontă; Puiet căpăcit; Producţie de miere.

References

1. BURA, M., PĂTRUICĂ, Silvia (2003). Nutriţia şi alimentaţia albinelor. Timişoara: Ed. Agroprint, 2003. ISBN-937-8287-18-9. pp. 234.
2. BURENIN, N.L., KOTOVA, G.N. (1977). Spravočnik po pčelovodstvu. Moskva: Kolos. 286 s.
3. CORCIONIVOSCHI, N., DRINCEANU, D. (2009). Probioticele la timpul prezent. Timişoara: Mirton. 222 p.
4. EREMIA, N., CRASOCICO, P., ZAGAREANU, A. et al. (2012). Procedeu de creştere a familiilor de albine: brevet MD de scurtă durată nr. 538. In: BIOPI, nr. 8.
5. EVENS, J., LOPEZ, D. (2004). Bacterial probiotics induce an immune response in the honey bee. (Hymenoptera: Apidae). In: Journal of Economic Entomology, vol. 97, pp. 752-756. ISSN 0022-0493.
6. GUBAJDULLIN, N.M. (2009). Soderžanie azota v organizme pčel pri podkormkah na fone aeroionizacii gnezda. In: Pčelovodstvo, Nr. 4, s. 14-15. ISSN 0369-8629.
7. KRIVCOV, N.I., LEBEDEV, V.I. (2009). O lečebno -stimuliruûŝih podkormkah proizvodimyh ZAO „Agrobioprom". In: Pčelovodstvo, Nr. 5, s. 26-27. ISSN 0369-8629.
8. KRIVCOV, N.I., LEBEDEV, V.I. i dr. (2000). Pčelovodstvo. Moskva: Kolos. 399 s. ISBN 5-10-003386-X.
9. LUNDIN, A.C. (2009). Povyšenie žiznedeâtel’nosti pčel v usloviâh teplic pri pomoŝi preparata „Ribav". In: Pčelovodstvo, Nr. 8, s. 13-14. ISSN 0369-8629.
10. MĂRGHITAŞ, L., BOBIŞ, O., TOFALVI, M. (2010). The effect of plant supplements on the development of artificially weaken bee families. In: Scientific Papers, UASVM Timisoara. Animal Science and Biotechnologies, vol. 43(1), pp. 402-406. ISSN 1841-9364.
11. MĂRGHITAŞ, L., DEZMIREAN, D., CHIRILĂ, F., NICODIM, F., BOBIŞ, O. (2011). Antibacterial activity of different plant extract and phenolic phytochemicals tested on Paenibacillus Larvae bacteria. In: Scientific Papers UASVM Timisoara. Animal Science and Biotechnologies, vol. 44 (2), pp. 94-99. ISSN 1841-9364.
12. MERKUR’EVA, E.K. (1970). Biometriâ v selekcii i genetike sel’skohozâstvennyh životnyh. Moskva: Kolos. 424 s.
13. MOSOLOV, A.A. (2006). Naučno-praktičeskie priemy racional’nogo ispol’zovaniâ karpatskih pčel v usloviâh Nižnego Povolž’â: dis. kand. s-h. nauk. Volgograd. 134 s.
14. OLOFSSON, T., VASQUEZ, A. (2008). Detection and identification of a novel lactic and bacterial flora within the honey stomach of the honeybee Apis mellifera. In: Current Microbiology, vol. 57(4). pp. 356-363. ISSN 0343-8651.
15. PĂTRUICĂ, S., BOGDAN, A.T., BURA, M., POPOVICI, D. (2011) Research on the effect of acidifying substances on bee colonies development and health in spring (2). In: Agrobuletin AGIR, nr. 2 (9), pp. 124-130.
16. PĂTRUICĂ, S., BURA, M., BĂNĂŢEAN-DUNEA, I., SCHIOPESCU, P. (2007). Research on the influence of onion and brier extracts on bee families development. In: Apicultura - de la ştiinţă la agribusiness şi apiterapie: lucrările conf. intern., Cluj-Napoca, 3-5 mai 2007. Cluj-Napoca: Ed. Academic Press, pp. 157-167.
17. PĂTRUICĂ, Silvia, BĂNĂŢEAN-DUNEA, I., JIVAN, A., JIVAN, Antonina, STROE, A. (2011) Research on the influence of apiary biostimulators on bee families development in spring. In: Scientific Papers, UASVM Timisoara. Animal Science and Biotechnologies, vol. 44(2), pp. 267-270. ISSN 1841-9364.
18. PĂTRUICĂ, S. (2012). Metode biotehnologice de hrănire a familiilor de albine. Timişoara: Eurobit. 110 p. ISBN 978 973 620 927 7.
19. PLOHINSKIJ, N.A. (1971). Rukovodstvo po biometrii dlâ zootehnikov. Moskva: Kolos. 256 s.
20. ZAGAREANU, A. (2015). Tehnologia creşterii mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor nutriţionali: autoref. tz. doct. şt. agricole. Chişinău. 30 p.
Published
2017-04-02
How to Cite
EREMIA, Nicolae; MODVALA, Suzana. Utilizarea aditivului nutriţional în hrana stimulatoare a albinelor în perioada de primăvară. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 125-129, apr. 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=44>. Date accessed: 07 june 2020.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)