Cercetări privind extinderea proceselor de degradare a terenurilor agricole în pantă prin alunecări de teren în judetele Iaşi, Bacău şi Vaslui

  • Gabriela BIALI Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” din Iasi, Romania

Abstract

The article presents and analyzes the situation (in 2007-2008) of severe land degradation of the agricultural land fund, because of landslides and also the predisposing factors involved in this process. In addition, we made references to other factors leading to soil degradation in these regions such as surface erosion and gully, excessive moisture, salinization, alkalization, in order to develop the most adequate solutions to reduce the negative effects on the economic, social and ecological plans. 


Key words: Adverse effects, Ecology, Gully, Land degradation, Landslide, Land with slope

References

1. Biali, G. Stabilizarea versanţilor. Indrumator de lucrari. Rotaprint -Univ. Tehnică„Ghe. Asachi” Iaşi, 2006.
2. Popovici, N. Stabilizarea versanţilor. Univ. Tehnică„Gh. Asachi” Iaşi, 1994.
3. Pujină, D. Cercetări asupra unor procese de alunecare de pe terenurile agricole din Podişul Bârladului şi contribuţii la tehnica de amenajare a acestora. Tezăde doctorat, Univ. Tehnică„Gh. Asachi” Iaşi, 1997.
4. Prioteasa, C., Popovici, N. Studii privind ”Inventarierea terenurilor degradate din fondul funciar agricol în scopul aducerii terenurilor în circuitul productiv” din judeţele Iaşi, Vaslui şi Bacău, ISPIF Filiala Iaşi, 2000.
5. Prioteasa, C., Popovici, N., Biali, G. Étude concernant la dégradation des terrains agricoles en pante, situés dans le distrinct de Vaslui, produite par les glissement de terrain, 2001.
6. Prioteasa, C., Popovici, N. Studiul degradării terenurilor agricole din jud. Iaşi prin procese de alunecare şi propuneri de reconstrucţie ecologică. În lucrările Simpozionului „Îmbunătăţirile funciare între prezent şi viitor”, ZileleAcademice imişene, ediţia a VII-a, Editura Politehnica, 2001.
7. Surdeanu, V. Geografia terenurilor degradate. Alunecări de teren. Presa UniversitarăClujeană, 1998.
Published
2017-05-26
How to Cite
BIALI, Gabriela. Cercetări privind extinderea proceselor de degradare a terenurilor agricole în pantă prin alunecări de teren în judetele Iaşi, Bacău şi Vaslui. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 73-77, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=290>. Date accessed: 25 feb. 2021.
Section
Table of contents