Comportarea tribologică a îmbinărilor de tip lagăr renovate cu materiale compozite poliamidoepoxidice

  • Leonid MALAI
  • Grigore MARIAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

This paper presents certain considerations on the optimization of obtaining a polyamide-epoxidic composite material to renovate the bearing type joints depending on the friction coefficient on carbon steel. As matrix, it was used a polyamide-epoxidic hybrid, which was reinforced with molybdenum disulphide, glass microspheres and basalts microfibers. Also it was monitored the friction coefficient of the tested material using the lubricant LITOL.


Key words: Basalts microfibers, Friction coefficient, Glass microspheres, Molybdenum disulfide, Polyamide, Restoration.

References

1. Marian, Gr. Contribuţii teoretico-experimentale lastudiul fiabilităţii pieselor şi îmbinărilor utilajului agricol recondiţionate cu compozite pe bazăde polimeri: Teza de doctor habilitat în tehnică: 05.20.03. -Chişinău, 2005, 252 p.
2. Sîrghii, V. Contribuţii la asigurarea tehnologică a fiabilităţii pieselor utilajului agricol recondiţionate cu aplicarea compoziţiilordinmase plastice: Tezade dr. în tehnică:05.20.03. -Chişinău, 2007, 252 p.
3. Marian, Gr.,Gorobeţ, V., Ţapu, V.Perspektivy ispol´zovaniâ poristyh polimernyh kompozicij pri vosstanovlenii soprâženii s zazorom. În: Doklady Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Minsk, 2009,p. 62-63.
4. Marian, G., Ţapu, V., Sîrghii, V. ş.a. Sporirea gradului de aderenţă a compozitelor poliamidoepoxidice prin aplicarea straturilor intermediare de conversiune. In: Ştiinţa agricolă. Univ. Agrarăde Stat din Moldova. 2006, nr. 1, p.75 -79.
5. Koleasko, I.V. Issledovanie i razrabotka tehnologii vosstanovleniâ s.-h. tehniki poliamidnymi pokrytiâmi: Teza de cand. în şt. tehnice: 05.20.03. -Chişinău, 1980,152 p.
6. Dudčâk, V.P. Razrabotka tehnologii vosstanovleniâ detalej sel´skohozâjstvennoj tehniki kompozicionnymi polimernymi pokrytiâmi: Teza de cand. în şt. tehnice: 05.20.03. -Chişinău, 1985, 143 p.
Published
2017-05-24
How to Cite
MALAI, Leonid; MARIAN, Grigore. Comportarea tribologică a îmbinărilor de tip lagăr renovate cu materiale compozite poliamidoepoxidice. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 56-59, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=263>. Date accessed: 23 sep. 2020.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>