Policy of beekeeping development in Poland

  • J. MAJEWSKI Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract

Apicultura este o parte importantă a agriculturii din Polonia, datorită importanţei albinelor în polenizarea culturilor agricole. În 2008, valoarea de polenizare a livezilor a fost estimată de la 1,7 până la aproape 3 miliarde zloţi polonezi (PLN). Cu toate acestea, pierderile de recoltă care rezultă din numărul redus de insecte polenizatoare a variat de la 1,1 la 2 miliarde PLN, în acest an. Scopul studiului a fost de a arăta modul de sprijinire a apiculturii în Polonia înainte şi după aderarea acesteia la Uniunea Europeană şi pentru a determina nevoia de a produce schimbări în acest domeniu. Polonia, de la aderarea sa la UE, participă la toate activităţile din cadrul programului de susţinere a apiculturii. Ponderea resurselor utilizate a crescut de la 54% în 2005/06, la peste 90% în ultima perioadă. Cea mai mare parte de fonduri a fost alocată pentru a sprijini lupta împotriva virurilor (40%) şi repopulării cu albine (36%). Este rezonabil să se corecteze unele dintre direcţiile de sprijin, astfel încât să fie sprijinită pe deplin dezvoltarea apiculturii. Astfel ar trebui să fie introduse noi acţiuni, iar un exemplu de o astfel de acţiune poate fi promovarea tinerilor apicultori.


 Cuvinte cheie: Apicultură, Polenizare, Polonia, Sprijin, Uniunea Europeană

References

1. Madras-Majewska B., Majewski J. Produkcja i ceny miodu w badanych pasiekach w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, vol. 9, No. 1, p. 298-302.
2. Majewski J. Straty wynikające z niewystarczającej liczby zapylaczy -próba szacunku. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, vol. 12, No. 1, p. 122-127.
3. Pszczelarstwo i rynek miodu w Polsce, 2012, materiały informacyjne MRiRW. Available at:http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pszczelarstwo-i-rynek-miodu [Accessed: 15.03.2012].
4. Prabucki J. Pszczelnictwo. Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, 1998. POCOL C.B. Sustainable policies for the development of beekeeping in Romania. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences -SGGW Problems of World Agriculture, 2011, vol. 11, No. 2, p. 107-114.
5. Sprawozdanie z dziaialności Agencji Rynku Rolnego. Warszawa: ARR, passim 2006-2011.
6. Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy produkcji zwierzêcej. Powszechny Spis Rolny 2010. Warszawa: GUS, 2012.
Published
2017-05-22
How to Cite
MAJEWSKI, J.. Policy of beekeeping development in Poland. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 77-80, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=248>. Date accessed: 07 mar. 2021.
Section
Table of contents