Metodologia reglementării relaţiilor funciare agrare în Republica Moldova

  • Ion BOTNARENCO Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Efim ZUBCO Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

In the present study, the author proposes to discuss an important theoretical problem concerning the agricultural land relations and namely the methodology of land relations regulation in the Republic of Moldova.The problem is addressed in terms of objectivity of land relations, including the agricultural ones. The regulation of land relations is nothing but the intervention of human (anthropogenic) factor in land relations. On the basis of concrete examples the author formulates the idea of influencing the land relations by establishing a methodical - methodological space of analysis and discussions


Key words: Agricultural land relations, Organizational forms of property, Population dynamics.

References

1. Anuarul statistic al. Republicii Moldova. Biroul Naţional de Statistică al. Republicii Moldova. Chişinău, 2012.
2. Botnarenco, I., Zubco, E. Rolul întreprinderilor asociative în agricultura Moldovei. În: Ştiinţa agricolă, UASM, Chişinău, 2011, nr. 2, p. 72-75. ISSN 1857-0003.
3. Canter, V. Sectorul energetic al. Republicii Moldova. In: Akademos. Revista de Ştiinţă, Inovare şi Artă al. Academiei de Ştiinţe a Moldovei. nr. 1, din 12 februarie 2009, p. 49-51.
4. Cimpoieş, D. Evaluarea consolidării exploataţiilor agricole prin prisma dimensiunii economice. În: Ştiinţa agricolă, UASM, Chişinău, 2011, nr. 2, p. 85-94, ISSN 1857-0003.
5. Cadastrul funciar al. Republicii Moldova pe anii 2002-2011. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova. -Chişinău: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
6. Ботнаренко, И., Зубко, Е. Развитие фермерских хозяйств в Молдове. В: Проблемы геологии и освоения недр. Труды XVI Международного симпозиума. Том I, Томский политехнический университет. Томск: 2012, с. 665-667. ISBN 978-5-98298-569-9.
7. Попов, Н. А., Попова, Т. Н., Степанников, В. А. Регулирование земельных отношений в сельском хозяйстве России и за рубежом. В: АГРО XXI, 2008, №10-12, ISSN 2073-2775.
Published
2017-05-22
How to Cite
BOTNARENCO, Ion; ZUBCO, Efim. Metodologia reglementării relaţiilor funciare agrare în Republica Moldova. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 44-48, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=240>. Date accessed: 07 mar. 2021.
Section
Table of contents